Hans Meltofte (75)

Ornitolog, dr.scient., formand for Naturpolitisk Udvalg, DOF BirdLife Denmark
Fhv. seniorrådgiver, Aarhus Uni.
Uddannet: Radiomekaniker
Fødested: Søborg

23. oktober 1946 Hjemmeside