Aktører: Ministeren har ret - der skal styr på det urensede spildevand

DEBAT: Det bliver dyrt, men noget skal gøres for at løse problemerne med de 4500 overløb, der i dag leder urenset spildevand ud i naturen. Det gjorde miljøminister Lea Wermelin klart på et samråd 11. september. Tre foreninger roser ministerens prioritering.

Af Frede Lundgaard Madsen, Stig Jensen, Chresten Dyhre og Klaus Frank
Hhv. formand, LandboForeningen Midtjylland, bestyrelsesmedlem, Danmarks Naturfredningsforening Viborg, næstformand, Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg og formand, Fiskeriforeningen Silkeborg

I Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg Fiskeriforening og LandboForeningen Midtjylland vil vi gerne rose miljøminister Lea Wermelin for at tage ansvar for det manglende overblik over kommunernes udledning af urenset spildevand.

Ikke alene er der ikke overblik, der mangler også viden om konsekvenserne heraf.

Både naturen, friluftslivet og landbruget oplever store udfordringer med, at vandløb og enge svømmer i toiletpapir, hygiejnebind og menneskelige efterladenskaber, når der for alvor er tryk på regnen. En problemstilling, der igen og igen er blevet rejst fra vores side.

4500 overløb med urenset spildevand er alvorligt
Det er derfor med stor glæde, vi ser miljøministerens samrådstale den 11. september 2019, hvor ministeren konstaterer, der i den grad er behov for at få styr på de urensede spildevandsudledninger. Både af hensyn til vores natur, vandmiljø, dyrevelfærd og rekreative aktiviteter som fiskeri og badning.

Der skal klarhed over, hvad vi er oppe mod, når det gælder bidraget til vandmiljøet. Herunder hvordan de kemiske stoffer fra husholdning og sygehuse påvirker naturkvaliteten.

Det kan kun være rimeligt at få det overblik, så man ved, hvor der skal sættes ind – også i forhold til vandområdeplanerne.

Når miljøministeren i sin samrådstale redegør for, at det vil koste op mod 100 milliarder kroner at løse problemerne med de 4500 overløb, der i dag leder urenset spildevand ud, er det også et udtryk for et problem af særlig karakter.

Set i lyset af klimaforandringerne og den øgede nedbør må vi bare erkende, at problemet stiger yderligere, hvis der ikke gøres noget.

Det er ikke alene øget nedbør, der er problemet, men også den hastighed, hvormed vandet løber fra befæstede arealer til kloakken.

Vi har en kæmpe fælles opgave i samfundet i at få styr på vand såvel som spildevand. Hvis ingen gør noget, havner vi alle i en ubehagelig suppedas. Bogstaveligt talt.

Ingen ved helt, hvad der sker
Spørger man kommunerne om deres faktiske forhold, kommer også de til kort. De ved kun, hvor og hvor ofte der sker udledninger af urenset spildevand, men ikke hvad eller hvor meget der kommer, og hvordan det påvirker vandløbene.

Vi vil i den kommende tid skulle drøfte sagen endnu engang, når vi mødes med de andre foreninger i vandrådene for at tale om målopfyldelse af vandområdeplanerne.

Her vil vi igen drøfte, om det overhovedet giver mening at bruge kræfter på de vandløb, hvor der er spildevandsudledninger, før end kommunerne får styr på deres overløbsbygværker og deres udledninger.

Vi ser frem til, at ministeren får skabt overblik over denne fuldstændig uholdbare situation omkring udledning af spildevand i det åbne land og direkte ud i naturen.

Forrige artikel Regeringen og støttepartier: Vi gambler ikke med dansk forskning Regeringen og støttepartier: Vi gambler ikke med dansk forskning Næste artikel Økologisk Landsforening: Landbrug handler stadig om overlevelse Økologisk Landsforening: Landbrug handler stadig om overlevelse