Viborg-borgmester afviser at sætte gang i undersøgelse af kraftværks konsekvenser for naturen: "Jeg påstår ikke, at det her er lovligt. Det ved jeg godt, at det ikke er"

Et næsten enigt byråd har trods advarsler fra eget embedsværk besluttet at udskyde en undersøgelse af vandkraftværks konsekvenser for naturen. Borgmester Ulrik Wilbek (V) erkender, at det er ulovligt.

Hjalte T. H. Kragesteen

Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V) bakker fuldtonet op om den kontroversielle beslutning om at udskyde en undersøgelse af vandkraftværket Tangeværkets konsekvenser for naturen.

Og på et byrådsmøde onsdag lod han forstå, at han er helt med på, at den beslutning er ulovlig.

"Jeg påstår ikke, at det her er lovligt. Det ved jeg godt, at det ikke er. Men i den her situation, der handler det også om sund fornuft. Og det handler også om, at vi ikke stiller os selv dårligere, end vi ellers ville have stået," sagde han. 

Jeg kan ikke se, hvorfor man vil risikere at træffe en ulovlig beslutning. Det er ikke i overensstemmelse med at leve i et retssamfund.

Stine Isaksen (Å)
Medlem af Viborg Byråd

På byrådsmødet var der bred enighed om at bakke op om Klima- og Miljøudvalgets beslutning fra november om at udskyde en såkaldt habitatkonsekvensvurdering af Tangeværkets konsekvenser for naturen i Gudenåen. Kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod udskydelsen, som kommunens egne embedsmænd vurderer, er ulovlig.

Byrådets beslutning skriver sig ind i en årelang og meget ophedet debat om Tange Sø og Tangeværket. Hvor dele af lokalbefolkningen kæmper hårdt for at bevare søen, mens den anden side af debatten presser hårdt på for at finde en løsning på de problemer som kraftværket og sø skaber for fiskenes vilkår for at vandre naturligt i Gudenåen.

Egentlig er det et anliggende for staten, som for at leve op til EU-krav i løbet af 2024 skal finde en løsning

Du kan læse mere om sagen i faktaboksen.

Den mest ultimative løsning, der har været præsenteret, er en lukning af Tangeværket og tømning af Tange Sø, så Gudenåen bliver, som den var engang. Men det er en løsning, som byrådet i Viborg er klart imod.

Ulrik Wilbek fortalte på mødet, at en løsning for Tange Sø og Tangeværket kan blive et såkaldt langt omløbstryg – som er en form for kunstig å – hvor fiskene kan svømme uden om Tangeværket. Det vil dog koste op mod 500 millioner kroner at etablere.

Sagen kort
  • Tangeværket er et vandkraftværk, der ligger i Gudenåen og har leveret strøm siden 1921. For at der var vand nok til værket lavede man samtidig en dæmning, der skabte den kunstige Tange Sø. Men som tiden er gået, er man blevet opmærksom på, at dæmningen og søen er til skade for, at fiskearter kan vandre frit i Gudenåen. 
  • Historisk set har Tangeværket været tilladt gennem en særlov. Men den blev ophævet i 2013, hvorefter driftstilladelserne blev Viborg Kommunes ansvar. I 2019 hjemsendte Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid den stadigt gældende tilladelse til vandindvinding til kommunen og påpegede, at der skal foretages en såkaldt habitatkonsekvensvurdering, hvis værkets drifts skal kunne fortsætte. Viser en sådan vurdering, at værket skader naturen, kan det ikke få tilladelse til at fortsætte.
  • Efter flere års tilløb besluttede Klima- og Miljøudvalget i Viborg i september i år at påbegynde en habitatkonsekvensvurdering. Politikerne lyttede til forvaltningen, der dengang som i dag vurderer, at man ikke kan udskyde sagen længere. Embedsmændene udtrykker således i udvalgets dagsordner, at der er tale om en handlepligt, som man understreger betyder, at manglende handling vil være ulovlig.
  • I november besluttede fire ud af fem medlemmer af Klima- og Miljøudvalget dog at omgøre beslutning. Nu vil man i stedet afvente de statslige vandplaner, som forventes at blive offentliggjort i 2024. Staten vil på dette tidspunkt træffe beslutning om, hvad der skal ske med spærringen ved Tange Sø.
  • Embedsmændene i Viborg Kommune har imidlertid meget klart skrevet til lokalpolitikerne, at det ikke kan bruges som argument for at vente.
  • Derudover er Danmark forpligtet til at levere god økologisk tilstand i alle vandløb inden 2027, hvilket Tangeværket forhindrer. Derfor er staten også i gang med at undersøge, hvad der bør ske med Tangeværket.

Vil ikke stå med regningen

Og det er den regning, som borgmesteren frygter at hænge på, hvis kommunen selv undersøger sagen, inden staten kommer med en udmelding.

"Det er ret mange penge. Og jeg vil være rigtig ked af, hvis Viborg Kommune skulle betale en stor del af det. Det er en kæmpe risiko at løbe (at lave en undersøgelse, red.) i forhold til, at vi i stedet siger, at nu afventer vi, hvad staten mener om det her," sagde han.

Borgmesteren havde som nævnt bred opbakning under mødet. Blandt andet fra socialdemokraten Eva Pinnerup – der også er formand for Klima- og Miljøudvalget.

"Vi skal ikke tage nogen beslutning i Viborg Kommune, så nogen på Christiansborg tænker, at nu har vi taget stilling. Og så må vi også selv løse det," sagde hun.

Stine Isaksen fra Alternativet sidder også med i Klima- og Miljøudvalget. Og det er hende, der har begæret sagen i byrådet, efter at udvalget i november besluttede at udskyde undersøgelsen, der ellers var blevet sat i gang i september.

Og hun var under mødet meget kritisk over for borgmesterens tilgang til sagen.

"Jeg synes, det er overraskende, at man vil sætte sig selv i den her situation. Jeg kan ikke se, hvorfor man vil risikere at træffe en ulovlig beslutning. Det er ikke i overensstemmelse med at leve i et retssamfund," sagde hun.

Læs også

"Ubegribeligt"

Danmarks Sportsfiskerforbund har undervejs skubbet på for at få en habitatkonsekvensvurdering. Og her kalder formand Torben Kaas det "ubegribeligt", at man med "fuldt overlæg bryder lovgivningen".

"Vi forstår ikke, hvordan man som byrådspolitiker kan mene, at ens overbevisning eller holdninger, står over de lovmæssige krav, som der er fastsat," siger han i en skriftlig kommentar.

Han afviser desuden borgmesterens hovedargument om, at Viborg Kommune risikerer at hænge på regningen.

"Det er simpelthen lodret forkert, at Viborg Kommune risikerer at hænge på en stor del af regningen for en løsning ved Tangeværket, uanset hvilket projekt, der bliver tale om. En løsning ved Tangeværket skal leve op til habitat- og vandrammedirektivet, og det vil derfor være Staten og EU, der vil skulle finansiere det," lyder det fra Torben Kaas.

Privatpersonen Peter Nymann Eriksens har allerede klaget til Ankestyrelsen over beslutningen i Klima- og Miljøudvalget. Nu vil sportsfiskerne følge op på den klage og gøre Ankestyrelsen opmærksom på, at Byrådet i Viborg også har stemt det igennem.

Altinget har bedt om et interview med borgmester Ulrik Wilbek (V), men har fået oplyst, at han ikke har yderligere kommentarer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ulrik Wilbek

Borgmester (V), Viborg Kommune, formand, KL's Socialudvalg, formand, Midtjyllands lufthavn
skolelærer

0:000:00