Debat

Altinget tager fat i det specialiserede område

PRÆSENTATION: Over den næste måned sætter Socialdebatten fokus på, hvordan vi kan sikre, at borgere med særlige behov i fremtiden får den nødvendige hjælp. Læs mere om debatten og det nye debatpanel her.
Foto: Colourbox
Pernille Diana Castle Møller
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et udvalg under regeringen har netop fremlagt deres evaluering af kommunalreformen. Heri anbefaler udvalget blandt andet, at staten i yderste tilfælde kan pålægge kommuner eller regioner bestemte opgaver på det højt specialiserede socialområde.

Evalueringen er sendt i høring frem til 8. april, hvorefter den skal diskuteres politisk.

I kølvandet på evalueringen og de store udfordringer vil Altinget | Social derfor gerne være med til at sætte et nødvendigt fokus på det specialiserede socialområde.

Alle andre end de ni udvalgte debatdeltagere er velkomne til at blande sig i debatten om det specialiserede område - send en mail til [email protected].

Det nye debatpanel består af ni personer, som har særlig beslutningskraft eller viden om og erfaring med problemstillinger inden for det specialiserede område.

Læs mere om panelet her: 

Fakta
Socialdebatten på Altinget | Social har til formål at fokusere og styrke den socialpolitiske og socialfaglige debat i Danmark. Løbende inviterer Altinget l Social eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for det sociale område.

Emnet for den første udgave af Socialdebatten, der startede i november måned, var anbringelser af udsatte børn.

Fra 21. marts og en måned frem handler femte udgave af Socialdebatten om fremtidens specialiserede socialområde.

Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til [email protected]

Foto: Danske Kommuner
Foto: Pressefoto
Foto:
Foto: ft.dk

Karen Hækkerup (S), social- og integrationsminister 
Karen Hækkerup er uddannet cand.scient.pol. ved Københavns Universitet i 2010. I 1998 blev hun aktiv i dansk politik og har været medlem af Folketinget siden 2005. I oktober 2011 blev Karen Hækkerup udnævnt som social- og integrationsminister. Derudover har ministeren været Medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Hovedstadens Sygehusfællesskabs bestyrelse op til 2005 samt medlem af bestyrelsen for Støttecenter mod incest i Danmark indtil 2011.

Leif Olsen, seniorforsker ved KORA
Leif Olsen er udannet cand.scient.soc. og forsker inden for det sociale område. Han har især fokus på handicapområdet og har blandt andet været med til at evaluere kommunalreformens betydning for borgere med handicap og de specialiserede tilbud. Desuden har han lavet undersøgelser af, hvordan man kan forbedre indsatsen over for udsatte familier. Ud over KORA har Leif Olsen også arbejdet en årrække i Socialstyrelsen.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto: Claus Bjørn Larsen
Foto:

Thorkild Olesen, landsformand for Dansk Blindesamfund
Thorkild Olesen er uddannet cand.mag. i historie og religonsvidenskab og har siden 2009 været landsformand for Dansk Blindesamfund. Fra 2011 næstformand i Danske Handicaporganisationer. Han har arbejdet med kommunalreformen som konsulent for Dansk Blindesamfund og DH. Thorkild Olesen skriver, at han arbejder for at blinde og stærkt svagsynede kan bidrage til og være inkluderet i samfundet. Han har som synshandicappet selv oplevet nødvendigheden af støtte i folkeskolen, ungdomsuddannelse og på videregående uddannelse samt arbejdsmarkedet.

Ole Pass, formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark og socialdirektør i Rødovre Kommune
Med snart 40 års erfaring på det sociale område har Ole Pass beskæftiget sig med alle hjørner af social og forebyggelsesområdet. Som formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark samler han de kommunale chefer på social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet for blandt andet at erfaringsudveksle og påvirke lovgivning. Ifølge Ole Pas arbejder han for at skabe social lighed i sundhed, styrke indsatsen for udsatte børn og unge og forbedre tilbud til psykisk sårbare og handicappede.

Carl Holst, Regionrådsformand i Region Syddanmark og næstformand for Danske Regioner
Carl Holst er uddannet folkeskolelære. Han har været aktiv i politik siden han var 15-årig, hvor han meldte sig ind i Venstres Ungdom, og i 1993-95 blev han landsformand i Venstres Ungdom. Året forinden blev Carl Holst valgt ind i Venstres Hovedbestyrelse, hvor han har siddet siden. I 1994 tiltrådte han Sønderjyllands Amtsråd. Godt halvvejs i sin anden periode overtog Carl Holst posten som amtsborgmester i Sønderjyllands Amt. 

Karin Nødgaard, socialordfører for Dansk Folkeparti
Karin Nødgaard er uddannet folkeskolelærer. Hun har været medlem af Folketinget siden 2005, men startede sin politiske karriere allerede i 2001, hvor hun stillede op for Dansk Folkeparti i Vardekredsen 2001. Karin Nødgaard har været socialordfører siden 2011. Derudover har hun været formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Ringsted 2002-2006. Stedfortræder i Ringsted Byråd 2004 og stedfortræder i byrådet i Ringsted Kommune 2004.

Anny Winther, formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg og borgmester i Rebild Kommune
Anny Winther er uddannet hospitalsøkonoma og merkonom i regnskabsvæsen. Hun begyndte sin politiske karriere i 1990 som medlem af Støvring Kommunalbestyrelse for Venstre. I 1998 blev hun valgt som borgmester i Støvring Kommune, og efter den nye strukturreform i 2007 borgmester i Rebild Kommune. Derudover har Anny Winther været formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland. Siden 2010 har hun desuden været formand for KLs Social og Sundhedsudvalg.

Søren Linér Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune
Søren Linér Christensen er uddannet statsautoriseret revisor. Han har været direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune siden 1. december 2012. Her har han blandt andet ansvaret for den kommunale indsats på blandt andet handicap, ældre og beskæftigelses-området. Søren Linér Christensen har tidligere beskæftiget sig med skatteområdet, blandt andet som Skattechef i Herning Kommune og Skattedirektør i SKAT.

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer
Stig Langvad er uddannet i statskundskab. Han har været formand for Danske Handicaporganisationer siden 2000 og har flere funktioner som rådgiver og vejleder for regeringen indenfor handicappolitikken, blandt andet som medlem af Beskæftigelsesrådet og Det Centrale Handicapråd. Stig Langvad er bestyrelsesformand i DUKH under Social – og Integrationsministeriet, hvor han vejleder personer med handicap og deres familier i forhold til sager, der er gået i hårdknude i samarbejdet med kommunerne. Stig Langvad er selv rygmarvsskadet efter en trafikulykke.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Hækkerup

Formand, Den Sociale Investeringsfond og Nordic Safe Cities, fhv. minister og MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2010)

Karin Nødgaard

Afdelingsleder, fhv. MF (DF)
lærer (Haslev Lærerseminarium 1990), diplom i ledelse (2021)

Anny Margit Winther

Regionsrådsmedlem (V), Region Nordjylland
økonoma, statsutoriseret ejendomsmægler

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024