Debat

Grønne aktører: Havnaturfond kan sikre naturgenopretning i udbygningen af havvind

Naturhensyn skal integreres i den grønne omstilling. Derfor bør regeringen og Folketinget oprette en havnaturfond, som sikrer genopretningen af det danske havmiljø, når der udbygges til havvind og vedvarende energi, skriver Danmarks Naturfredningsforening, Green Power Denmark og Tænketanken Hav. 

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Thomas Aarestrup Jepsen
Maria Reumert Gjerding
Liselotte Hohwy Stokholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi skal både producere grøn strøm og passe på vores havmiljø. Det håber vi, politikerne kan samles om, når aftalen om fremtidens havvindmølleparker om lidt skal underskrives.

Det skylder vi både hinanden og fremtidige generationer.

Det danske havmiljø er i krise, og der bliver ikke gjort nok for at rette op på tilstanden. Derudover står Danmark sammen med resten af verden i en buldrende klimakrise og en geopolitisk sikkerhedskrise, der kalder på rigelige mængder af grøn strøm og grønne brændsler.

Kombinationen af usunde økosystemer på havet og en kommende stor udbygning af havvindmølleparker kalder på et større fokus på naturgenopretning og på initiativer, der undersøger sameksistens mellem havvindsudbygning og naturhensyn.

Regeringen skal anerkende todelt behov

Green Power Denmark, Danmarks Naturfredningsforening og Tænketanken Hav er bekymrede over, at naturhensyn fylder meget lidt i de kommende udbudsrammer for havvind, og opfordrer derfor regering og Folketing til at oprette en permanent Havnaturfond i tillæg til de naturhensyn, der bør integreres som minimumskrav i udbudsmodellen.

Fonden kan være en del af løsningen, der kan løfte det todelte behov, men det kræver politisk vilje og mod, for at Danmark kan blive dét land, som resten af verden søger inspiration i

Maria Reumert Gjerding, Liselotte Hohwy Stokholm og Thomas Aarestrup Jepsen
Hhv. præsident, DN, direktør, Tænketanken Hav og direktør, VE-produktion og PA & kommunikation, Green Power Denmark

Et sundt havmiljø er en investering i fremtiden, som alle parter har glæde af på sigt. Havet bidrager til at regulere vores klimasystem og holde på kulstof til fordel for det danske klima.

Regering og Folketing bør anerkende det todelte behov for, på den ene side at implementere naturgenopretning, og på den anden side at sikre udbygning af havvind.

En Havnaturfond kan være en del af løsningen, der kan løfte det todelte behov, men det kræver politisk vilje og mod, for at Danmark kan blive dét land, som resten af verden søger inspiration i, når det gælder kvalificeret varetagelse af marin naturgenopretning og forskning i verdensklasse.

Havnaturfonden skal nemlig på sigt levere forskning om sameksistens mellem vedvarende energi og natur samt om naturgenopretning

Krav til Havnaturfond

På tværs af tre organisationer stiller vi fem krav til, hvordan en Havnaturfond bør udformes, så den imødekommer behov for solid naturgenopretning og behovet for indsamling og kortlægning af data samt forskning i sameksistens.

For det første stilles der krav om, at Havnaturfonden etableres som permanent struktur, som gennemfører genopretnings- og forskningsprojekter, der bidrager til beskyttelse af arter og styrkelse af robuste økosystemer i havet.

Læs også

Samlet set skal havnaturfonden bidrage til, at Danmark opnår god miljøtilstand i havet, opfylder EU’s biodiversitetsmål på havet og indsamler viden herom. Havnaturfonden skal vedtages med lov, og være en uafhængig, nonprofit organisation med selvstændig bestyrelse.

For det andet, skal Havnaturfonden have et todelt fokus, som kendetegner Havnaturfondens aktiviteter. Det ene spor skal fokusere på konkrete naturgenopretningsprojekter i og udenfor parkerne og på sigt andre aktiviteter.

Det andet spor skal fokusere på evidensbaseret forskning, herunder sameksistens (i regi af COEX-Lab). Begge spor skal aktivt bidrage til tværnationalt samarbejde og videndeling med vores nabolande.

Øje for det internationale

For det tredje er det et krav, at Havnaturfonden med blik på internationale retningslinjer skal opstille en ensrettet ramme, der på sigt kan bidrage til en international standard for monitorering af marin naturgenopretning.

En Havnaturfond kan ikke stå alene, men bør være en del af en samlet pakke, som også inkluderer krav om naturhensyn og overvågning i de kommende havvindmølleparker

Maria Reumert Gjerding, Liselotte Hohwy Stokholm og Thomas Aarestrup Jepsen
Hhv. præsident, DN, direktør, Tænketanken Hav og direktør, VE-produktion og PA & kommunikation, Green Power Denmark

Over tid kan denne ramme anvendes til monitorering af alle naturgenopretningsprojekter og fonden skal sikre, at denne viden om monitorering opbevares ét samlet sted og at data deles offentligt.

Rammen for videnindsamling bør udformes på en måde som muliggør, at private aktører, som indbetaler til fonden, kan kommunikere om de positive naturtiltag, som deres finansiering bidrager til at eksekvere.

Dernæst er det et krav, at Havnaturfondens finansiering skal være tredelt. Havnaturfonden skal finansieres af staten og VE-udviklere. Derudover skal andre aktører med aktiviteter på havet, som forårsager permanent eller langvarig påvirkning af havmiljøet, bidrage til finansiering af Havnaturfonden.

Det sidste krav går på, at Havnaturfonden skal bidrage til en strategisk og fagligt velfunderet økosystembaseret tilgang til marin naturgenopretning i de danske farvande. Fonden skal i samarbejde med myndighederne og Center for Marin Naturgenopretning anbefale områder der skal genoprettes, realisere naturgenopretningsindsatserne og sikre beskyttelsen af selvsamme områder.

En Havnaturfond kan ikke stå alene, men bør være en del af en samlet pakke, som også inkluderer krav om naturhensyn og overvågning i de kommende havvindmølleparker, herunder forsøg med Nature Inclusive Design (NID). Det er også en forudsætning for en effektiv og velfungerende Havnaturfond, at vi får opbygget denne viden i forbindelse med etableringen af de kommende parker.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00