Debat

Ny gruppe unge blæser til kamp for biodiversiteten: Danmark har et stort medansvar

DEBAT: 80 unge har dannet gruppen De Unge Biodiversitetsambassadører og har skrevet et manifest med en række krav til fremtidens naturpolitik, som de nu overrækker til miljøministeren. Læs manifestet her.

De Unge Biodiversitetsambassadører vil på et møde med miljøminister Lea Wermelin (S) aflevere et manifest med en række krav til naturpolitikken.
De Unge Biodiversitetsambassadører vil på et møde med miljøminister Lea Wermelin (S) aflevere et manifest med en række krav til naturpolitikken.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Peter Bjørnbak Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af De Unge Biodiversitets-ambassadører

Vi står midt i en biodiversitetskrise, hvor arter forsvinder med rivende hast, både herhjemme og internationalt. Skylden ligger ene og alene hos os mennesker. Derfor var vi den 9. januar 80 unge samlet fra hele landet for at deltage i Ungdommens Konference om Naturkrisen på Christiansborg.

Konferencen resulterede i dannelsen af gruppen De Unge Biodiversitetsambassadører og er startskuddet til, hvad vi håber, bliver en fremtid med en styrket og samlet dansk ungdom, der vil kæmpe for at standse biodiversitetstabet og skabe mere plads til vild natur, ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Biodiversitetskrisen er, på lige fod med klimakrisen, en sag, der er stærkt bekymrende for os unge. Det er nemlig vores fremtid, som står på spil.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Med det mener vi ikke, at vi frygter, at vores levestandard vil falde i fremtiden, men derimod at den verden, som vi lever i, dag for dag bliver fattigere på det eneste, som vi mennesker ikke kan genskabe, nemlig alle de fantastiske arter og økosystemer, vi deler Jorden med. Vi mener som unge mennesker, at Danmark har et stort medansvar for at stoppe denne krise, da det især er de rige landes velstand og forbrug, der har forårsaget den.

Vi kræver derfor, at biodiversitetskrisen sættes øverst op på den politiske dagsorden. Lige ved siden af klimakrisen. Vi vil have handling frem for flere tomme løfter og ubetydelige beløb på finansloven.

Vi vil have handling frem for flere tomme løfter og ubetydelige beløb på finansloven.

De Unge Biodiversitetsambassadører

Et biodiversitetsmanifest til svigtende politikere
På baggrund af konferencen den 9. januar har vi udarbejdet et manifest med krav til regeringens naturpolitik, som vi afleverer til miljøminister, Lea Wermelin (S), som vi forventer implementeret inden 2030.

Vi kræver, at naturforvaltningens hovedformål skal være beskyttelse af biodiversiteten. Mindst 20 procent af landarealet og 20 procent af det marine areal i Danmark skal udpeges som naturzoner, hvor produktion ikke finder sted, og hvor naturlige processer råder.

Vi kræver en omfattende omprioritering af Danmarks arealanvendelse. Marginaljorde skal tages ud af landbrugsmæssig drift. Produktionen skal omgående ophøre i alle statens skove. Der skal udtages 150.000 hektar skovareal, såvel privat som statslig skov, som sammen med udtagne marginaljorde kan indgå i ovenstående naturzone.

Vi kræver, at der indføres et “forureneren betaler”-princip for virksomheder, der opererer i Danmark, hvor produktionen og forbruget af goder beskattes proportionalt med deres miljøpåvirkning for således at mindske de direkte og indirekte følgevirkninger på klima og biodiversitet.

Læs også

Vi kræver en omfordeling af EU’s landbrugsstøtte til 15 procent i søjle 2, så støtten på EU-niveau i højere grad fremmer biodiversiteten.

Vi kræver, at undervisningen i folkeskolen skal indeholde biodiversitetsorienteret forløb, som til dels foregår ude i naturen. Der skal undervises i biodiversitet og økosystemtjenester samt nødvendigheden af at mindske forbruget.

Vi kræver, at forskningsinstitutioner implementerer etiske principper inden for administrativ og videnskabelig praksis, der aktivt arbejder for at stoppe tabet af biodiversitet.

Vi kræver, at der oprettes et biodiversitetsråd på linje med Klimarådet, som vil stå for at levere løsningsforslag til biodiversitetskrisen. Rådet skal bestå af blandt andet forskere i biodiversitet.

Vi kræver, at Danmark endelig lever op til de beslutninger, der er vedtaget ved FN’s Biodiversitetskonvention, både i forhold til implementering af målene samt monitorering og rapportering, jf. konventionens artikel 26.

Den danske ungdom har fået nok af det hidtidige politiske svigt af biodiversiteten. Danmark har længe ført sig frem internationalt med en grøn profil, men Danmark er samtidigt den europæiske bundskraber på beskyttet natur. Vi har nu afleveret vores krav til regeringen og vil ikke acceptere en fortsat forsømmelse af vores ansvar over for biodiversiteten. Vi vil derfor fortsat lægge pres på regeringen ved at mobilisere så mange unge som muligt, så vi sammen kan kæmpe for at redde vores natur.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lea Wermelin

MF (S), fhv. miljøminister
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

0:000:00