Peder Størup: Erstatningsnatur er ikke naturbeskyttelse

DEBAT: Landbrug & Fødevarer vil gøre det lettere at erstatte besværlig natur med noget andet. Men landbrugstoppens forslag om erstatningsnatur vil være en svækkelse af naturbeskyttelsesloven, skriver Peder Størup.

Af Peder Størup
Naturbeskyttelse.dk

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, argumenterer i et debatindlæg for, at det skal blive lettere at fjerne natur og erstatte det med noget andet.

Der er mange problemer ved forslaget – et af de mere alvorlige er, at der skabes et direkte incitament til ikke at genoprette og beskytte naturen, hvis det gøres lettere at få lov til at fjerne natur af dårlig kvalitet.

Så det vil på ingen måde være givet, at erstatningsnatur kan skabe mere og bedre natur. Det vil være en væsentlig ændring af naturbeskyttelsesloven at gøre natur til noget, man kan handle med.

Optaget af besværlig natur
Ønsket fra landbruget skal også ses i lyset af, at det er veldokumenteret, at det netop er erhvervenes egen forurening og arealforbrug, der er den primære årsag til den dårlige naturtilstand, en meget stor del af vores lysåbne natur er i.

Naturbeskyttelseslovens formål har da hidtil også været at beskytte den natur, som er mest udsat, hvilket de sidste små lommer af natur i landbrugslandet i høj grad må siges at være. I stedet for at ville erstatte det lille vandhul midt i marken kunne Lone Andersen og resten af landbrugstoppen måske i stedet foreslå deres medlemmer at erstatte lidt af marken omkring vandhullet med natur.

Der er heller ikke noget, der hindrer erhvervets medlemmer i ikke at pløje ind mellem fragmenterede overdrev eller helt op til den beskyttede mose. Det redder selvfølgelig ikke naturen alene, men det vil, udover at gøre en forskel for den lokale natur, sende et helt andet signal til resten af samfundet om landbrugets vilje til at beskytte natur.

Var jeg en del af landbrugstoppen, så ville jeg nok vælge den tilgang i stedet for at være så optaget af, hvordan man kan slippe af med "besværlig" natur. 

Svækker naturbeskyttelsen
Hvis landbrugsproduktionen var truet af naturen, så kunne man måske forstå erhvervets bevæggrunde. Men det er ikke naturen, der truer hverken produktion eller økonomi, for virkeligheden er eksempelvis, at over 70 procent af vandhullerne allerede er fjernet og 90 procent af åerne er rettet ud.

Mens produktiviteten er tordnet i vejret for landbruget, så er det gået den stik modsatte vej for naturen – arternes levesteder i areal og kvalitet er styrtdykket gennem de sidste 50 år. I det åbne land er denne tilbagegang i arter og naturtyper primært sket som følge af, at landbruget ikke har taget tilstrækkelige hensyn til naturen.

Det ville som nævnt klæde erhvervet at tage ansvaret og beskyttelsen på sig og vise, at landbruget er klar til handling for at beskytte naturen. Men med forslaget om erstatningsnatur vil landbrugstoppen yderligere svække en i forvejen svag naturbeskyttelseslov. I stedet for at presse på for en svækkelse så var det måske bedre at arbejde for at det gøres mere attraktivt at beskytte og tage jord ud af drift omkring natur. 

Men helt grundlæggende kan man også spørge landbrugstoppen, om det ikke var rimeligt, at landbruget frivilligt gav lidt af marken tilbage til naturen, som en naturlig del af at tage ansvar. Mange virksomheder gør meget for at løfte et socialt ansvar (CSR).

Landbruget har alle muligheder for at tage langt mere ansvar for naturen og dens tilstand – spørgsmålet er, om erhvervet reelt har viljen, eller om det er kræmmermentaliteten, der styrer erhvervets vilje til at beskytte og genoprette naturen?

Forrige artikel Forskere: Ensidigt fokus på urørt skov løser ikke klima- og biodiversitetskrisen Forskere: Ensidigt fokus på urørt skov løser ikke klima- og biodiversitetskrisen Næste artikel Lone Andersen til politikere: Find fælles løsninger på biodiversitetskrisen Lone Andersen til politikere: Find fælles løsninger på biodiversitetskrisen