DI: Virksomhederne er med til at fremme natur og biodiversitet

DEBAT: Mange virksomheder ejer arealer, som ligger uudnyttede hen, og som de gerne vil omdanne til midlertidige naturzoner. Men det kræver en justering af naturbeskyttelsesloven, skriver Karin Klitgaard.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør i DI

I den seneste tid har FN's biodiversitetspanel, OECD, Det Europæiske Miljøagentur og Aarhus Universitet fremlagt rapporter, der tegner et dystert billede af situationen for dyr og planter. Biodiversiteten går tilbage – både herhjemme og i udlandet.

Der er behov for, at vi gør en ekstra indsats for at vende udviklingen. Vi skal sikre, at dyr og planter trives og har mulighed for at udvikle sig. 

Politikerne er allerede i gang med at se på, hvad der kan gøres. EU's nye kommission har varslet, at de vil komme med en ny biodiversitetsstrategi til marts. Herhjemme arbejder regeringen på en natur- og biodiversitetspakke. Arbejdet blev skudt i gang på et møde på Marienborg i november, hvor jeg havde fornøjelsen af at deltage.

Det er måske overset af de fleste, men virksomhederne spiller en vigtig rolle, når det handler om at bevare naturen.

Naturbeskyttelsesloven bør ændres
En del virksomheder ejer arealer, som ligger uudnyttede hen. Måske de har en forventning om at udvide produktionen på et senere tidspunkt, og derfor har de erhvervet sig nabogrunden.

Mange virksomheder vil gerne omdanne arealerne til en form for midlertidige "naturzoner". Det afgørende for virksomhederne er dog, at de beholder retten til arealerne, hvis de på et tidspunkt får brug for dem.

Det vil kræve en justering af naturbeskyttelsesloven, men være til glæde for både naturen og virksomhederne. I dag spilder virksomhederne en masse ressourcer på at holde de uudnyttede arealer ved lige, når de lige så godt kunne lade naturen tage over.

Træ er et vigtigt byggemateriale
På finansloven er der afsat penge til at udbrede urørt skov på de statslige arealer for at få mere og bedre biodiversitet. Her er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges, så det ikke går ud over skovens klimapotentiale og de virksomheder, der bruger træ til at producere møbler, køkkener, byggematerialer og meget andet. Dertil kommer, at mange arbejdspladser i landdistrikterne risikerer at gå tabt, hvis statens træproduktion bliver indstillet.

Træ er verdens mest klimavenlige råstof. Det lagrer CO2 og kan erstatte klimatunge materialer i for eksempel bygninger, hvor det kan reducere klimabelastning med op til 70 procent. For at få størst gavn af de positive klimaegenskaber, indebærer det dog, at skoven bruges.

Klimaindsatsen og indsatsen for at fremme biodiversitet bør understøtte hinanden. Derfor anbefaler DI støtteordninger, som udlægger urørt skov der, hvor det resulterer i størst gevinst for biodiversiteten – uden at produktionsskoven bliver taget ud af drift. Vi anbefaler også tiltag, der forbedrer biodiversiteten i produktionsskoven samt skovrejsning, der både gavner klimaet og biodiversiteten.

Sidst, men ikke mindst, anbefaler vi at støtte op om certificeret bæredygtigt skovbrug. Det vil skabe plads til industrien, samtidig med at både klimaet, naturen og arterne bliver beskyttede.

Råstofgrave kan blive naturskatte
Klassiske industrivirksomheder er afhængige af naturens råvarer – for eksempel kalk, cement, grus, planter, træ, fødevarer og meget mere.

Når virksomheder har hentet de råstoffer, de skal bruge, kan råstofgravene omdannes til ny og spændende natur. Det betyder, at danskerne får nye rekreative områder at boltre sig i, samtidig med at der bliver plads til planter, som ikke trives i de næringsrige landbrugsarealer.   

Virksomhederne har en helt central rolle, når det handler om at sikre gode vilkår for dyr og planter. Vi er klar til at samarbejde med regeringen, ngo'erne og alle andre, der har en interesse i naturen. Der er meget, vi kan forbedre sammen.

Forrige artikel Rådet for Grøn Omstilling: Regulering af brændeovne er håbløst bagud Rådet for Grøn Omstilling: Regulering af brændeovne er håbløst bagud Næste artikel Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast