Politikere ignorerer advarsel om ulovlig forvaltning fra eget embedsværk: "De risikerer reelt at blive straffet"

Politikere vil udskyde en undersøgelse af det omstridte vandkraftværk Tangeværkets konsekvenser for naturen i Gudenåen, selvom kommunens embedsmænd kalder det ulovligt at vente. De risikerer at blive straffet, siger ekspert. Men det er "tudetosset" at gå i gang nu, lyder det fra politikere.

Tangeværket er et gammelt vandkraftværk, der ligger i Gudenåen. I baggrunden ses den kunstige Tange Sø, som er etableret for at kunne producere strøm.
Tangeværket er et gammelt vandkraftværk, der ligger i Gudenåen. I baggrunden ses den kunstige Tange Sø, som er etableret for at kunne producere strøm.Foto: Danmarks Sportsfiskerforbund
Hjalte T. H. Kragesteen

Politikere i Viborg Kommune vil udskyde en undersøgelse af vandkraftværket Tangeværkets konsekvenser for naturen.

Og det er selvom kommunens embedsmænd i klare vendinger siger, at det er ulovligt at vente.

”Det er godt nok en speciel sag. Det er meget sjældent, jeg ser et embedsværk så klart advare politikerne om, at de er ved at bryde loven,” siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret i Aalborg Universitet.

Trods den klare advarsel fra forvaltningen besluttede kommunens Miljø- og Klimaudvalg i slutningen af november at udskyde en planlagt undersøgelse af Tangeværkets konsekvenser for naturen.

Helt ærligt. Jeg har været i syv sind

Kurt Mosgaard (V)
Medlem af Klima- og Miljøudvalget i Viborg

Alternativets Stine Isaksen stemte som den eneste af de i alt fem medlemmer af udvalget imod at udskyde undersøgelsen. Og hun har efterfølgende bedt om at få beslutningen behandlet i Byrådet, der mødes om sagen onsdag.

”Jeg kan ikke være med til, at vi træffer ulovlige beslutninger. Og jeg ønsker vi får en åben debat, så alle borgere kan få indsigt i sagen,” siger hun.

Sten Bønsing læser ligesom Stine Isaksen indstillingen fra kommunens embedsmænd som, at de vurderer det er ulovligt at udskyde en undersøgelse af Tangeværkets konsekvenser for naturen. Og han påpeger, at politikere, der undlader at stemme for at sætte undersøgelsen i gang, kan ende med at pådrage sig et personligt straffeansvar.

”Det er meget risikofyldt for politikerne, hvis de ikke agerer på sådan en besked fra embedsmændene. De risikerer reelt at blive straffet. Det kan blandt andet være tvangsbøder fra Ankestyrelsen,” siger han.

Årelang debat

En borger har i den forbindelse klaget over sagen til Ankestyrelsen, der er ved at overveje sagen

Tangeværket er et vandkraftværk, der ligger i Gudenåen og har leveret strøm siden 1921. For at der var vand nok til værket lavede man samtidig en dæmning, der skabte den kunstige Tange Sø. Men som tiden er gået, er man blevet opmærksom på, at dæmningen og søen er til skade for, at fiskearter kan vandre frit i Gudenåen.

Læs også

Der har i årevis været en meget strid debat om søen og værket, som dele af lokalbefolkningen sætter meget stor pris på. På den anden side står naturforkæmpere, der kæmper for at finde en løsning, som tilgodeser fiskenes vilkår.

Den mest ultimative løsning, der har været præsenteret, er en lukning af Tangeværket og tømning af Tange Sø, så Gudenåen bliver, som den var engang

Historisk set har Tangeværket været tilladt gennem en særlov. Men den blev ophævet i 2013, hvorefter driftstilladelserne blev Viborg Kommunes ansvar.

I 2019 hjemsendte Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid den stadigt gældende tilladelse til vandindvinding til kommunen og påpegede, at der skal foretages en såkaldt habitatkonsekvensvurdering, hvis værkets drifts skal kunne fortsætte. Viser en sådan vurdering, at værket skader naturen, kan det ikke få tilladelse til at fortsætte.

Omgjort beslutning

Efter flere års tilløb besluttede Klima- og Miljøudvalget i Viborg i september i år at påbegynde en habitatsvurdering. Politikerne lyttede til forvaltningen, der dengang som i dag vurderer, at man ikke kan udskyde sagen længere.

Embedsmændene udtrykker således i udvalgets dagsordner, at der er tale om en handlepligt, som man understreger betyder, at manglende handling vil være ulovlig.

I november besluttede fire ud af fem medlemmer af Klima- og Miljøudvalget dog at omgøre beslutning. Nu vil man i stedet afvente de statslige vandplaner, som forventes at blive offentliggjort i 2024. Staten vil på dette tidspunkt træffe beslutning om, hvad der skal ske med spærringen ved Tange Sø.

Embedsmændene i Viborg Kommune har imidlertid meget klart skrevet til lokalpolitikerne, at det ikke kan bruges som argument for at vente.

”En forventning om, at der i 2024 kommer en statslig udmelding om en mulig indsats i regi af vandområdeplanerne, giver ikke Viborg Kommune et juridisk grundlag for at udskyde sagsbehandlingsprocessen,” lyder det fra forvaltningen.

Altinget har talt med flere af de medlemmer af Klima- og Miljøudvalget, som har valgt at udskyde undersøgelsen. Her lyder det samstemmende, at det vil være spild af penge at sætte gang i undersøgelse kort før staten, forventes at komme med en udmelding.

Tudetosset

Samtidig lyder forklaringen, at der har været tale om handlepligt længe, hvorfor et ekstra halvt til helt år ikke bør gøre nogen forskel. Og så understreger politikerne, at man ikke har droppet at lave en undersøgelse.

"Der skal laves en undersøgelse. Men vi synes, det er tudetosset at lave den, hvis miljøministeren om seks måneder kommer med en radikal ændring. Så er det tudetosset at bruge skattekroner på at sætte en rapport i gang," siger Steffen Drejer, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget for De Konservative.

Men kommunen siger, at det er ulovligt ikke at gå i gang?

"Der er ingen tvivl om, at vi har en handlepligt. Og at habitatvurderingen skal gennemføres på et tidspunkt. Men det kan da lige så godt ske om et år. Det bør gennemføres, efter miljøministeren er kommet med sit bud på, hvad der skal ske med tangeværket," siger han.

Steffen Drejer stemte som den eneste også imod at gennemføre undersøgelsen i første omgang. Men det gjorde næstformand i udvalget, Kurt Mosgaard (V), ikke.

Dengang lød det fra ham, at man selvfølgelig skal overholde loven. I dag forklarer han sin nye position med, at borgmestrene i de berørte kommuner arbejder på et forslag til et nyt omløbstryg, der – ifølge Kurt Moesgaard – kan få betydning på en eventuel habitatsvurdering.

”Derfor vil der være tale om fuldstændigt spildt arbejde, hvis man sætter undersøgelsen i gang nu," siger han.

Men det vidste I vel også i september?

"Nej. Dér vidste vi ikke, at der var et forslag på vej igennem systemet."

Har været i syv sind

Men er de enige i din vurdering i forvaltningen?

"Det har jeg ikke spurgt forvaltningen om. Forvaltningen har en idé om, at det skal gøres hurtigst muligt. Men de har ingen skarpe datoer," siger Kurt Mosgaard.

Men hvordan har du det med, at de siger til jer, at det er ulovligt at vente?

"Jeg synes ikke, de skriver direkte, at det er ulovligt. Og det er tilladt at bruge sund fornuft."

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing er ikke i tvivl om, at de siger til jer, at det er ulovligt. Er du slet ikke bekymret?

"Jo. Altså, jeg stemte jo også for undersøgelsen i første omgang. Men nu er der jo et arbejde på vej, der medfører, at det er spildt arbejde at sætte det i gang. Men helt ærligt. Jeg har været i syv sind," siger Kurt Mosgaard.

Du kan læse, hvad Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V) siger, her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sten Bønsing

Professor, juridisk Institut, Aalborg Universitet
cand.merc.jur (Aalborg Uni. 1996), Ph.d. (Aalborg Uni. 2001)

0:000:00