Radikale: Roundup skal være fortid i Danmark

DEBAT: Radikale vil bede regeringen fremsætte et lovforslag inden jul, der forbyder brug af Roundup på private grunde og offentlige arealer fra sommeren 2020. Tøver regeringen, fremlægger Radikale sit eget forslag i Folketinget, skriver Jens Rohde og Zenia Stampe.

Af Jens Rohde (R) og Zenia Stampe (R)
Hhv. EU-ordfører og miljø- og fødevareordfører

For en uge siden måtte Karise Haveaffaldsplads lukke, fordi der var blevet fundet glyfosat og andre pesticider i vandet omkring affaldspladsen. Affaldspladsen ligger hundrede meter fra en drikkevandsvandboring, og det forurenede vand risikerer at sive ned til grundvandet.

Efter fundet er der sat en undersøgelse i gang af lignende affaldspladser. De foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om et generelt problem. Sagen kan derfor potentielt betyde, at alle haveaffaldspladser i Danmark skal kloakeres, så spildevandet bliver renset.

Foreslår tidsplan for udfasning
Men vi mener, at der er brug for at skride langt mere konsekvent ind. Tiden må og skal være ved at løbe ud for Roundup. I Radikale Venstre foreslår vi en tidsplan for udfasning.

Fra næste sommer skal det være helt slut med glyfosat i såvel private haver som på offentlige arealer. Samtidig ønsker vi at gøre det helt klart over for kemikalieindustrien, at vi under ingen omstændigheder medvirker til at forlænge EU-tilladelsen til anvendelse og markedsføring af glyfosat, når den udløber om tre år.

Der er ingen saglige grunde til at bruge gift i det offentlige og i haven, når vi ved, hvilke risici det indebærer for sundhed, natur og drikkevand. Vanskeligere forholder det sig for landbruget.

De er i dag helt afhængige af Roundup, og kemikalieindustrien har trods adskillige advarsler forsømt at udvikle miljøvenlige alternativer. EU har derfor givet industrien og landbruget fem år til at udfase brugen af Roundup og udvikle alternativer. Men fra 2023 er det slut.

For Radikale Venstre er den dato ikke til diskussion. Der kommer et forbud mod Roundup i hele EU fra 2023. Det er Tyskland og Østrigs meget klare udmeldinger også et tydeligt signal om. Det ville være på sin plads, at også Danmarks nye regering sender en utvetydig opbakning til EU-forbuddet fra 2023. Ikke mindst for at markere kursskiftet fra den borgerlige regering, der i sin tid støttede en forlængelse på ti år.

Skulle det usandsynlige ske, at et flertal i EU alligevel vælger at forlænge godkendelsen, så skal vi i Danmark forbeholde os retten til at aktivere miljøgarantien. Roundup skal være fortid i Danmark.

Rækker hånden ud mod landbruget
Samtidig ønsker vi i Radikale at række hånden ud mod landbruget og spørge, om der er noget, vi kan gøre for at lette omstillingen. Kan vi bidrage til at lægge et pres på kemikalieindustrien for at udvikle miljøvenlige alternativer?

Helt konkret beder vi nu regeringen fremsætte et lovforslag inden jul, der forbyder brug af Roundup på private grunde og offentlige arealer senest fra sommeren 2020. På samme vis opfordrer vi regeringen til at arbejde aktivt i Rådet for at sikre, at vi har set den sidste forlængelse af tilladelsen. Landbrugsstøtten kan i den sammenhæng bruges til omstilling. 

Miljøet har desperat brug for, at vi når i mål, danskerne forventer handling, og industrien har brug for klare signaler og et venligt puf for af blive klar. Vi går derfor til regeringen med vores plan, og tøver regeringen, vil vi fremlægge vores eget forslag i Folketinget.

Forrige artikel DN: Nu skal den grønne regning efter landbrugspakken betales DN: Nu skal den grønne regning efter landbrugspakken betales Næste artikel JA: Tjek frikender Naturstyrelsens medarbejdere JA: Tjek frikender Naturstyrelsens medarbejdere
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologi, Roundup og politik

  Det er en ulykke af dimensioner, om Roundup og andre syntetiske pesticider ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug, - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og grøn omstilling med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, grundvandet, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Skulle det mod forventning vise sig, at hverken Roundup eller andre af de syntetiske pesticider har bidraget til en sundere, mere økologisk fødevareproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, dyrtidsportioner og ekspansive finanslove med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, grundvandet og vore efterkommeres fremtidsudsigter, så vil ikke mindst det forrige århundredes håb herom vidne om en kærlighed til mennesket, naturen og livet på denne klode så intens, at den professionelle politiker vil kunne hente inspiration herfra mange år ind i det næste århundrede - forudsat selvfølgelig, at mennesket ikke forinden er bukket under i et totalt økologisk ragnarok.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard

  Såvel salg som brug af Roundup og alle andre bekæmpelsesmidler bør forbydes.

  De 2 gode radikale MF-ere, glemmer vist det fornuftige borgerforslag om forbud mod både Roundup og alle andre bekæmpelsesmidler.
  Borgerforslaget påpeger at brugen af alle bekæmpelsesmidler på private og offentlige arealer bør forbydes for at undgå at det ene middel, Roundup, erstattes af et eller flere nye midler, som så igen synker ned til grundvandet.

  Det er ikke alene brugen, men også salget af midlerne til private, og offentlige, der bør forbydes.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard

  Borgerforslaget om forbud mod Roundup og andre bekæmpelsesmidler

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03079

  Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer
  ID: FT-03079
  Vi ønsker et totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler samt andre pesticider, der er skadelige eller blot potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed.
  Det gælder f.eks. ukrudtsmidler med indhold af glyphosat, mest kendt fra Roundup, og insektgifte med indhold af neonikotinoider.
  Landbruget bruger langt det meste af al sprøjtegift i Danmark. Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette.
  Forslaget er derfor rettet mod den private brug af alle pesticider og ikke den erhvervsmæssige brug.

 • Anmeld

  Allan Holm Nielsen · Cand.Hort. PhD.

  RoundUp er nødvendigt og godt

  En af de store udfordringer for vores fødevareproduktion er CO2-udledning. Og en af de allermest lovende løsninger er at binde CO2 i jorden under dyrkningen.
  Dette kan realiseres ved hjælp af pløjefri dyrkning - men der er i det tilfælde brug for en anden måde at slå ukrudt ihjel på end pløjning og harvning. Og der er RoundUp den perfekte løsning.
  Aktivstoffet i RoundUp er glyphosat - det består af glycin (en aminosyre) og fosfat (gødningsstof). Ikke andet. Det bliver ikke mere ufarligt. Mere biologisk venligt. Mindre problematisk. Og det viser alle de undersøgelser der er lavet af glyphosat de sidste 50 år da også. Det er et utrolig sikkert stof at bruge.
  Stop nu hetzen, bare fordi I ikke kan lide Monsanto. Og åben øjnene. RoundUp er løsningen. Ikke problemet.