Debat

Dansk Ornitologisk Forening: Stop jagt på udsatte gråænder

Antallet af indberettede udsatte ællinger ligger langt under det antal, som opdrættere sælger til udsætning i Danmark. En så omfattende, ulovlig udsætning må man vel nærmest betegnes som rablende, og tilliden til denne gren af jagten har lidt et alvorligt knæk, skriver Egon Østergaard.

Det er vigtigt at huske, at opdrættet af de 100.000-vis af ællinger markant øger risikoen for udbrud af fugleinfluenza, skriver formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.
Det er vigtigt at huske, at opdrættet af de 100.000-vis af ællinger markant øger risikoen for udbrud af fugleinfluenza, skriver formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Egon Østergaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I et debatindlæg i Altinget 1. september forsvarer jagtblads-skribent Jens Ulrik Høgh de massive udsætninger af over én million skydefugle årligt i Danmark. Indlægget er fyldt med halve sandheder, og der skydes mest med løst krudt.

Anledningen er, at Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren, har diskuteret grundlaget for udsætninger af gråænder. Rådet er efterfølgende kommet med en delt indstilling om udsætning af gråænder fra 2022.

I 2017 indgik organisationerne i rådet et forlig om udsætninger, og det valgte ministeren dengang at følge. I forliget blev det aftalt, at muligheden for udsætning af gråænder skulle forhandles igen efter fem år, så det er årsagen til den aktuelle indstilling. Forliget om fasaner udløber først i 2025.

Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet ønsker et stop for udsætning af gråænder fra 2022, mens Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer anbefaler, at udsætninger kan fortsætte.

Skal foregå på den naturlige bestand

Vores forslag om et stop for udsætning af gråænder baserer sig på, at vi mener, at jagt skal foregå på den naturlige bestand af gråænder. Der er 4,5 millioner gråænder i den såkaldte flyway-bestand, hvoraf mange trækker gennem Danmark om efteråret, og der yngler over 20.000 par her i landet, så det er helt ude i mosen at pumpe 350.000 kunstigt opdrættede fugle ud i vores søer og vandhuller. Jægere plejer at sige, at man kun høster af overskuddet i bestandene, så det bør man også efterleve her.

Det er helt ude i mosen at pumpe 350.000 kunstigt opdrættede fugle ud i vores søer og vandhuller.

Egon Østergaard
Formand, Dansk Ornitologisk Forening

I årtier har et underudvalg i Vildtforvaltningsrådet diskuteret det faglige grundlag for udsætninger af gråænder, men først da rådet anbefalede, og ministeren senere besluttede, at alle udsatte ænder (og fasaner og agerhøns) skal registreres, fik vi kendskab til antallet af udsatte ænder. Troede vi.

Siden 2017 har jægere haft pligt til at indberette til Miljøstyrelsen, hvor mange fugle man sætter ud, og hvor det sker. Dette tiltag var en del af forliget om, at jægere fik lov til at udsætte lidt flere fasaner end tidligere. Når antallet af udsatte ænder er vigtigt, skyldes det, at det påvirker vores søer og vandhuller negativt, når meget store flokke af ællinger udsættes og fodres med korn langs bredderne gennem mange måneder.

I 2008 påviste Danmarks Miljøundersøgelser, at der i gennemsnit var 70 procent mere fosfor i søer med andeudsætninger end i søer uden. Det skyldes, at ællinger naturligvis må lette rumpen fra tid til anden med deraf følgende belastning med næringsstoffer, der ikke er til gavn for søernes økologiske tilstand. I nogle søer udsættes nogle hundrede ænder, mens det er endnu flere andre steder.

300.000 ulovlige ællinger om året

For at vurdere størrelsen af denne forurening er antallet af udsatte fugle naturligvis vigtigt at kende. Vildtforvaltningsrådet er i tre år blevet orienteret om, at jægere havde indberettet cirka 60.000 udsatte ænder årligt. Dette tal har nu vist sig at være helt ved siden af, hvilket Aarhus Universitet har undersøgt for Miljøstyrelsen.

Jægere har simpelthen ulovligt udsat omkring 300.000 ællinger hvert år siden 2017. Derfor er forureningen langt større, end vi troede. Vi blev opmærksomme på misforholdet, idet det af Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) fremgår, at der opdrættes langt flere udsætningsklare ællinger end det, som jægerne indberetter.

Også i 2020 ligger antallet af indberettede udsatte ællinger langt under det antal, som opdrættere sælger til udsætning i Danmark. En så omfattende, ulovlig udsætning må man vel nærmest betegnes som rablende, og tilliden til denne gren af jagten har lidt et alvorligt knæk.

Norge har forbudt udsætning af gråænder til jagt

Ud over næringsstofforureningen tiltrækkes rotter af de massive fodringer gennem sommeren langs søernes bredder. De langhalede gnavere har derfor kronede dage på de store mængder af korn.

Diskussionen om udsætning af mindst 800.000 fasaner årligt tager vi fat på, når ministeren har truffet en beslutning om gråænder.

Egon Østergaard
Formand, Dansk Ornitologisk Forening

Endvidere har en meget grundig undersøgelse (en doktordisputats) i Sverige vist, at de udsatte ænder på flere punkter adskiller sig fra de naturlige gråænder. De har et anderledes næb, og genetisk adskiller de sig også fra den naturlige bestand. Også derfor bør man undlade udsætninger, så den naturlige bestand ikke ”forurenes” med de udsatte.

Endelig er det vigtigt at huske, at opdrættet af de 100.000-vis af ællinger markant øger risikoen for udbrud af fugleinfluenza, og flere danske opdrættere af gråænder er da også de seneste år blevet ramt med deraf følgende udgifter for samfundet, når sygdommen skal bekæmpes.

I øvrigt har Norge i 2018 forbudt udsætning af gråænder til jagt med begrundelsen: "På baggrund af ny viden om de negative konsekvenser for blandt andet biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd, konkluderer vi, at de negative sider vejer væsentlig tungere end de positive i denne sag."

I sit indlæg gør Høgh meget ud af at fremhæve, at jægerne graver søer til gavn for ænderne. Det anerkender jeg, og det er rigtig godt, men hvis man alene graver søerne for at kunne skyde gumpetunge udsatte ænder, så blegner indsatsen en del. Tiltræk i stedet de naturlige og vilde ænder, og glæd jer over den ægte vare på tasken.

DOF er ikke imod jagt, og vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Danmarks Jægerforbund, blandt andet om, hvordan vi øger naturindholdet i agerlandet og bekæmper faunakriminalitet. Men hvad udsætninger af skydefugle angår, er vi ikke enige.

Diskussionen om udsætning af mindst 800.000 fasaner årligt tager vi fat på, når ministeren har truffet en beslutning om gråænder.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lea Wermelin

MF (S), fhv. miljøminister
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Jens Ulrik Høgh

Kommunikationsansvarlig, Nordisk Safari Klub
Mechanical engineering, Technical University of Denmark

0:000:00