Grønne organisationer strides om vildsvinehegn

SVIN: Politisk bestillingsarbejde eller lødig faglighed? DN og WWF er uenige om, hvorvidt myndighederne er saglige i deres vurdering af vildsvinehegnet.

Polemikken om det omstridte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse fortsætter.

Denne gang er det miljømyndighedernes faglige begrundelser for hegnet, der modtages helt forskelligt af to af landets største grønne organisationer, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening.

WWF Verdensnaturfonden raser over, at regeringen har tilladt det 80 millioner kroner dyre hegn uden at få foretaget en ordentlig vurdering af, hvordan hegnet skader naturbeskyttede områder og fredede dyrearter.

Login