Debat

L&F: Stop dommedagsprofetierne – grundvandet har det langt bedre end sit rygte

DEBAT: En ny rapport om udledningen af kvælstof til vandmiljøet har ført til kritik af landbruget, men den tegner desværre et skævt billede, skriver Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer.

Forekomsten af nitrat i grundvandet er den laveste, siden målingerne begyndte i 1990, skriver Thor Gunnar Kofoed.<br>
Forekomsten af nitrat i grundvandet er den laveste, siden målingerne begyndte i 1990, skriver Thor Gunnar Kofoed.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thor Gunnar Kofoed
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Forleden udkom den såkaldte Novana-rapport om udledningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet.

Rapporten gav anledning til en kras kritik af landbruget og fødevare- og landbrugspakken.

Det var en kritik, som vi i landbruget finder unuanceret og baseret på forkerte forudsætninger, og derfor er vi selvfølgelig også tilfredse med, at miljø- og fødevareministeren nu vil have genberegninger.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Blandt andet med henblik på at kortlægge betydningen af det ekstremt våde efterår 2017, som modellen bag rapporten ikke tager hensyn til.

En del af rapporten, som ikke har fået tilnærmelsesvis samme omtale i medierne, handler om grundvandets tilstand. Grumo-rapporten leverer ellers interessante data, som tydeligt indikerer en positiv trend, når det handler om de elementer, som landbrugsdriften har betydning for.

Generelt kan stort set alle fund over grænseværdien relateres til tidligere tiders midler og brug af pesticider. Så tendensen kan siges at være, at vi går mod et grundvand, som bliver renere og renere.

Thor Gunnar Kofoed
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Lavt indhold af nitrat
Det går faktisk den helt rigtige vej, når det gælder nitratindhold i det danske grundvand.

Helt konkret viser rapporten, at forekomsten af nitrat i grundvandet er den laveste, siden målingerne begyndte i 1990.

I gennemsnit var der i 2017 42 milligram per liter grundvand i det iltede grundvand. De seneste ti år har niveauet ligget omkring 50 mg per liter.

Rapporten viser også, at det nyeste grundvand er mindre nitratholdigt end gammelt grundvand. Der er mere nitrat i grundvand dannet i perioden 1940 til 1975, som er den ældste periode, der er kigget på, end grundvand dannet i perioden 1998 til 2014.

Læs også

Vi gør det rigtige
Geus har også kigget på drikkevandsboringerne.

Her viser rapporten, at nitratindholdet er under et milligram per liter i 82,5 procent af boringerne. Kun i 0,5 procent af boringerne ligger nitratindholdet over 50 mg per liter, som er den grænseværdi, EU har fastsat.

Det er data, som alle bør glædes over.

Det er et stærkt vidnesbyrd om, at vi gør noget rigtigt, nemlig er langt mere bevidste om, hvordan og hvornår vi tildeler jorden næringsstoffer. Ny teknologi kombineret med endnu mere fokus på det gode landmandskab har bragt os langt.

Desværre har jeg ikke set, at nogen brede medier har taget den historie op, som ellers giver et ganske andet billede, end hvad der blev præsenteret i dækningen af rapporten om den aktuelle udledning af kvælstof.

Langt fra virkeligheden til dommedagsprofetierne
En tilsvarende tiltrængt nuancering kan man aflæse af Grumo-rapportens afsnit om fund af pesticider, som kan stamme fra pesticider brugt i landbruget.

I 2017 er der målt på flere stoffer end tidligere, blandt andet det meget omtalte desphenyl-chloridazon. De ekstra stoffer, der er inddraget i målingen, betyder, at der er flere fund af pesticider i grundvandet end tidligere.

Ser man isoleret på de stoffer, der er målt på tidligere, så kan man dog konstatere et markant fald.

Det er meget positivt.

Generelt kan stort set alle fund over grænseværdien relateres til tidligere tiders midler og brug af pesticider. Så tendensen kan siges at være, at vi går mod et grundvand, som bliver renere og renere.

Miljøstyrelsens seneste opgørelse over lukkede boringer viser da også, at der kun blev sløjfet én boring i 2017 på grund af pesticider.

Det er milevidt fra de dommedagsprofetier, som jævnligt dukker op i pressen, hvor boringer, som midlertidigt tages ud af drift, uden videre betegnes som lukkede eller sløjfede på grund af pesticidrester. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thor Gunnar Kofoed

Viceformand, Landbrug & Fødevarer, formand, TystofteFonden, fhv. MF (V)
landbruger (Lundby og Bygholm landbrugsskoler 1982)

0:000:00