Debat

Debat: Stop nu den unødige brug af pesticider

DEBAT: Når private bruger Roundup og andre giftstoffer, skader det både biodiversiteten og grundvandet. Hvis vi fortsat skal have tillid til vores drikkevand, bør al unødig brug af pesticider forbydes, skriver fire stillere af borgerforslaget mod Roundup.

Folketinget bør forbyde anvendelsen af alle pesticider til ikke-erhvervsmæssige formål, skriver professor emeritus Erik Arvin, m.fl.
Folketinget bør forbyde anvendelsen af alle pesticider til ikke-erhvervsmæssige formål, skriver professor emeritus Erik Arvin, m.fl.Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Erik Arvin, Christiane Bjørg Nielsen, Jens Andersen & Walter Brüsch
Stillere af borgerforslag mod salg af Roundup

For nylig opnåede borgerforslaget "Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat forbrug i haver og på offentlige fællesarealer" mere end 53.000 underskrifter og opfylder hermed snildt grænsen på 50.000 underskrifter for at kunne blive behandlet i Folketinget.

Forslaget bliver førstebehandlet 14. januar 2020, og vi håber selvsagt på regeringens og dens støttepartiers velvilje – og gerne hele Folketingets opbakning.

Der er nemlig behov for at få gjort noget alvorligt ved forbruget af pesticider. Den helt unødvendige brug af disse giftstoffer til ikke-erhvervsmæssige formål er et oplagt sted at starte. Og her tænker vi på alle syntetisk fremstillede pesticider og ikke kun Roundup, som vores borgerforslag i den store medieomtale af forslaget ofte alene er blevet associeret til.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Mere end bare Roundup
Det drejer sig således eksempelvis også om herbicider, brugt i græsplæner og insekticider.

Selvom Roundup er et meget anvendt pesticid, så er det nemlig ikke det eneste produkt, der skaber miljøproblemer.

Folk har heldigvis fortsat stor tiltro til, at vandet fra hanen kan drikkes uden problemer. Den tillid skal vi ikke have ødelagt, men det haster!

Erik Arvin, m.fl.
Professor emeritus, DTU Miljø

Roundup vil samtidig kunne erstattes af enten et andet af de godkendte syntetisk fremstillede pesticider eller af et nyt produkt, som senere (nærmest vanen tro) viser sig problematisk i miljøet – tænk blot på asbest eller netop tilfældet med Roundup, der jo længe blev kaldt harmløst.

Omkring Roundup foregår der i videnskabelige kredse en til tider voldsom diskussion om, hvorvidt stoffet i små koncentrationer er sundhedsskadeligt eller ej – blandt andet fordi der i USA er et stort antal sager om sundhedsskader forvoldt af det aktive stof glyphosat på vej til domstolene. Herhjemme er der påvist glyphosat i urinprøver hos børn og mødre.

Enorm påvirkning af økosystemet
Der er også fokus på Roundup, når vi taler om biodiversiteten i naturen, som jo er under voldsomt pres i disse år.

Her kan der peges på en udtalelse i Danmarks Naturfredningsforenings nyhedsbrev 27. november 2019 fra seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet Beate Strandberg omkring en ny undersøgelse (Pesticide Research 182, Miljøstyrelsen): "Vi kan nu med sikkerhed sige, at der sker en enorm påvirkning af økosystemet, når man bruger Roundup. Både fordi det rammer omkringliggende natur og vilde planter, som giften ikke er tiltænkt, og det har dermed en langvarig effekt for eksempel på blomstringen."

Der er desværre med stadigt større hyppighed fundet mange nye pesticider i grundvand og i overfladevand.

Ud over at indgå i naturens samlede vandkredsløb udgør grundvandet hele fundamentet for vores vandforsyning herhjemme.

Det vidner de mange fund af pesticider i drikkevand om – fund såvel under som over den lovfastlagte grænseværdi. I 41 procent af drikkevandsboringerne er der på landsplan fundet pesticider eller deres nedbrydningsprodukter.

Privat brug skader grundvandet
Den ikke-erhvervsmæssige brug af pesticider er et særligt problem.

Når man kobler arealanvendelse med fund af pesticider i grundvandet, viser det sig nemlig, at der findes højere koncentrationer af disse stoffer under eller ved byarealer end andre steder, herunder landbrug, selvom det private forbrug kun udgør en ubetydelig andel af jordbrugets forbrug.

Hvorfor nu det? En væsentlig årsag er, at midlerne ofte anvendes på steder som for eksempel fortove og indkørsler, hvor muligheden for nedbrydning af pesticider er ringe, fordi man fjerner den biologisk aktive rodzone inden etablering af de befæstede arealer.

Hertil kommer, at haveejere, viceværter og så videre jo ikke er uddannet til at bruge disse giftstoffer, så der kan ske fejldoseringer.

Ud over negative effekter i relation til biodiversitet er konsekvensen, at der i grundvandet og specielt i mange bynære vandboringer i disse år kan konstateres fund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

Tillid til drikkevand må ikke ødelægges
Statsrevisorerne har for ganske nyligt i en ny beretning fra Rigsrevisionen ('Sikring af grundvandet mod pesticider') skarpt kritiseret myndighedernes hidtidige håndtering af pesticider i forhold til at sikre grundvand og drikkevand.

Og beretningen slår fast: "Det fremgår af lovgivningen, at det danske drikkevand skal leve op til en række fastlagte grænseværdier for blandt andet indhold af pesticider, som også er fastlagt ud fra et forsigtighedsprincip. Grænseværdierne er fastlagt for at repræsentere et højt sundhedsmæssigt beskyttelsesniveau og for at sikre, at vandet kan drikkes uden sundhedsrisiko."

Klar tale fra Rigsrevisionen om lovgivningens formål. Og husk, at folk heldigvis fortsat har stor tiltro til, at vandet fra hanen kan drikkes uden problemer. Den tillid skal vi ikke have ødelagt, men det haster!

Læs også

Frankrig som forbillede
Slutteligt er det vores opfattelse, at EU-retten ikke bør hindre, at Danmark forbyder anvendelsen af alle pesticider til ikke-erhvervsmæssige formål, såfremt der er rimelige grunde hertil.

Og det er der – godkendelsen af de enkelte aktive stoffer i de forskellige pesticider er nemlig baseret på, at de anvendes rigtigt. Dette indebærer blandt andet en uddannelsesmæssig baggrund for at kunne håndtere, herunder dosere korrekt, og opbevare pesticiderne efter forskrifterne, hvilket jo forudsættes ved den erhvervsmæssige anvendelse, som stofferne er tiltænkt anvendt til.

Argumentet for et målrettet forbud mod den ikke-erhvervsmæssige brug af stofferne skal ligeledes søges i den påviste forurening og det forhold, at man i Danmark i modsætning til mange andre lande baserer vores vandforsyning på rent grundvand, der derfor normalt ikke gennemgår en rensning for miljøfremmede stoffer.

Hertil kommer så hensynet til det omkringliggende miljø og den skrantende biodiversitet.

Og at det er muligt at indføre et forbud mod den ikke erhvervsmæssige brug af pesticider i EU er Frankrig et godt eksempel på – her har man indført et forbud mod offentlig brug og i private haver.

Kære Folketing, følg Frankrig, og stop nu den unødige brug af disse giftstoffer!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Arvin

Professor emeritus, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU
cand.polyt. (DTU)

0:000:00