Her er hovedpointerne i statsrevisorernes skarpe kritik af Forsvaret: "Da jeg nåede til side 27, måtte jeg skrive, det er chokerende"

Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

DOKUMENTATION: Statsrevisorerne kritiserer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriet for ikke at have styr på regnskaber og kontrollen med dem. Se deres bemærkninger her.

Samme dag, som det er kommet frem, at fem mænd er tiltalt for bestikkelse, medvirken til bestikkelse og groft mandatsvig på forsvarsområdet, udtaler statsrevisorerne skarp kritik af kontrollen med regnskaber på Forsvarsministeriets område.

Rigsrevisionen har i sin rapport undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og fundet brud på almindelige regnskabsregler i 75 procent af indkøbene.

Statsrevisorerne kan udtale forskellige grader af kritik, og formand for statsrevisorerne Henrik Thorup (DF) sagde på pressemødet fredag, at det var den skarpeste kritik, han nogensinde har været med til at rejse.

"Da jeg nåede til side 27, måtte jeg skrive, det er chokerende. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er rystende," sagde han.

Her er statsrevisorernes skriftlige bemærkninger til Rigsrevisionens beretning:

"Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedligeholdelsesprojekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, fx manglende funktionsadskillelse, mangelfulde forretningsgange og mangel på intern kontrol.

Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet – uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det.

Statsrevisorerne er bekendt med, at der i én sag ved retten er rejst tiltale mod 2 tidligere medarbejdere fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt medarbejdere hos leverandører og underleverandører om mandatsvig, bedrageri og bestikkelse, og at der i en anden sag er indgivet politianmeldelse af yderligere 2 medarbejdere i styrelsen.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet på dette område ikke har levet op til sit ansvar for at tilrettelægge regnskabsvæsenet og kontrollere, at reglerne overholdes. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke i tide har underrettet Rigsrevisionen om konstaterede uregelmæssigheder. 

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen ufuldstændige og urigtige oplysninger. Statsrevisorerne påtaler, at dette er i strid
med lov om revisionen af statens regnskaber m.m., § 12".

Læs hele Rigsrevisionens beretning her.

Se statsrevisorernes fremlæggelse af sagen på dagens pressemøde her:

Forrige artikel Mette Frederiksen har aldrig oplevet så god stemning til en åbningsdebat: Se klippene Mette Frederiksen har aldrig oplevet så god stemning til en åbningsdebat: Se klippene Næste artikel Altinget klar med nyhedsbrev til undervisere Altinget klar med nyhedsbrev til undervisere