Fjernvarmen: Politiske attentatforsøg på energisektoren må stoppe

DEBAT: Den tidligere regerings 'McKinsey-fisering' af Danmark har alene haft fokus på økonomisk nedregulering af energisektoren og udbytte ved frasalg af kollektiv infrastruktur. Det hænger bare ikke sammen med en grøn varmeproduktion, skriver Kim Mortensen. 

Af Kim Mortensen
Direktør, Dansk Fjernvarme

I disse dage sidder politikere fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale og forsøger at finde en fælles dagsorden for den grønne omstilling. En omstilling af den danske energisektor, der er helt nødvendig og påkrævet, hvis Danmark skal indfri målsætningerne i Parisaftalen og tilslutningen til FN's 17 mål for en bæredygtig udvikling.

Målene om et energieffektivt samfund med en energiforsyning, der er grøn og CO2-neutral, kan ikke nås uden et fjernvarmenet, der kan understøtte elektrificeringen af energiforsyningen og sikre en grøn varmeproduktion. Derfor har det været et helt fejlslagent attentatforsøg at forsøge at stække og begrænse fjernvarmens udviklingsmuligheder.

I alt har 64 procent af danskerne opvarmet deres bolig med fjernvarme. Selvom mere end 61 procent af fjernvarmen i dag er produceret på vedvarende energi, og vi er godt på vej til at få udfaset de sidste rester af kul i opvarmningen, så er og bliver opvarmning et vigtigt omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

Vi skal have hele energisektoren med på den grønne omstilling. Et sammenhængende elnet og elforsyningen er helt afhængig af et effektivt fjernvarmesystem. Det samme kan man sige om gasnettet, der ikke havde været der i dag og repræsenteret de muligheder, det gør, hvis ikke der havde været et fjernvarmenet, der havde holdt hånden under det.

Det skyldes en politisk æra i Danmark, hvor planlægning gik hånd i hånd med politiske beslutninger og har skabt et af verdens grønneste og mest energieffektive samfund. Den situation er vi nødt til at vende tilbage til.

Gennem de seneste år har fokus udelukkende været lagt på en økonomisk nedregulering af vores energisektor og på muligheden for visse sektorers spekulation i indtægtsrammer og udbytte ved frasalg af vores kollektive infrastruktur.

Gætværk fra McKinsey
Det er et fokus, der er drevet af den tidligere regerings forsyningsstrategi, skrevet over den meget udskældte McKinsey-analyse.

Vi kender kun alt for godt til McKinsey-analysen i fjernvarmen. Ud af de 400 selskaber, der leverer fjernvarme i Danmark, fandt konsulenterne det alene nødvendigt at besøgt ét selskab. Derefter kunne de vride taldata til ukendelighed for at få æbler og pærer til alle sammen at ligne appelsiner, så selskaberne kunne sammenlignes, og konsulenterne kunne præsentere et økonomisk besparelsespotentiale for deres arbejdsgivere.

Det er altså dette gætværk, som forsyningsstrategien baserede sig på, og den New Public Management-tankegang, som alle heldigvis synes at være på vej væk fra. 

Vi har brug for en helt anden og mere fleksibel regulering, der kan fremme en sektor, der:

  1. Systematisk arbejder med at sikre effektivitet og lavest mulige priser til forbrugerne
  2. Kan bane vejen for en omstilling til 100 procent CO2-neutral fjernvarme i 2030
  3. Kan understøtte den grønne omstilling af andre energisystemer frem mod 2030.

Tiden er løbet fra NPM
Debatten om en såkaldt indtægtsramme – og regulatorisk benchmark af fjernvarmen – har varet siden en politisk aftale i marts 2000.

Der er en god grund til, at det endnu ikke er gennemført i fjernvarmesektoren, nemlig fordi vores fælles ejerskab, en nonprofitregulering og billige priser er helt unikt set i et samfundsperspektiv.

Siden marts 2000 er tiden som bekendt løbet fra New Public Management, dyre konsulentrapporter og centralisering og rammestyring.

Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, kræver det, at kommunerne bevarer de nødvendige styringsredskaber og muligheden for grøn planlægning. Det kræver, at både kommunale og forbrugerejede selskaber ligesom private aktører kan være trygge ved deres investeringer og kan tænke langsigtet, når de investerer i eksempelvis kollektive varmepumper, geotermi, overskudsvarmeprojekter og lignende.

Mere samarbejde er vejen frem
I forsyningssektoren hilser vi opgøret med McKinsey-fiseringen af samfundet velkomment fra de partier, der i dag forhandler om en ny retning for Danmark.

Der er behov for at give sektoren flere muligheder for at fokusere på andet og mere end bare den økonomiske bundlinje. Det kan fint være inden for rammerne af den kommende klimalov, at der sættes bindende mål for den grønne omstilling, udfasning af CO2 i opvarmningen, good governance i bestyrelses- og ledelsesarbejdet og integration mellem energiformerne, så vi kommer til at understøtte et nyt fleksibelt og intelligent energisystem

Vi har brug for, at de forskellige energiformer samarbejder frem for at modarbejde hinanden, så vi sikrer et energisystem i verdensklasse, hvor de samfundsværdier, der allerede er skabt i form af infrastruktur og produktionsanlæg, bliver udnyttet bedst muligt.

Forrige artikel Professor: At opfordre overvægtige til vægttab kan være kontraproduktivt Professor: At opfordre overvægtige til vægttab kan være kontraproduktivt Næste artikel DI: Uden private plejehjem ser det sort ud for de ældre DI: Uden private plejehjem ser det sort ud for de ældre
Eksperter: Kinas nye offensive stil er kommet til Danmark

Eksperter: Kinas nye offensive stil er kommet til Danmark

DIPLOMATI: Kravet fra den kinesiske ambassadør i Danmark om en officiel undskyldning fra Jyllands-Posten er en del af en international tendens, hvor kinesiske diplomater er blevet mere offensive, siger eksperter.