Debat

Sportsfiskere om EU-forslag: Lystfiskeri truer ikke biodiversiteten

DEBAT: EU’s forslag om strengere beskyttelser af naturen er velkomment, men det er misforstået at betragte lystfiskeri som skadeligt for biodiversiteten. Langt de fleste steder er reguleret lystfiskeri uproblematisk, skriver Torben Kaas.

Som det forvaltes nu, er lystfiskeri ikke farligere for naturen end en familie, der plukker mælkebøtter, skriver Torben Kaas. 
Som det forvaltes nu, er lystfiskeri ikke farligere for naturen end en familie, der plukker mælkebøtter, skriver Torben Kaas.  Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vores natur til lands og til vands er hårdt presset, og der er behov for en langt bedre beskyttelse, end dansk lovgivning leverer i dag.

Jeg tror ikke, at det er muligt at finde en lystfisker, der ikke bakker op om den overordnede strategi i EU's forslag om at beskytte 30 procent af arealet, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet. Men at lystfiskeri i sig selv skulle være en trussel mod den strengt beskyttede natur, det har jeg endnu ikke mødt nogen, der kunne forstå – eller som synes er rimeligt.

Hvad der ligger i "streng beskyttelse", er endnu ikke besluttet. Men i vejledningen fra EU-Kommissionen står der, at "ekstraherende aktiviteter" skal forbydes.

Kommissionen lægger altså op til at stoppe for aktiviteter, der trækker ressourcer ud af et område. Vejledningen er meget konkret, for den nævner specifikt minedrift, skovbrug samt jagt og fiskeri som aktiviteter, der ikke skal kunne udføres i de strengt beskyttede områder.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Her hopper kæden af. Der findes ikke argumenter i vejledningen for, hvorfor lystfiskeriet skal sættes i bås med for eksempel minedrift, så det er svært at vide, hvad der er faret gennem forfatternes hoveder.

Det kan ikke handle om, at lystfiskernes færdsel i de strengt beskyttede områder i sig selv er problemet, for så ville svampeplukkere og andre, der høster bæredygtigt af naturen, vel også være blevet nævnt som uønskede?

Vi skal have lov til at færdes derude og udøve vores fritidsinteresser, så længe vi kan gøre det uden at genere naturen og uden at ødelægge det for andre naturbrugere.

Torben Kaas, Formand, Danmarks Sportsfiskerforbund

Lystfiskeri er fornuftigt reguleret
Måske handler uviljen mod lystfiskeri om, at lystfiskere potentielt kan fjerne en mængde fisk fra fiskevandene, og at det eventuelt kan spolere sammenhænge i økosystemet og i sidste ende forringe biodiversiteten. Det kan lystfiskeriet faktisk, hvis det ellers er ureguleret. Men det er det ikke!

Lystfiskeri i Danmark er reguleret efter en lang række bekendtgørelser, som definerer fredningstider, mindstemål og fangstmetoder, og i nogle tilfælde er der kvoter og personlige fangstbegrænsninger samt andre regler, der skal gøre fiskeriet endnu mere skånsomt. Ud over det, pålægger mange lystfiskerforeninger deres medlemmer begrænsninger, der går videre end de statslige regler; for eksempel i form af forlængede fredningstider.

Laksefiskeriet i de jyske åer er et velbeskrevet eksempel, som dokumenterer, at det er muligt for i tusindvis af lystfiskere at færdes langs med og fiske i en række vandløb samtidig med, at laksebestanden i Danmark som det eneste land i hele verden siden år 2000 er tordnet frem.

Det viser, at en fornuftig og biologisk begrundet forvaltning kan sikre, at lystfiskeriet ikke påvirker vandløb og søer på en måde, der forringer biodiversiteten i fiskevandene.

Læs også

Friluft løfter folkesundheden
Når vi så kraftigt opponerer imod formuleringen i vejledningen fra Kommissionen, og af den grund arbejder på at få dele af den fjernet eller i det mindste nuanceret, så skyldes det den åbenlyse urimelighed i at forbyde en aktivitet, der – hvis den forvaltes godt – ikke er en større trussel mod biodiversiteten end en familie på gåben, der plukker mælkebøtter, spiser madpakker og glæder sig over naturen.

Naturen er et fælles gode for alle danskere. Putter vi fælles midler i at passe på et naturområde, så skal befolkningen også kunne opleve det. Vi skal have lov til at færdes derude og udøve vores fritidsinteresser, så længe vi kan gøre det uden at genere naturen og uden at ødelægge det for andre naturbrugere. Friluftslivet giver et kæmpe løft til folkesundheden.

Ligesom Maria Gjerding og Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi heller ikke, at der skal sættes adgang forbudt-skilte op i den beskyttede danske natur. Vi mener, at organiseret færdsel og velforvaltet lystfiskeri er uproblematisk langt de fleste steder.

Og så skal vi naturligvis holde os væk de steder og på de årstider, hvor vi forstyrrer for meget. Det kan være i ynglesæsonen for særlige vildt- og fuglearter, eller på steder med særligt følsomme biotoper. Det må komme an på en konkret vurdering hver gang – gerne med input og hjælp fra lokale interessenter, som kender forholdene.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion