Ny debat: Bør danskerne være bekymrede for fremtidens drikkevand?

TEMADEBAT: For høje koncentrationer af pesticidrester har fundet vej til drikkevandet, viser flere undersøgelser. Bør danskerne være bekymrede? Altinget tager debatten.

Et væld af sager har på det seneste sået tvivl om kvaliteten af det danske drikkevand.

Miljøstyrelsen har fundet problematiske pesticider i grundvandsboringer, hvor der i flere tilfælde er tale om en overskridelse af grænseværdierne.

Samtidig har man i Information kunnet læse, at selv små koncentrationer af nitrat i drikkevandet er kræftfremkaldende, og at forskere derfor anbefaler lavere grænseværdier.

Login