Debat

Plastic Change: Magnus Heunicke bruger folkesundhed som afledningsmanøvre og negligerer miljøforurening

Miljøminister Magnus Heunicke anerkender, at et forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner er godt for miljøet, men han er alligevel imod det. I sin argumentation bruger ministeren en klassisk afledningsmanøvre, skriver Louise Lerche-Gredal og Anne Aittomaki.

Enhver forurening med plastik er forurening med kemikalier direkte til vores miljø og natur, og det hænger ikke sammen at lade de mindre miljøproblemer fortsætte med begrundelsen, at der findes større miljøproblemer derude, skriver Louise Lerche-Gredal og Anne Aittomaki.
Enhver forurening med plastik er forurening med kemikalier direkte til vores miljø og natur, og det hænger ikke sammen at lade de mindre miljøproblemer fortsætte med begrundelsen, at der findes større miljøproblemer derude, skriver Louise Lerche-Gredal og Anne Aittomaki.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Louise Lerche-Gredal
Anne Aittomaki
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ifølge en artikel bragt i Altinget er miljøminister Magnus Heunicke stærkt imod at indføre et forbud mod gummigranulat fra bildæk som fyld i kunstgræsbaner.

Miljøministerens primære argumenter for dette har – lidt overraskende – ikke noget med miljøet at gøre men går derimod på, at et forbud vil have konsekvenser for folkesundheden og foreningslivet.

Med fare for at ramme ind i en lidt plat sports-metafor, så må vi i denne forbindelse minde Magnus Heunicke om, at det ministerielle transfervindue altså er lukket, og at han nu er landet i Miljøministeriet.

Stråmandsargumentation

Ved at koble et forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner til negative konsekvenser for folkesundhed og foreningsliv benytter miljøministeren sig af et klassisk retorisk trick, nemlig et stråmandsargument, hvor man angriber et andet synspunkt end det, som ens modstander reelt indtager for lettere at kunne besejre modstanderen i en diskussion.

Der eksisterer allerede alternativer til gummigranulat

Louise Lerche-Gredal og Anne Aittomaki
Hhv. administrerende direktør og strategisk direktør, Plastic Change

Og hvem er imod et stærkt og godt foreningsliv og ditto folkesundhed? Vi er i hvert fald ikke.

Men at koble folkesundhed og foreningsliv til et forbud mod en specifik type fyldmateriale i kunstgræsbaner hviler på en grundlæggende forkert præmis om, at kunstgræsbaner ikke kan eksistere uden gummigranulat.

Dette er en forkert logik al den stund, at der ikke er tale om et forbud mod kunstgræsbaner, men om et forbud alene mod gummigranulat.

Et materiale, der ifølge EU's kemikalieagentur (ECHA) er den største enkeltstående forureningskilde med bevidst tilsat mikroplastik på op til 16.000 ton årligt, og som desuden indeholder en række skadelige kemikalier.

Indlagt i forslaget er en seks år lang overgangsperiode, som giver rig mulighed for at finde frem til det miljøvenlige alternativ, der passer bedst i den kontekst den enkelte bane skal bruges.

Der eksisterer allerede alternativer til gummigranulat i dag, og man kunne endda forestille sig, at det vil kalde på flere nye løsninger og grøn innovation, når samtlige EU-lande står og skal finde miljøvenlige alternativer til fyld i kunstgræsbanerne.

Læs også

Der er derfor ingen grund til at frygte, at foreningslivet på den anden side af et forbud skal undvære den kunstige grønsvær.

I den sammenhæng er det også interessant, at ministeren tilsyneladende sætter lighedstegn mellem kunstgræsbaner og folkesundhed, på trods af, at antallet af DBU's medlemskreds langt fra har fulgt væksten i antallet at kunstgræsbaner.

Det er således vanskeligt at se belægget for påstanden om en direkte sammenhæng mellem folkesundhed og kunstgræs.

Man skal ikke tro, man skal vide

I sin argumentation taler miljøministeren imod anbefalingerne fra EU’s ekspertorganer, kemikalieagenturet (ECHA) og risikovurderingskomiteen (RAC). Ministeren ”tror” nemlig, at vi i Danmark kan løse miljøproblematikken ved inddæmning af granulatet.

Det er vanskeligt at se belægget for påstanden om en direkte sammenhæng mellem folkesundhed og kunstgræs

Louise Lerche-Gredal og Anne Aittomaki
Hhv. administrerende direktør og strategisk direktør, Plastic Change

Den overbevisning harmonerer dårligt med førnævnte eksperterorganers vurderinger, idet de klart anbefaler et forbud. At sikkerhedsforanstaltninger skulle være en snuptagsløsning på miljøproblemet med udledning af gummigranulat harmonerer også dårligt med konkrete erfaringer fra Norge.

Her indførte man i 2021 lovkrav om fysiske anordninger til inddæmning af gummigranulatet, men en ny evaluering af projektet viser, at der trods lovgivningsmæssige krav om inddæmningsforanstaltninger fortsat er betydelig forureningsrisiko.

Der registreres således brud på kravene til håndtering af gummigranulaten i 72 ud af de 88 undersøgte kommuner eller sportsklubber.

De dårlige resultater af foranstaltningerne forklares blandt andet med, at virkningen af sikkerhedsforanstaltninger hænger tæt sammen med brugernes adfærd, og her viser de norske erfaringer en væsentlig barriere ved, at den daglige drift og brug af banerne primært sker af børn, unge og frivillige i de pågældende fodboldklubber.

Dertil kommer de betydelige økonomiske omkostninger, som følger med både etablering af foranstaltningerne og ikke mindst den nødvendige vedligeholdelse for, at de rent faktisk virker.

Både økonomi og brugeradfærd er altså barrierer for, at foranstaltninger er en tilstrækkelig løsning, som vi ikke har grund til at tro skulle være meget anderledes i Danmark end i Norge.

Lavthængende frugter skal plukkes

Som sidste led i ministerens argumentationsrække imod et forbud henviser han til, at udledning af mikroplastik fra kunstgræsbaner er en ”lille brøkdel” af det samlede problem med mikroplastforurening fra bildæk.

Her er vi bestemt enige med ministeren. Mikroplastikforurening fra bildæk, der slides ved kørsel på vejene, er et massivt miljøproblem. Her er den gode løsning dog en del mere kompleks.

Læs også

Det er ikke så enkelt at forbyde hverken dæk eller bilkørsel, men heldigvis arbejdes der også på at begrænse denne kilde til mikroplastikforurening i EU-regi, hvilket vi kun kan bifalde og i øvrigt deltager aktivt i.

Det ændrer dog ikke på, at der er god grund til at plukke de lavthængende frugter først, eksempelvis ved at erstatte gummigranulat med et mere miljørigtigt materiale hurtigst muligt.

Enhver forurening med plastik er forurening med kemikalier direkte til vores miljø og natur, og det hænger ikke sammen at lade de mindre miljøproblemer fortsætte med begrundelsen, at der findes større miljøproblemer derude.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Louise Lerche-Gredal

Administrerende direktør, Plastic Change
Advokat, MBA (CBS 2016), kandidat i retorik og kommunikation (Aarhus Uni. 2012), cand.jur. (Københavns Uni. 2006)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00