Debat

Forskere: Sådan løser vi konflikten mellem vedvarende energi og biodiversitet

Der er kamp om pladsen i Danmark, og hvis ikke politikerne tager ansvaret for den langsigtede fysiske planlægning, frygter vi, at landskabet plyndres og nyttiggøres, og biodiversitetskrisen forværres, skriver forskere fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Vilde
naturområder, solcelleanlæg, vindmølleparker, landbrugsarealer og andet kæmper om de danske arealer. Der er mere
end nogensinde brug for politisk prioritering af, hvad det er for et land, vi
ønsker at bo i.
Vilde naturområder, solcelleanlæg, vindmølleparker, landbrugsarealer og andet kæmper om de danske arealer. Der er mere end nogensinde brug for politisk prioritering af, hvad det er for et land, vi ønsker at bo i.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Rasmus Ejrnæs
Camilla Fløjgaard
Jesper Bladt
Ane Kirstine Brunbjerg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønskerne til anvendelsen af Danmarks landareal overstiger arealets størrelse, og lige nu ser det ud som om, politikerne har givet Sorteper til aktørerne i den grønne omstilling.

I stedet for at aktørerne kan bruge kræfterne på at optimere vedvarende energi og genopretning af naturlige økosystemer, ender det med, at de river hovederne af hinanden i lange opslidende kampe om pladsen.

Det ville jo være lykkeligt, hvis man bare kunne indrette sig klogt og multifunktionelt ved at gøre flere forskellige ting på de samme steder, men selvom der kan peges på synergier, så er begrænsningerne også meget åbenlyse.

Brug for politisk prioritering

Derfor har vi da også en planlov, som udstikker rammerne for, hvor man må bygge boliger til mennesker, hvor man må etablere industrianlæg, hvor der skal være skov, og hvor man må dyrke jorden og holde produktionsdyr.

Planloven er desværre håbløst forældet, idet den ikke forholder sig til de behov, et moderne samfund har for etablering af vilde naturområder, solcelleanlæg, vindmølleparker, kystbeskyttelse og udtagning af landbrugsarealer.

Læs også

Det er det, der skal til, hvis vi vil forbedre vandmiljøet og løse klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Det er ikke længere nok at kunne køre i bil, dyrke korn og bygge huse, og derfor er der mere end nogensinde brug for politisk prioritering af, hvad det er for et land, vi ønsker at bo i, og hvordan det skal indrettes, så det også opfylder vores efterkommeres behov.

Et af fremtidens behov er plads til vildere natur, som ikke bare hjælper os med at stoppe tabet af biodiversitet, men også giver borgerne i Danmark et skønnere land med bedre muligheder for rekreation og naturoplevelser.

Den grønne omstilling er ikke nødvendigvis god for biodiversiteten

I de senere år har den ene befolkningsundersøgelse efter den anden dokumenteret stor opbakning til mere vild natur i Danmark. Vild natur giver store oplevelser, men fungerer ikke sammen med landbrug, skovbrug eller tekniske anlæg.

Hvis vi ikke skal forspilde muligheden for en rigere natur, er det på høje tid at igangsætte en fysisk planlægning, som sørger for at friholde den del af landskabet, hvor den vildere natur skal kunne udfolde sig – ellers er der grund til at frygte, at andre typer af arealanvendelse kommer til at spænde ben for de smukke visioner.

Biodiversitet mod grøn omstilling

Den grønne omstilling er ikke nødvendigvis god for biodiversiteten.

Skovrejsning til produktionsskov, storskala biomasseproduktion, etablering af vindmølleanlæg og solcelleanlæg vil alle kunne blokere for etableringen af store, sammenhængende naturområder, hvis de placeres i landskaber, som ellers kunne blive til sammenhængende natur efter udtagning af pløjemarker og sammenlægninger af eksisterende naturområder.

Læs også

På Aarhus Universitet har vi i Det Nationale Center for Energi og Miljø leveret et solidt fagligt grundlag for de vanskelige prioriteringer i den fysiske planlægning ved at kortlægge og prioritere landarealets eksisterende og potentielle værdi for biodiversiteten.

I 2017 udarbejdede vi for Miljøstyrelsen en rapport om muligheden for store sammenhængende naturområder i Danmark. Vores analyser viste et stort potentiale, som kunne indløses ved at sammenlægge naturområder med forskellige ejere og anvendelser, fordi naturen i kraft af vores ådale og kyststrækninger hænger godt sammen på trods af det store dyrkningsareal.

I 2022 udarbejdede vi for Danmarks Naturfredningsforening et kort over, hvor man skulle udlægge 30 procent beskyttede naturområder, hvis man ønskede en national dansk indfrielse af EU’s mål om 30 procent beskyttet natur for hele Europa.

Planloven er desværre håbløst forældet

I 2023 udarbejdede vi for Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen et potentialekort, som viser, hvilke dele af det danske areal med kulstofrige lavbundsjorder, som har størst værdi og potentiale for biodiversiteten.

Disse tre kort giver i vores øjne beslutningstagerne gode kort på hånden til at udarbejde en fysisk plan for det fremtidige Danmarkskort. En plan, som ikke kun tilgodeser kortsigtede kommercielle interesser og investeringer i vedvarende energi, men også tager skyldigt hensyn til nutidige og fremtidige generationers ønsker om rig og vild natur i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Bladt

Seniorrådgiver, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Ph.d i bevaringsbiologi (Aarhus Uni. 2007)

Rasmus Ejrnæs

Professor, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, radiovært, Radio4
cand.scient. i biolog, ph.d. (Københavns Uni. 1998)

Camilla Fløjgaard

Forsker, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

0:000:00