Seeberg: Vil regeringen skade vores natur?

DEBAT: Regeringen vil åbne for revisionen af to EU-naturdirektiver, lyder det fra WWF's generalsekretær, Gitte Seeberg. Og det vil være til stor skade for vores natur.

Af Gitte Seeberg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Det lyder lidt kedeligt, indrømmet: Fugledirektivet og Habitatsdirektivet. Og endnu mere kedeligt bliver det, når man ved, at de to direktiver kommer fra EU’s lange gange i Bruxelles. Langt væk fra skovene og havområderne, det hele handler om.

Men fakta er, at netop de to direktiver er grundlaget for, at vi i EU har 27.000 beskyttede områder i de 28 medlemslande, og at der alene i Danmark er 252 beskyttede områder. Områder, hvor naturen får friere spil, og hvor vi kan værne om biodiversiteten og sikre Europas mangfoldige natur – fra blomster til biller og ulve. De såkaldte Natura2000-områder – udpeget på grundlag af natur-direktiverne – dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske havareal.

Danmark skiller sig ud
På de samme lange gange i Bruxelles, hvor direktiverne er blevet til, har man nu – i EU-Kommissionen – fostret en idé om, at de to direktiver bør have et tjek, man kalder det frimodigt et ”fitness-tjek”. Alle, der elsker natur, bør stoppe op her og blive mistænkelige. Hvorfor ændre på noget, som har vist sig som et meget nyttigt redskab til at bevare naturen og sikre biodiversiteten?

Over en halv million europæere – mere præcist 520.000 – har protesteret mod EU-Kommissionens planer om at genåbne natur-direktiverne. Det er sket i forbindelse med WWF-kampagnen ”Keep Nature Alive”. Langt de fleste europæiske regeringer har lyttet til befolkningen og opfordret EU-Kommissionen til at droppe tankerne om at ødelægge de gode direktiver. Og Europa-Parlamentet er fulgt trop.

Her i Danmark skiller vi os ud – på den dårlige måde. Den danske regering har valgt – i næsten tavshed – at støtte planerne om at åbne direktiverne. I et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har miljøminister Esben Lunde Larsen (V) erkendt, at natur-direktiverne har været og er ”en bærende søjle i dansk naturbeskyttelse og omdrejningspunkt for arbejdet med mere og bedre natur,” og at de ”har effektiviseret den danske naturbeskyttelse.” Alligevel støtter regeringen en genåbning af direktiverne, fordi man ønsker ”en større fleksibilitet i gennemførelsen af direktiverne.”

Er der for meget natur i Danmark?
Den sidste formulering er jeg bestemt ikke tryg ved. Især ikke bedømt ud fra den miljøpolitik, regeringen har bedrevet indtil nu. Hidtil har regeringen alene varetaget landbrugets interesser – på bekostning af naturens. Jeg minder også om, at miljøministeren har sagt, at Natura2000-områderne ”står i vejen for bymæssig udvikling og vækst”.

Det løber mig koldt ned ad ryggen ved tanken om, hvad en åbning af direktiverne kan betyde, hvis snævre landbrugsinteresser prioriteres højere end beskyttelse af værdifulde naturområder.

Danmark skiller sig også ud ved, at vi ikke har haft en egentlig offentlig debat om naturdirektiverne og EU-Kommissionens planer. Som om det ikke rigtig er gået op for os, at vi faktisk her står med en trussel mod noget, som langt de fleste af os sætter meget højt: Den danske og den europæiske natur.

Første skridt må være at spørge vores miljøminister: Hvilket formål skal det præcist tjene at åbne de to naturdirektiver? Mener du, at der er for meget natur i Danmark? Ønsker du flere kornmarker, som du jo kalder natur, på bekostning af urørt skov?

Hvis det er udgangspunktet, så må svaret være et rungende nej til genåbning af de hidtil velfungerende natur-direktiver. Med færre beskyttede naturområder vil Danmark på mange måder blive et fattigere land. Den vej skal vi ikke gå. Det kan vi ikke være bekendt over for vores børn og børnebørn.

Forrige artikel Forsker om naturpakken: Fagligheden går tabt bag lukkede døre   Forsker om naturpakken: Fagligheden går tabt bag lukkede døre Næste artikel Dansk Akvakultur: Ministeriet misbruger mellemstatsligt samarbejde Dansk Akvakultur: Ministeriet misbruger mellemstatsligt samarbejde