Debat

Forskere: Dårlig planlægning bærer en betydelig del af ansvaret for vindmølle-natur-konflikter

Rasmus Ejrnæs har ret, når han skriver, at opsætning af vindmøller i Danmark er hårdt reguleret. Det er dog ikke vejen frem at sænke barren for reguleringen, skriver fem forskere fra Aarhus Universitet.

Manglende strategisk planlægning har en del af skylden for konflikter i afvejningen mellem klimatiltag og naturhensyn, skriver Jesper Madsen, Tony Fox, Ib Krag Petersen, Morten Elmeros og Thorsten Balsby.<br>
Manglende strategisk planlægning har en del af skylden for konflikter i afvejningen mellem klimatiltag og naturhensyn, skriver Jesper Madsen, Tony Fox, Ib Krag Petersen, Morten Elmeros og Thorsten Balsby.
Foto: Rasmus Due Nielsen/Aarhus Universitet
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I artiklen Ekspert om vindmøller: Landbrug og skovbrug er langt værre for naturen, bragt i Altinget 15. oktober 2021, citeres Rasmus Ejrnæs for, at opsætning af vindmøller i Danmark er hårdt reguleret, og han betvivler proportionaliteten i reguleringen sammenlignet med reguleringen af landbrug, skovbrug og jagt.

Det er nemt at reducere debatten om grøn omstilling til et enten-eller spørgsmål: Skal vi gøre noget ved klimaforandringerne, eller skal vi passe på vores natur? 

Det er helt forkert, for der er rige muligheder for, at det kan blive både-og.

Vindmøller kan have konsekvenser for følsomme arter
Vi er enige i, at der kan være naturmæssige gevinster ved vindmølleprojekter, især hvis de anlægges i områder, der i forvejen har lav naturværdi. Det er imidlertid mere kompliceret end som så. Selvom et projekt kan have positive konsekvenser for den generelle flora og fauna, så kan det have negative effekter på følsomme arter.

Vi mener, at manglende strategisk planlægning af vindmøllekapaciteten bærer en betydelig del af ansvaret for de verserende kontroverser om afvejning imellem klimatiltag og naturhensyn.

Jesper Madsen, Tony Fox, Ib Krag Petersen, Morten Elmeros og Thorsten Balsby
Medarbejdere, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Miljøundersøgelserne i forbindelse med planlægning af nye vindmølleprojekter er – og skal derfor være – fokuseret på vurdering af effekter på følsomme naturværdier.

Især er det problematisk, hvis området rummer mobile og beskyttelsesmæssigt vigtige arter, som for eksempel ørne, storke, vandfugle eller flagermus, der risikerer at kollidere med møllerne eller at blive fortrængt fra mølleområdet.

Der er lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af en række af disse arter, og miljøkonsekvensvurderinger i relation til vindmølleparker tager derfor et naturligt fokus på netop sådanne arter.

Modstridende interesser kan løses ved planlægning
Vi har i årtier løst rådgivnings- og forskningsopgaver om vindmøllers påvirkning af naturen. Vi kender derfor om nogen til de konflikter, der opstår imellem vindmølleinteresser og naturværdier. De kan i stor udstrækning minimeres ved at gennemføre strategisk planlægning med henblik på at udpege områder, der er optimale for udvikling af vindenergi under hensyn til blandt andet naturinteresser på en stor geografisk skala.

En sådan overordnet planlægning har desværre manglet. Den er tids- og ressourcekrævende, men ikke desto mindre en god investering både for myndighederne, industrien og naturinteresser.

Vi mener, at manglende strategisk planlægning af vindmøllekapaciteten bærer en betydelig del af ansvaret for de verserende kontroverser om afvejning imellem klimatiltag og naturhensyn.

Etableringen af vindmølleparker er ganske rigtigt hårdt reguleret, men man skal ikke sænke barren for regulering af vindmølleindustrien under henvisning til, at landbrug og skovbrug slipper lettere, for vi kan opnå meget mere ved at handle med ambitioner.

Der er et stort og akut behov for udbygning af vindindustrien. I den proces vil det politisk-administrative system have behov for et velfunderet vidensgrundlag, når der skal prioriteres. Hele processen vil fremmes meget af vurderinger taget fra helikopterperspektivet, forud for de projektspecifikke diskussioner. Det vil styrke udviklingen og samtidig reducere konflikterne. I sagens og naturens tjeneste.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00