Flere penge til økologiske køkkener

ØKOGLÆDE: Onsdag afsatte regeringen og Enhedslisten yderligere 66 millioner kroner til at fremme økologien i Danmark. Det vækker begejstring hos fødevareministeren og Økologisk Landsforening.
Per Bang Thomsen

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) jubler, efter den grønne del af finansloven onsdag eftermiddag faldt på plads.

Sammen med Enhedslisten fandt regeringen nemlig økonomisk plads på statens husholdningsbudget til at afsætte yderligere 66 millioner kroner i 2012 og 2013 til at fremme den økologiske udvikling i Danmark.

I begyndelsen måneden blev der afsat 72 millioner kroner til området i de to kommende år, og med en samlet pulje på 138 millioner kroner er fødevareministeren overbevist om, at hun kan nå langt med sit økologiske projekt.

"Det er jo skønt, og jeg er positiv over, at regeringen og Enhedslisten er enige om, at det her er noget, vi vil arbejde for," siger hun til Altinget | Fødevarer.

Fakta

Aftale om 'Grøn fokus'.

Regeringen har indgået aftale om Grønt Fokus med Enhedslisten. På Fødevareministeriets områder medfører det et løft til følgende indsatser:

Det afsættes i alt 66 mio. kr. i 2012 og 2013 til økologiområdet. Heraf 8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til omstilling af offentlige køkkener til økologi, 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til investeringer i forarbejdning af økologiske råvarer samt 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologifremme, som bl.a. vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren.

For alle tre initiativer indgår medfinansiering fra EU's landdistriktsprogram. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 af EU-rammen til landdistriktsprogrammet til Fonden for Økologisk Landbrug, så den får mulighed at opnå medfinansiering til igangsættelse af egne aktiviteter.

Aftalen mellem Enhedslisten og regeringen sikrer yderligere, at der fra 2012 afsættes 3,2 mio. kr. årligt til arbejdet med plante- og dyregenetiske ressource. Dermed annulleres den planlagte besparelse på området.

Det er endvidere aftalt, at den kommende Natur- og Landbrugskommission skal se på landbrugets fonde og private fonde samt på mulighederne for at styrke yngre økologiske landmænds muligheder for at etablere sig.

Som led i arbejdet med fødevareministerens kommende Økologisk Handlingsplan 2020 er det aftalt, at en række temaer skal inddrages i arbejdet. Det drejer sig om mulighederne for øget omlægning af offentligt ejet jord til økologi, en styrkelse af produktudviklingen i små økologiske virksomheder samt mulighederne for at fremme investeringer i lokal produktion af økologiske kvalitetsfødevarer.


Kilde: Fødevareministeriet

28 millioner kroner om året
Tidligere på måneden fremlagde fødevareministeren sit økologipolitiske udspil, "En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling", hvor hun skitserede sin plan for den økologiske omlægning af Danmark. Her var en af målsætningerne, at alle offentlige køkkener i Danmark skal servere mindst 60 procent økologisk mad i 2020.

Godt 16 ud af de 66 millioner kroner, der onsdag blev afsat på finansloven, skal gå til at omlægge de offentlige køkkener til økologi. Det beløb skal lægges oven i de 40 millioner kroner, der allerede er afsat til området i de næste to år, og det vil betyde, at man årligt kan bruge 28 millioner kroner til den økologiske omlægningsproces.

Mette Gjerskov understreger, at man nu skal lave den pulje, som henholdsvis kommuner og regioner kan søge. Hendes mål er, at det i høj grad er lokalpolitikerne rundt om i landet, der skal sørge for, at målsætningen bliver opfyldt.

"Derfor skal vi heller ikke regne med, at vi står med økologiske køkkener i begyndelsen af det nye år," understreger fødevareministeren.

København skal gå i front
Beslutningen om at afsætte flere penge til området bliver ligeledes mødt med jubel hos Økologisk Landsforening.

Sammen med Københavns Madhus har foreningen i flere år lavet arbejdet for et økologisk oplægning af de offentlige køkkener, og derfor er direktør Paul Holmbeck positiv over, at regeringen og Enhedslisten nu bakker kommunerne og regionerne op med støtte til omlægningsomkostningerne.

"Det er et løft til både madkvalitet, faglighed og økologi. Køkkenmedarbejdere i København og andre kommuner har vist vejen, og de udgør en hær af ambassadører for omlægning til økologi og styrket måltidskvalitet til vores børn og ældre," skriver han i en pressemeddelelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Paul Holmbeck

Direktør, Holmbeck EcoConsult, fhv. direktør, Økologisk Landsforening
Statskundskab og økonomi (Duke Uni., North Carolina. 1983)

0:000:00