Fødselsdag: Biskop Peter Skov-Jakobsen fylder 60 år

Biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen fylder 60 år. Han er blandt vores kronikører, og Altinget bringer i dagens anledning her et kort fødselsdagsinterview.

Peter Skov-Jakobsen
Peter Skov-Jakobsen (61) Biskop, Københavns Stift, rådsformand, Folkekirkens Nødhjælp

Hvad er du allermest optaget af lige nu på dit arbejde?
Lige nu er jeg mest optaget af, at samfund og tro mødes. Biskopper skal være med til at skabe rum for væsentlige debatter i kirken og i samfundet. For en kirke er gudstjenesten altid i centrum. Det er her vi leger med troen, fæstner os til et håb.

I de kommende år skal vi drøfte gudstjenesternes forskellige former, vi skal lytte til ny musik og synge nye salmer, forhåbentlig også se en ny oversættelse af Gammel Testamente til hverdagsdansk. Vi skal drøfte dåbsritualer og nadverritualer. Vi skal være en ægte protestantisk kirke, der tør omgås traditionen og stadig være en fri ånd i opbrud.

Men der er også en gudstjeneste uden for kirkens hus - den foregår i det sociale, kulturelle og politiske engagement. Teologien skal i de kommende år stå sin prøve i det offentlige rum.

Vi skal være med til at bidrage til håb i en verden, hvor krig, flygtningestrømme, klimakrise, demokratikrise, økonomiske kriser vil præge vores dagsorden. Vi skal bidrage med et menneskesyn, der er præget af medlidenhed, barmhjertighed, frihed, tilgivelse, tålmodighed. Vi skal bekæmpe magtesløsheden, som gør mennesker tavse og vrede.

I de kommende år er der nogen, der skal turde sige, at mennesker er mere, end de producerer. Nogen skal turde leve med naturvidenskabens indsigter, med socialvidenskabernes, teologiens og åndsvidenskabernes indsigter og hævde det sammensatte, modsætningsfyldte og fortryllende liv.

Hvad bliver din vigtigste arbejdsmæssige udfordring det kommende år?
Hvis vi er rigtig kloge, holder vi aldrig op med at tale om fred. Vi lever i en bange kultur, og vi skaber hele tiden mindretal, som skal undgælde. I de kommende år skal man forlange af religionerne, ideologierne, livssynene, at de tør tale om fred.

Vi skal turde tro, mene og tale forskelligt og samtidig give hinanden frihed til at være til. Det vil medføre en kamp mod nationalisme, ekstremisme - en kamp mod fanatikere, der kun hører sig selv.

Hvordan skal du fejre din fødselsdag?
Min fødselsdag bliver sandelig ikke forbigået i tavshed. På dagen er der morgenmad i bispegården for de nærmeste kolleger, og om aftenen kommer familien.

Lørdag skal jeg heldigvis fejre en anden, og om søndagen er der gudstjeneste i Vor Frue Kirke og reception bagefter for ansatte og frivillige i Københavns Stift og en række andre inviterede gæster.

Som det er skik, når biskopperne bliver 60, er jeg blevet portrætteret, og maleriet vil blive afsløret denne dag. Kunstneren er Frantz Nikolaus.

Tilbage til navnenyt »

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal