Victoria Velásquez
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hvordan sikres det, at der ikke er habilitetsproblemer i DIA's Post Adoption Services og Ankestyrelsens PAS-rådgivning?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Socialudvalget, Spørgsmål 372

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at der ikke er habilitetsproblemer i DIA's Post Adoption Services og Ankestyrelsens PAS-rådgivning?

Svar fra tirsdag den 23. april 2024

”Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at der ikke er habilitetsproblemer i DIA´s Post Adoption Services og Ankestyrelsens PASrådgivning?” Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Ankestyrelsen:

”Det fremgår af punkt 3.1.4 i DIA’s akkrediteringsvilkår, at på samme måde som offentlige myndigheder skal DIA ved løsningen af sine opgaver – herunder organisationens PAS-bistand – overholde krav om habilitet og tavshedspligt, som fremgår af den til enhver tid gældende forvaltningslov og tilhørende administrative forskrifter.

Ankestyrelsens PAS-rådgivning ydes af et antal konsulenter, der enten er uddannede psykologer eller psykoterapeuter med en længerevarende psykoterapeutuddannelse. Det er ikke muligt at fungere som PAS-konsulent for Ankestyrelsen og samtidig foretage børnesagkyndige undersøgelser i sager om adoption, udføre arbejde i tilknytning til DIA, være medlem af Adoptionsnævnet eller udføre andre roller i relation til adoptionsområdet. PASkonsulenterne yder PAS-rådgivning som privatpraktiserende psykologer eller psykoterapeuter, hvorved de oplysninger, som familierne og de adopterede videregiver til PAS-konsulenten, ikke tilgår Ankestyrelsen, ligesom PASkonsulenterne ikke er inddraget i Ankestyrelsens tilsyn med den internationale adoptionsformidling.” Jeg kan henholde mig til det af Ankestyrelsen anførte.

0:000:00