Socialpædagoger: Forbyd profit og løft socialtilsynene

DEBAT: Igen og igen støder vi desværre på private sociale tilbud, der har som deres primære incitament at tjene penge, mens socialtilsynene ser magtesløse til. Tiden er til at ændre lovgivningen, skriver Benny Andersen fra Socialpædagogerne.

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Det sociale område er under stort pres. 

Derfor er det også afgørende, at vi kan være sikre på, at de offentlige midler går til at forbedre udsatte børn og voksnes vilkår  og ikke ender i private lommer.

Den sikkerhed har vi ikke i dag. Igen og igen støder vi desværre på private sociale tilbud, der har som deres primære incitament at tjene penge. 

Og for nogle har hensynet til at skabe en forretning på kommunens regning overhalet hensynet til borgernes bedste. 

Borgere, der vel at mærke er udsatte og sårbare, og som har behov for, at hver en krone, der bruges på området, går til at sikre høj faglig kvalitet.

Magtesløse tilsyn
Kreativiteten i forhold til at maksimere profitten er stor. 

Nogle steder ansættes helt bevidst ufaglærte vikarer frem for kvalificeret og kompetent socialpædagogisk personale. 

Andre steder etableres komplekse virksomhedsstrukturer, hvor man for eksempel udlejer bygninger til sig selv til overpris. Og dem, der skulle sikre kvaliteten, Socialtilsynene, ser magtesløse til, fordi deres reelle sanktionsmuligheder svarer til at skyde med vandpistol mod en steppebrand.

Vi har gennem de seneste år set det ene rystende eksempel efter det andet. Skriften på væggen kan ikke være tydeligere: Tiden til at ændre lovgivningen er nu. 

Vi skal have indført et regulært forbud mod at trække profit ud af sociale tilbud. Lovgivningen bør svare til reglerne på friskoleområdet, hvor der er sikkerhed for, at overskud ikke trækkes ud som profit til ejerkredsen, men skal geninvesteres i kerneopgaven og dermed komme borgerne til gavn. 

Samtidig sikrer friskolemodellen, at der ikke er et overlap mellem udlejere af bygninger til tilbuddet og bestyrelsen, og at tilbuddene ikke kan indgå i uigennemskuelige koncernforhold.

Forbyd profit
Derudover er det afgørende, at Socialtilsynene styrkes på en række områder. 

Det skal sikres, at alle typer af sociale tilbud er omfattet, for eksempel også dagbehandlingstilbud, aktivitets- og samværstilbud, væresteder, med videre.

Ingen tilbud må gå under radaren, hverken når det handler om det økonomiske eller det socialfaglige tilsyn. Og så skal socialtilsynene generelt styrkes i forhold til at sikre, at der er de rette faglige kompetencer på både bo- og dagtilbuddene. 

Det bør ikke være muligt at blive godkendt som socialpædagogisk tilbud, uden at der er sikkerhed for, at der er tilstrækkeligt socialpædagogisk uddannet personale. Og oplysningerne om personalesammensætningen skal offentliggøres på Tilbudsportalen eller i tilsynsrapporterne, så der bliver skabt gennemsigtighed om tilbuddets faglighed og kvalitet.

Så lad os forbyde profit og samtidig opgradere socialtilsynene. Væk fra vandpistoler og over til målrettet værkstøj, så de kan løse deres vigtigste opgave: Nemlig at fungere som et effektiv tilsyn med de sociale tilbud, der skal hjælpe landets mest udsatte.

Forrige artikel Studerende til lektor: Vi er de eksperter i den offentlige sektor, du savner Studerende til lektor: Vi er de eksperter i den offentlige sektor, du savner Næste artikel Aktører: Jobcenterforløb forringer sygemeldtes helbred Aktører: Jobcenterforløb forringer sygemeldtes helbred