Overblik: Her lempes restriktionerne i Nordjylland

DOKUMENTATION: En række lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner lempes nu før tid, efter smittetallet den seneste uge er faldet. 

Det går den rigtige vej med coronasmitten i Nordjylland, og derfor lempes nogle af de lokale restriktioner, som syv kommuner i sidste uge blev pålagt.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke fredag aften. 

Det sker, efter nye data fra sundhedsmyndighederne viser, at der er fundet 72 smittede per 100.000 i den seneste uge, hvor tallet ugen inden var 115. Samtidig er der testet over tre gange så mange nordjyder den seneste uge sammenlignet med ugen forinden, mens der også ses et markant fald i andelen af personer smittet med minkvarianter i Region Nordjylland. 

De syv kommuner, som er ramt af særlige restriktioner, er Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø. Restriktionerne skulle egentlig gælde til 3. december, men nu lempes nogle af dem altså. 

Herunder kan man se, hvordan restriktionerne lempes i de syv berørte kommuner:

Geografisk mobilitet
Borgerne i de syv berørte nordjyske kommuner kan fra på mandag bevæge sig frit imellem kommunerne. De må dog ikke rejse til resten af landet. 

Kollektiv trafik
Der åbnes på mandag igen for den kollektive transport på tværs af de berørte kommuner.

Dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser med videre
Børn, der går i 5.-8. klasse, må fra på mandag komme tilbage i skole, efter de har modtaget fjernundervisning siden den lokale nedlukning trådte i kraft.

Det betyder, at disse restriktioner fortsat gælder frem til 3. december: 

Geografisk mobilitet

 • Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at rejse ind og ud af det område, som de berørte kommuner dækker, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

 • Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

 • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende og så videre med bopæl uden for de berørte kommuner. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.

 • Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor.

 • Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.

 • Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål. 

Kollektiv trafik med videre

 • Der lukkes for kollektiv persontrafik med blandt andet bus, tog og færge ind og ud af området, som de berørte kommuner dækker, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.

 • Personer, der varetager kritiske funktioner, kan fortsat rejse ind og ud af området med bus, tog og færge. De skal i så fald fremvise dokumentation fra deres arbejdsgiver for, at de varetager en kritisk funktion.

 • Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og serviceloven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationer.

Dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser med videre

 • På alle skoler og uddannelsesinstitutioner bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, på håndhygiejne, rengøring, eventuelt afstandskrav og eventuelt krav om mundbind i fællesarealer. Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt opsynspersonale.

 • Krav om en meters afstand skal fra mandag 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, for eksempel skal man undgå fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser. Reglerne om nødundervisning vil gælde, og alle skoler vil derfor for eksempel kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, der er behov.

 • Fremmøde reduceres til maks. 50 procent på ungdoms- og voksenuddannelser samt danskuddannelse for voksne udlændige med flere fra mandag 9. november 2020, og der indføres mulighed for nødundervisning. Undtaget er dog sårbare elever og elever på FGU, STU og ASF-klasser. Der kan prioriteres fremmøde for studerende, der er i deres afsluttende år.

 • Elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler og folkehøjskoler skal i videst muligt omfang blive på kostafdelingen/skolehjemmet, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

 • Dagtilbud omfattes fra mandag 9. november 2020 af krav til pasning i mindre, faste grupper.

Forrige artikel Statsministeren ringede selv til landbruget om aflivning af alle mink Statsministeren ringede selv til landbruget om aflivning af alle mink Næste artikel Høringssvar til epidemiloven er klar: Høringssvar til epidemiloven er klar: "Betydelige stramninger" og "meget vidtgående skridt"