KL: Forsyningssektoren kan ikke ukritisk drives på markedsvilkår

DEBAT: Kommunerne er helt enige i regeringens mål om effektivitet i alle forsyningssektorer, men vi må huske på, at forsyningssektoren er kritisk infrastruktur og hverken kan eller bør drives på markedsvilkår, skriver Jacob Bjerregaard (S).

Forsyningssektoren er under forandring organisatorisk, konkurrencemæssigt og økonomisk i disse år. Alle forsyningsselskaber skal hele tiden have fokus på at drive deres virksomheder effektivt, realisere økonomiske gevinster og mange steder sammenlægges til større enheder i bestræbelserne på at nå disse mål.

Kommunerne er helt enige i regeringens mål om effektivitet i alle forsyningssektorer. Men at vi og de kommunale forsyningssektorer ikke altid er enige i statens beregninger af det økonomiske effektiviseringspotentiale, er ingen hemmelighed. Forsyningssektoren kan samlet ses som kritisk infrastruktur og er ikke kun virksomheder, der ukritisk kan drives på markedsvilkår.

Derfor er det vigtigt, at der ikke udelukkende fokuseres på økonomisk effektivitet. Det handler også om forsyningssikkerhed, sikker og billig finansiering, klimatilpasning, grønne energiløsninger, bæredygtig affaldshåndtering, innovation og erhvervsfremme.

Login