Debat

DOF: Vindmøller skræmmer følsomme fugle væk

Det er ikke uproblematisk at opstille vindmølleparker i Smålandsfarvandet, da vindmøller skræmmer følsomme fuglearter væk. Man bør derfor finde et andet sted til havvindmølleparken, skriver Hans Meltofte og Knud N. Flensted.

Sortænder er en af de følsomme havfuglearter, der især forsvinder i områder med havvindmøller, skriver Hans Meltofte og Knud N. Flensted.
Sortænder er en af de følsomme havfuglearter, der især forsvinder i områder med havvindmøller, skriver Hans Meltofte og Knud N. Flensted.Foto: John Larsen, DOF BirdLife
Hans Meltofte
Knud N. Flensted
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Margrete Auken (MP) har fuldstændig ret, når hun 27. august skriver i et indlæg, at vi står over for to globale megakriser: Biodiversitetskrisen og klimakrisen. Men desværre har Auken misforstået, at det skulle være uproblematisk at opstille havvindmøller i et af verdens vigtigste havfugleområder.

Smålandsfarvandet er af stor global betydning som raste-, fouragerings- og fældningsområde for truede og sårbare arter som ederfugle, sortænder, fløjlænder, lappedykkere og lommer.

Auken nævner, at ederfugle kan få glæde af de blåmuslinger, der kan sætte sig på vindmøllefundamenterne og henviser til, at det skulle være tilfældet ved møllerne langs Storebæltsbroen.

Selvom ederfugle ganske vist kan spise blåmuslinger fra møllefundamenterne, så er faktum desværre, at antallet af ederfugle er gået kraftigt tilbage omkring Sprogø, Storebæltsbroen og vindmøllerne, blandt andet som følge af ødelæggelse af Halsskov Rev.

Vindmøller fortrænger følsomme fugle

Det er heller ikke korrekt, som Auken skriver, at vi ikke ved om fuglene skræmmes af vindmøllerne. Visse fugle kan vænne sig til vindmøller, men nogle fuglearter er desværre meget følsomme, og det er efterhånden ganske veldokumenteret.

Det er utrolig trist og kontraproduktivt, når havvind-projektmagerne fremturer med at ville placere havvindparker i vores mest følsomme havnaturområder.

Hans Meltofte og Knud N. Flensted
Hhv. dr.scient., hovedbestyrelsesmedlem, formand og biolog, DOF BirdLife

Især havfuglearter, som sortænder, fløjlsænder og lommer er ekstremt følsomme over for forstyrrelser og ikke mindst over for forstyrrelser fra vindmøller.

Ved undersøgelser på blandt andet Horns Rev har Aarhus Universitet dokumenteret, at adskillige af disse arter er fortrængt i flere kilometers afstand fra hele vindmølleområdet.

Tilsvarende klinger det hult, når eksempelvis European Energy igen og igen påstår, at hvis blot vi jagtfreder ederfuglene, så kan vi roligt sætte havvindmøller op i deres vigtigste levesteder.

Rigelig plads til havvindmølleparker

I DOF BirdLife er vi helt enige med Auken i, at den danske motorbådsjagt bør stoppe snarest muligt, og at fiskeri med bundslæbende redskaber er et stort problem for havets biodiversitet, men det kan slet ikke bruges til at legitimere en kæmpestor havvindpark, der vil frarøve havfuglene et af deres vigtigste fouragerings- og fældningsområder.

Efter DOF BirdLifes vurdering er der derimod rigelig plads til havvindmølleparker andre steder i de danske farvande. Imellem halvdelen og to tredjedele af de danske farvande vil det være relativt uproblematisk at opstille havvindmøller i forhold til beskyttelse af fugle og anden biodiversitet.

Havvindparker i følsomme havturområder er kontraproduktivt 

Det kræver imidlertid solid og vidensbaseret planlægning, som det hidtil har knebet med, idet den hidtidige åbendørspolitik har medført, at vindkraftindustrien har valgt de nemmeste løsninger, og det har desværre flere steder skabt konflikt med blandt andet fuglebeskyttelsen.

Det er utrolig trist og kontraproduktivt, når havvind-projektmagerne fremturer med at ville placere havvindparker i vores mest følsomme havnaturområder. Det skader og modvirker de gode løsninger, der skal til for at afbøde såvel klimakrisen som biodiversitetskrisen.

Vi skal have masser af møller op at stå, og der er masser af plads til dem, så der er ingen grund til at ødelægge de områder, som Danmark har allerstørst ansvar for at sikre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00