KTC: Én indgang til det offentlige er nok, når private skal bygge

DEBAT: Hvis vi samler sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde hos regionerne, kommer der fem indgange og fem sæt standardvilkår. KTC foreslår i stedet, at staten i en bekendtgørelse fastsætter ét sæt af standardvilkår.

Af Lars Mørk og Thomas Barfoed  
Henholdsvis formand og næstformand, KTC

Bent Hansen (S) og Stephanie Lose (V) lover i deres indlæg 20. december 2017 hurtigere sagsbehandling for § 8-tilladelser, hvis den fulde kompetence for fremtiden placeres hos regionerne.

Hvordan vil de gøre det? Jo, de lover digitalisering af ansøgningsprocessen og standardvilkår.

Alle, der arbejder med digitalisering, ved, at det at sætte strøm til en ansøgningsproces ikke i sig selv giver et hurtigere resultat. Det er således ikke det nyligt lancerede system Byg & Miljø, der sikrer korte sagsbehandlingstider for byggesagerne, men derimod den forhåndsdialog og vejledning, der er mellem kommune og ansøger.

Det er denne dialog, der er afgørende for, at det er korrekte oplysninger, der indsendes af ansøger, så sagen kan behandles koordineret i et samlet forløb.

I stedet for at indføre fem sæt af regionale standardvilkår skal det være KTC's forslag, at det undersøges, om der kan indføres generelle standardvilkår. Det kendes fra vilkårsfastsættelse, når visse virksomheder skal have en miljøgodkendelse. I stedet for fem forskellige sæt af standardvilkår kan staten i en bekendtgørelse fastsætte ét sæt af standardvilkår.

Behandlingstiden kortes
I dag har regionerne en frist på fire uger til at forholde sig til visse af vilkårene i en § 8-tilladelse. Med KTC's forslag kan sagsbehandlingen skæres med fire uger, idet regionerne kan nøjes med at skulle have udkast til vilkår i partshøring samtidig med ansøgeren.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at bemærke, at regionernes kompetence inden for § 8-tilladelserne alene berører en mindre del af den samlede jordhåndtering i forbindelse med en byggesag. Det betyder, at selvom § 8-tilladelsen overgik til regionerne, så er der stadig en del af jordhåndteringen, som skal behandles af kommunerne i forbindelse med byggesagen.

I sidste ende er det også byggesagen, der definerer sagsbehandlingstiden, idet der ikke kan bygges på grunden, forinden denne er givet.

Så KTC's helt klare budskab er: Bevar grundstenen fra opgave- og strukturreformen med én indgang til det offentlige. Kommunerne har kompetencen, og med dette forslag er der allerede skåret fire uger af sagsbehandlingstiden.

Forrige artikel Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017 Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017 Næste artikel WWF: Naturens ABC i 2018 WWF: Naturens ABC i 2018
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.