Debat

Selveje Danmark: Revision af socialtilsyn skal skabe tiltrængt gennemsigtighed

DEBAT: Der er stor forskel på de krav, der gælder for offentlige tilbud og ikke-offentlige tilbud omfattet af socialtilsynet. Det har desværre direkte negativ betydning for de mennesker, der skal visiteres, skriver Kåre Skarsholm.

Manglende gennemsigtighed undergraver muligheden for reelt at sammenligne priser mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud, mener Selveje Danmark. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix)<br>
Manglende gennemsigtighed undergraver muligheden for reelt at sammenligne priser mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud, mener Selveje Danmark. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kåre Skarsholm
Chefkonsulent, Selveje Danmark

Der bliver skudt med skarpt efter de private tilbud i debatten om revision af socialtilsynet. 

Og selvom de sager, der har været fremme i medierne, klart viser, at der er problemer, så er der behov for at se bredere på problemerne med manglende kvalitet og gennemsigtighed for både offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Øverst på Selveje Danmarks ønskeliste står igen i år et ønske om at indføre ensartede krav til økonomien for offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Der er nemlig stor forskel på de krav, der gælder for offentlige tilbud og ikke-offentlige tilbud omfattet af socialtilsynet.

Ikke-offentlige tilbud er for eksempel underlagt et krav om at aflægge årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens og med ekstern revision.

Vi mener, det er dybt problematisk, at det enkelte tilbuds muligheder og bedømmelse afgøres af, hvilket tilsyn tilbuddet nu tilfældigvis hører under.

Kåre Skarsholm, Chefkonsulent, Selveje Danmark

Et krav som giver gennemsigtighed i indtægter og udgifter i ikke-offentlige tilbud, når tingene gøres efter bogen.

Manglende gennemsigtighed rammer borgeren
Anderledes er det med offentlige tilbud, som ikke er underlagt et krav om at aflægge et revideret årsregnskab. 

Dermed er socialtilsynet afskåret fra at få indsigt i, hvad et offentligt tilbud reelt har af indtægter og udgifter. Tilsynet kan dermed heller ikke kontrollere sammenhængen mellem det godkendte budget og de faktiske aktiviteter, hvilket der i høj grad er brug for.

Den manglende gennemsigtighed undergraver borgeres, sagsbehandlere, og kommunalbestyrelsen mulighed for reelt at sammenligne priser mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud. Et forhold der har direkte negativ betydning for de mennesker, der skal visiteres, da økonomi spiller en central rolle i visitationen, og prisen på en plads i et tilbud ofte er udslagsgivende.

Selveje Danmark foreslår derfor, at der stilles krav om, at de offentlige tilbud, i lighed med de ikke-offentlige, skal udarbejde årsregnskab for den enkelte institution, som skal godkendes af en ekstern revisor.

Der har været flere bekymrende eksempler i pressen, som har vist nødvendigheden af en strammere kontrol med sociale tilbuds økonomi. Selveje Danmark foreslår, at Socialtilsynet får hjemmel og kompetencer til at kontrollere, at der er reel sammenhæng mellem budget, regnskab og takst.

Det er vigtigt, at et styrket økonomisk tilsyn både omfatter både ikke-offentlige og offentlige tilbud. 

Økonomi skal tilbage i kvalitetsmodellen
Selveje Danmark har eksempler på, at socialtilsynet godkender budgetter, hvor kommunen tager over 30 procent af et selvejende tilbuds indtægter i administration. 

Administrationsomkostninger der bliver pålagt selvejende tilbud på driftsoverenskomst af kommunen. Det er muligt, at det ikke kan betegnes som profit i gængs forstand, men det dræner ikke desto mindre indsatsen over for de borgere, der har størst brug for hjælp.

Selveje Danmark foreslår også, at temaet økonomi genindføres i kvalitetsmodellen for Socialtilsynet. Temaet har tidligere indgået i modellen men udgik i forbindelse med en revision. 

Det er Selveje Danmarks opfattelse, at det har svækket det økonomiske tilsyn at udelade økonomi som et tema i kvalitetsmodellen, hvorfor vi foreslår temaet genindført i modellen og samtidig fastholdt i loven.

Læs også

Etablér en central styrelse for socialtilsyn
Socialstyrelsens evaluering af tilsynsreformen fra 2018 afdækkede problemer med manglende ensartethed mellem de fem socialtilsyn. En problemstilling som Selveje Danmarks medlemmer genkender. 

Den manglende ensartethed giver anledning til store frustrationer for tilbuddene og har blandt andet negativ betydning for tilbuddenes indbyrdes konkurrenceevne, da de forskellige tilsyn forholder sig forskelligt til, hvad de kan godkende/ikke-godkende, eller hvad tilsynene opkræver i takster.

Selveje Danmark mener, det er dybt problematisk, at det enkelte tilbuds muligheder og bedømmelse afgøres af, hvilket tilsyn tilbuddet nu tilfældigvis hører under. Selveje Danmark foreslår derfor, at der etableres en central styrelse for socialtilsyn, der kan sikre ensartethed på tværs af landet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kåre Skarsholm

Chefkonsulent, Selveje Danmark
Journalist (DMJX 2021), cand. theol. (Københavns Uni. 2009)