Erik Blegvad Andersen (77)

Fhv. fagdirektør, Juridisk Center, Skat
Uddannet: cand.jur. (Aarhus Uni. 1971)
Fødested: Randers

20. februar 1945