Debat

SF og DI: Rent vand bliver prioriteret for lidt, og det skader eksporten

Der er behov for et langt større politisk fokus på vandområdet i Danmark, hvis vi fortsat skal bidrage til at løse fremtidens stadig stigende vandproblemer, skriver Rasmus Nordqvist og Mads Helleberg Dorff.

Pakistan er et af de lande, der har oplevet kæmpe problemer grundet massive oversvømmelser, skriver Rasmus Nordqvist og Mads Helleberg Dorff.
Pakistan er et af de lande, der har oplevet kæmpe problemer grundet massive oversvømmelser, skriver Rasmus Nordqvist og Mads Helleberg Dorff.Foto: Akhtar Soomro/Reuters/Ritzau Scanpix
Rasmus Nordqvist
Mads Helleberg Dorff
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Denne sommer gennemlevede Europa og USA den værste tørke i henholdsvis 500 og 1200 år (blandt andet Californien og række sydvestlige delstater). Det udfordrede både fødevare- og energiforsyning og medførte miljøproblemer.  

Tilsvarende var situationen kritisk i Kina, i Indien og på Afrikas Horn. Po-floden, Colorado-floden, Yangtze-floden – alle manglede massive mængder vand. I Indien medførte tørkehøsten, at landet lukkede for eksporten af hvede.  

Det var en udfordring for særligt en række af verdens fattigste lande. På Afrikas Horn har den ekstreme tørke forårsaget en decideret sultkrise med døden til følge for tusindvis af mennesker. Pakistan oplevede i stedet kæmpe problemer grundet massive oversvømmelser. Og nu står Nigeria også for tur med ekstreme oversvømmelser.  

Også på vores egne breddegrader ser vi problemerne. Så sent som i august døde mere end 100 tons fisk i den polsk-tyske flod Oder grundet udslip af kemikalier. Og i Danmark har vi også udfordringer med oversvømmelser og miljøfarlige stoffer som sprøjtegifte og flourstoffer (PFAS) i både drikkevand og vandmiljøet med mere.  

I 2019 var der sprøjtegifte i 45 procent af prøverne fra drikkevandsboringer, hvilket næsten er en fordobling fra 2016, hvor tallet var 25 procent. På Fanø fandt man flourstoffer i samtlige drikkevandsboringer i sommer.  

Det er mildest talt foruroligende, at drikkevandet i Danmark ikke bare er urent, men at det er fyldt med kemikalier. Det skal vi gøre noget ved. 

Politikerne bør prioritere vandområdet højere  

Vand – forstået som drikkevand, spildevand og klimatilpasning – har enorm politisk opmærksomhed i den store verden. Desværre kæmper vi hårdt med at få vandområdet prioriteret herhjemme.  

Det er både et nationalt og et globalt problem. Foruden en øget hyppighed af katastrofer i forlængelse af klimakrisen medfører befolkningstilvæksten og miljøproblemer øget pres på adgangen til rent vand. Samtidig udledes 80 procent af verdens spildevand uden tilstrækkelig rensning, hvilket både er et kæmpe miljø- og klimaproblem. 

Den manglende politiske prioritering af vandområdet herhjemme medfører, at den danske styrkeposition ikke udnyttes og udvikles tilstrækkeligt. Konsekvensen er blandt andet, at Danmarks bæredygtige vandteknologieksport næsten stagnerer.  

Danmark skal være et foregangsland i løsningen af den globale vandkrise. Vi har ekspertisen – nu mangler bare det politiske fokus.

Rasmus Nordqvist, Mads Helleberg Dorff
Hhv. folketingsmedlem, SF, branchechef, DI Vand

Det betyder også, at vi halter bagefter med at udvikle nye løsninger og dele viden om de eksisterende klimavenlige vand-, spildevands- og klimatilpasningsløsninger. Det danske potentiale for at redde liv, miljø, klima og økonomi flere steder i verden er enormt, men det kræver bedre rammevilkår. 

Vi kommer ikke uden om, at den økonomiske regulering af vandsektoren spiller en rolle. Der er behov for en mere holistisk og sammenhængende diskussion af potentialer og målsætninger på vandområdet sat overfor den økonomiske regulering af vandsektoren, og hvordan den er indrettet. 

Der skal være sammenhæng mellem ambitioner, muligheder og rammevilkår. Det er som udgangspunkt ikke forkert at stille økonomiske krav til en monopoliseret vandsektor. Det må bare ikke ske på en måde, hvor vi underminerer den danske styrkeposition på vand og glemmer at se de langsigtede perspektiver. 

Samtidig har der manglet politisk erkendelse af, at vi står overfor nye miljø- og sundhedsmæssige udfordringer, og der er ikke stillet tilstrækkeligt med nye krav, der kan løse de problemer.  

Miljøkrav stimulerer innovation, og der er bred enighed om, at det er en af grundene til, at dansk vandteknologi har haft en fordel.  

Som eksempler på krav, der har rykket vandsektoren, kan fremhæves den første vandmiljøplan i 1980’erne med krav om renere spildevand, eller en afgift der pålægges forsyningsselskaber med vandspild på over 10 procent. 

En vækstplan kan understøtte en fordobling af eksporten 

Nu er ambitionen at fordoble eksporten på vandområdet fra de nuværende 20 milliarder kroner om året til 40 milliarder kroner i 2030. Det er godt, og det er der voldsomt brug for – men vi risikerer, at andre lande løber med eksportgevinsten, hvis der ikke rykkes politisk.

Læs også

Med vores nuværende eksportvækst realiserer vi først eksportmålet i 2050, og altså ikke i 2030. I samme ombæring ser vi, at mens Danmarks eksport af vandteknologi er steget med 10 procent er Hollands steget med 40 procent. 

Når man i dag ser på tværs af vandsektoren politisk, er der mange forskellige ministerier inde over politikformulering og regulering, herunder Miljøministeriet, Klima-, Energi,- og Forsyningsministeriet, Erhvervsministeriet og selvfølgelig også Udenrigsministeriet.  

Men der er brug for én for bordenden, så intet falder mellem stolene. Herhjemme ved vi godt, hvad der skal til for at sikre rent drikkevand, et godt vandmiljø og selvfølgelig den nødvendige klimatilpasning – men også i Europa og i verden kan vi spille ind med vores viden og virksomheder.  

Derfor er et godt forslag, som DI Vand i længere tid har argumenteret for, at der udarbejdes en offentlig-privat vækstplan for vandområdet.  

Vækstplanen skal bredt set understøtte den danske vandsektor og sikre, at muligheder på vandområdet forankres i politiske initiativer - her og nu og i fremtiden, for eksempel i forhold til eksport og vækst.  

Det gælder alt fra skærpede krav til løsning af vores vandmiljøproblemer og længerevarende MUDP-bevillinger, til at den økonomiske regulering i praksis gør det attraktivt for vandselskaberne at fokusere på energi- og klimaneutralitet, Power-to-X, forsyningssikkerhed og eksport – samt andre målsætninger og krav, som samfundet sætter op for forsyningerne.  

Danmark skal være et foregangsland i løsningen af den globale vandkrise. Vi har ekspertisen – nu mangler bare det politiske fokus. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Nordqvist

Bestyrelsesmedlem, Det Europæiske Grønne Parti (EGP), kandidat (SF), europaparlamentsvalget
designer (Danmarks Designskole 1999)

Mads Helleberg Dorff

Branchechef, DI Vand; Director, DI Water
cand.scient.pol, Aarhus Uni. (2003)

0:000:00