S: Socialtilsynet skal have flere muskler, hvis de svageste skal sikres

DEBAT: Det vil formentlig både kræve lovændringer og flere muskler til tilsynene, hvis der skal luges ud i sager om børnehjemsbaroner, skriver Camilla Fabricius (S).

Af Camilla Fabricius (S)
Socialordfører 

Som samfund skal vi påtage os opgaven med at sikre den rette hjælp og støtte til udsatte børn, unge og voksne. 

Vi har derfor botilbud, opholdssteder og døgninstitutioner, som gør en vigtig og positiv forskel for dem, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme eller for sig selv.  

Mit og Socialdemokratiets udgangspunkt er, at alle mennesker kan og vil noget, og at vi i fællesskab kan endnu mere. Derfor skal vi have et samfund, hvor ingen bliver opgivet. Alle skal med. Og derfor er det vigtigt med tilbud af høj kvalitet, der sikrer udvikling og trivsel blandt beboerne på de sociale tilbud. 

Det er heldigvis normalen. Men vi så og ser desværre fortsat tilfælde, hvor der ikke er gennemsigtighed omkring økonomien, og steder hvor der mangler de nødvendige faglige kompetencer til at hjælpe borgerne. 

Det var bagtæppet for, at vi med et bredt flertal fik rullet en ny tilsynsreform ud i 2014. 

Det kan blive bedre endnu
Målet var at skabe et mere professionelt og uafhængigt tilsyn, der kan sikre det fornødne faglige niveau og systematik, så tilbuddene udvikles bedst muligt.

Det er en særskilt præmis at vi selvfølgelig skal sikre, at skatteborgernes penge bruges som tiltænkt, at borgerne behandles ordentlig, samt kvaliteten i tilbuddene udvikles.  

Det er en kompleks opgave at føre tilsyn med de steder, hvor nogle af samfundets mest udsatte bor. Det kræver en stor indsigt i både jura, økonomi, pædagogik og sociale metoder. Da det lå i kommunerne, var det mange kompetencer at kræve af én tilsynsførende. 

Samtidig var der også det paradoks, at kommunen både kunne drive og føre tilsyn med egne tilbud. Derfor fik vi etableret et socialtilsyn i hver region, hvis opgave er at godkende og føre tilsyn med de sociale døgntilbud, som er beliggende i regionen. 

En del er blevet bedre med reformen, og overordnet er de politiske intentioner blevet indfriet. 

Men vi ved også, at det kan blive endnu bedre. Særlig to ting er jeg optaget af i det fremadrettede arbejde. Hvordan får vi styrket tilsynene generelt, så vi får flere, bedre og mere ensartede tilsyn landet over? 

Flere muskler til tilsynene
Spørgsmålet er også om gennemsigtigheden i ikke bare budgetter, men også regnskaber generelt er gode nok? Her tror jeg, vi skal se på tilsynets sanktionsmuligheder, og muligheder for at granske de sociale tilbuds økonomi bedre. 

Et andet vigtigt fokusområde for mig, Socialdemokratiet og regeringen er at stoppe private, som tager profit ud af sociale tilbud. Pengene til sociale indsatser bør ikke havne i private lommer. 

Pengene skal gå til de borgere, der har brug for støtte og hjælp. Det tænker jeg også det samlet set vil give værdi og kvalitet til området, at vi få luget ud i sager om "børnehjemsbaroner", for rundt om i Danmark ved vi at opholdssteder og familieplejer gør deres for at skabe en god og givende hverdag for børn og unge, som ikke er født med det bedste udgangspunkt. 

Det vil formentlig både kræve lovændringer og flere muskler til tilsynene.  Det håber jeg, der bliver mulighed for at udfolde nærmere i denne debatserie. 

Vi skal have alle med. Derfor er jeg glad for, at vi har en regering, der har store ambitioner. Også når det gælder socialpolitikken og for de mest udsatte i vores samfund.

Forrige artikel Socialt Lederforum: Dialog frem for magt er vejen til styrkede socialtilsyn Socialt Lederforum: Dialog frem for magt er vejen til styrkede socialtilsyn Næste artikel Forsker: Nej, jeg argumenterer ikke mod et udbytteforbud Forsker: Nej, jeg argumenterer ikke mod et udbytteforbud