Debat

Naturformidler fra Den Dyriske Time: Økosystemerne i havet går i stykker, hvis vi fortsat fisker uden omtanke

I øjeblikket bliver der bundtrawlet i de danske farvande uden omtanke, mens de få regler, der skal beskytte naturområderne, er for løse. Økosystemerne bliver ødelagt, hvis vi ikke begynder at fiske mere bæredygtigt, skriver naturformidler i Den Dyriske Time, Alexander Holm.

Alt i alt bør vi overveje at gå til fiskeriet på en måde i Danmark, så økosystemerne til havs ikke går i stykker, og så der er fisk til de fremtidige generationer, skriver Alexander Holm.
Alt i alt bør vi overveje at gå til fiskeriet på en måde i Danmark, så økosystemerne til havs ikke går i stykker, og så der er fisk til de fremtidige generationer, skriver Alexander Holm.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Alexander Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark tillader vi fiskeri med bundslæbende redskaber i store dele af vores beskyttede marine naturområder.

Det er om end både studier fra danske farvande, og globale analyser viser, at bundtrawl har signifikant negativ indvirkning på biodiversiteten.

Det tager ofte havet adskillige år, før det er kommet sig, efter bare et enkelt slæb.

Alexander Holm
Naturformidler, Den Dyriske Time

Det er en uhyre effektiv fangstmetode, hvis man gerne vil fiske store mængder og på en måde, hvor det er begrænset, hvor meget man kan undgå bifangst.

Men spørgsmålet er, i hvor stort omfang en så naturskadelig form for fiskeri skal tillades i vores farvande, og i særdeleshed hvorvidt bundtrawl bør tillades i beskyttede havområder? 

Bundtrawl er naturskadeligt på flere forskellige måder. Det skader havbundens levesteder og integritet, det forstyrrer de biokemiske processer på havbunden, hvorved det blandt andet forårsager iltsvind.

Det forhindrer udbredelse af ålegræs, reducerer havets evne til at lagre kulstof, hvorved det kan belaste klimaet, og det sætter et negativt aftryk på den marine biodiversitet i de områder, hvor man fisker med de bundslæbende redskaber.

Det tager ofte havet adskillige år, før det er kommet sig, efter bare et enkelt slæb.  

Flere fiskestande vil kollapse

Der er intet galt med at fiske. Vi har gjort det i tusindvis af år, og flere end 800 millioner mennesker er afhængige af fiskeri, både som mad og indkomst på globalt plan.

Men efterhånden som vi bliver flere mennesker, og som vores industrialiserede fiskeflåde bliver mere effektiv, bør der være nogle områder af havet, hvor naturen får fred.

I Læsø Trindel, et Natura 2000-område, fiskes der med bundslæbende redskaber på hele 78 procent af arealet.

Alexander Holm
Naturformidler, Den Dyriske Time

Ellers bliver fisketrykket ganske simpelt for hårdt, og vi vil se flere fiskebestande kollapse som konsekvens – blandt andet som vi har set det med torsken i de indre danske farvande. 

Det er ikke forskelligt fra naturen til lands – der må også være store, sammenhængende områder, hvor der ikke er skov- og landbrug, hvis vi vil fremme biodiversiteten.

Det er ikke alene hårdt for det marine økosystem, når fiskebestandene svinder ind, og i værste tilfælde kollapser. Det er også et gevaldigt slag for de fiskere, der mister deres levebrød.

Dem bør vi værne om ved at opgradere vores fiskeri, så det bliver mere bæredygtigt. Ellers tilgodeser vi ikke til fulde de fiskere, der også gerne vil have arbejde i fremtiden.

Falskt beskyttede naturområder

Som dansk fiskeri er nu, har vi ikke tænkt de marine økosystemers overlevelse ind i det. Uden sunde økosystemer eksisterer grundlaget for sunde fiskebestande ikke.

Og fiskeriet i de beskyttede havområder er intenst. I Læsø Trindel, et Natura 2000-område, der skal være beskyttet, fiskes der for eksempel med bundslæbende redskaber på hele 78 procent af arealet – og det er fuldt ud lovligt.

Fiskerne gør altså ikke noget, de ikke må, men vores regler er skruet sådan sammen, at naturbeskyttelse snarere er noget, vi snakker om, end noget vi implementerer.  

Læs også

 
Og det er godt, at havområder beskyttes, men det er ligegyldigt, hvis vi blot kalder dem beskyttede, mens vi tillader naturskadelige aktiviteter i dem.

Det er vel hele pointen med et beskyttet naturområde, at naturen beskyttes i området? Og netop hvad angår beskyttede naturområder til havs, så er det netop fiskeri og særligt bundtrawl, man bør beskytte dem imod, da det er det, der udgør den største trussel imod dem.

Det er en vigtig opgave, og den må løftes, men indtil videre har hverken politikerne eller fiskeriets interesseorganisationer formået at gøre det. 

Papirparker i gennemtrawlede farvande

Alt i alt bør vi overveje at gå til fiskeriet på en måde i Danmark, så økosystemerne til havs ikke går i stykker, og så der er fisk til de fremtidige generationer.

Danmark har nogle af verdens mest gennemtrawlede farvande.

Alexander Holm
Naturformidler, Den Dyriske Time

Naturligvis skal der ikke bundtrawles i de Natura 2000-natur områder, der er udpeget for at beskytte den marine natur. Det er netop formålet med et beskyttet område, at det yder beskyttelse for det liv, der lever der.

Gør det ikke det, ser det beskyttede område kun godt ud på papiret, om end det i realiteten er ligegyldigt. Det er en såkaldt 'papirpark', og det er et pseudoredskab, når vi snakker ægte, effektiv naturbeskyttelse.

Når nu Danmark har nogle af verdens mest gennemtrawlede farvande, og vi har en masse viden om bundtrawlingens påvirkning op de marine økosystemer, samt de udfordringer havet og fiskerne står overfor, bør vi så virkelig fortsætte, som vi gør nu?

Vi har ekstremt meget at vinde, hvis fiskebestandene igen bliver sunde i de indre danske farvande, og spørgsmålet må vel være, hvad vi har at tabe ved at opgradere et ikke-bæredygtigt fiskeri, og ved faktisk at lade naturen i vores beskyttede naturområder være beskyttet.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Alexander Holm

Biolog med speciale i naturbeskyttelse, radiovært, debattør og foredragsholder.
Cand.scient i Biologi, KU

0:000:00