Forbrugerrådet Tænk: Få endnu mere fokus på uønsket kemi i produkter

DEBAT: Myndighederne har iværksat flere initiativer mod uønsket kemi i forbrugerprodukter, men arbejdet er langt fra færdigt, skriver projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk.

Af Claus Jørgensen
Projektchef, Forbrugerrådet Tænk

De seneste fem år har Forbrugerrådet Tænk Kemi vurderet knap 3.000 produkter for uønsket kemi, kemiske stoffer, der kan være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, allergifremkaldende eller miljøbelastende.

95 test har afsløret uønsket kemi i 33 procent af de vurderede produkter. Heldigvis viser vurderingerne også, at der er alternativer uden den uønskede kemi: 43 procent får den bedste vurdering: A-kolben.

På baggrund af testene har Forbrugerrådet Tænk Kemi rådgivet forbrugere og anvist produkter uden uønsket kemi. Mere end 600.000 gange har forbrugere fået et godt råd enten via telefon, mail eller på projektets hjemmeside kemi.tænk.dk.

App til at tjekke indhold
Som noget af det første udviklede Forbrugerrådet Tænk Kemi appen Kemiluppen, hvor forbrugerne let kan scanne stregkoden på kosmetik og produkter til personlig pleje og få svar på, om produktet indeholder uønsket kemi.

På fire år er appen blevet downloadet mere end 350.000 gange, og der er foretaget 7,89 millioner scanninger, hvilket har ført til, at der i dag er cirka 15.000 produkter i databasen bag Kemiluppen.

I 8,4 ud af 10 scanninger får forbrugeren svar med det samme, når et produkt scannes. Og vil man undgå de C-kolbe-vurderede produkter, så kan man i appen nemt slå A-kolbe vurderede produkter op.

Appen er populær, bliver brugt 4.600 gange hver dag, og forbrugerne melder tilbage, at de ønsker flere produkter i appen og flere typer af produkter, for eksempel rengøringsmidler, fødevarer og legetøj.

Alle relevante test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi oversættes til engelsk og deles med organisationer i Europa, og hvert år har Forbrugerrådet Tænk Kemi samarbejdet med forbruger- og miljøorganisationer i andre EU-lande.

Testene og samarbejdet med organisationerne fører til øget bevågenhed om uønsket kemi i forbrugerprodukter i hele Europa.

Test genererer forskning
I 2019 har Forbrugerrådet Tænk Kemi sat fokus på uønsket kemi i engangsemballage og jakker.

Forbrugerrådet Tænk Kemi genererer ny viden om den uønskede kemi i forbrugerprodukter, og den viden anvendes til forskning. Videncenter for Allergi, Statens Serums Institut, DHI, Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Syddansk Universitet har alle anvendt data, som er genereret i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

I flere tilfælde har testresultater fra Forbrugerrådet Tænk Kemi givet anledning til, at myndighederne har iværksat initiativer, blandt andet på baggrund af fund af uønsket kemi i fidget spinners, gør-det-selv produkter, legetøjsslim og bolde.

Forbrugerrådet Tænk Kemis forbrugerinformation, både via Kemiluppen og produkttest, supplerer den politiske indsats i Danmark for at få skærpet EU's kemikalieregulering.

Den dobbelte indsats, test og rådgivning af konkrete navngivne produkter, er noget, som Miljøstyrelsen ikke kan, og på den måde understøttes den statslige myndighedsopgave (kontrol og begrænset forbrugerinformation).

Hvis et produkt vurderes til A-kolbe, så kan virksomheden bruge dette i deres markedsføring. Det har flere end 40 danske virksomheder valgt at gøre i form af bannerreklamer, foldere, tilbudsaviser og hyldesvirpere.

Danske produkter opnår generelt bedre vurderinger end udenlandske, da de typisk har valgt at undlade den uønskede kemi eller er svanemærkede og dermed ikke må bruge mange af de stoffer, som Forbrugerrådet Tænk Kemi sætter fokus på.

Fortsat behov for at skaffe viden
I fem år har Forbrugerrådet Tænk Kemi hjulpet forbrugerne med at undgå den uønskede kemi, og de mange råd, test og produktvurderinger samt ikke mindst Kemiluppen har gjort det nemmere at være forbruger.

Men i de fem år er der også kommet ny viden fra forskere, som finder nye stoffer, der kan være problematiske, og forskningen tydeliggør også, at cocktaileffekten er reel, og at vi derfor er nødt til at se på summen af de mange kemikalier, som vi udsættes for – ikke kun det enkelte produkt eller det enkelte kemikalie.

Der er derfor fortsat behov for Forbrugerrådet Tænk Kemi til at skaffe endnu mere viden om, hvor den uønskede kemi forekommer, til at rådgive forbrugerne om, hvad de selv kan gøre og ikke mindst sikre, at Kemiluppen får endnu flere produkter og måske endnu flere typer af produkter, så forbrugerne hurtigt kan få svar på, om produkterne indeholder uønsket kemi eller ej.

Og så er der jo også de mange europæiske forbrugere. De kan få hjælp, hvis Kemiluppen får en engelsksproget søsterversion.

God kemi til alle.

Forrige artikel Friluftsrådet: En rigere natur kræver kærlighed Friluftsrådet: En rigere natur kræver kærlighed Næste artikel Forskere: Lav en naturzone og giv naturen en reel håndsrækning Forskere: Lav en naturzone og giv naturen en reel håndsrækning
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Københavns Universitet lægger hus til international konference om klimaløsninger, Landbrug & Fødevarer holder generalforsamling, og der holdes stormøde om oversvømmelser. Få overblikket over ugen her.