Socialpædagogerne: Skab ordentlige rammer for plejefamilierne

DEBAT: Familieplejerne bliver taberne, når der ikke er nogle fælles, bindende aftaler, der regulerer for eksempel opsigelsesfrister. Derfor er det på tide at skabe ordentlige rammer for plejefamilierne, skriver Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen.

Af Verne Pedersen
Næstformand hos Socialpædagogerne

Nu må det være på tide med en overenskomst til familieplejerne – eller som minimum nogle faste, bindende aftaler.

Socialstyrelsens nye "Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje" tydeliggør desværre de ringe vilkår, der bydes de mennesker, der påtager sig den krævende og vigtige opgave, det er at åbne sit hjem for et eller flere udsatte børn.

En måneds opsigelse
Kunne du for eksempel tænke dig at sige dit lønarbejde op for at tage et barn i pleje, der har oplevet så store svigt, at det er en fuldtidsopgave at drage omsorg for barnet og sikre en god udvikling? Og så have en måneds opsigelse, hvis barnet af den ene eller den anden grund er nødt til at flytte igen?

I den nye håndbog slås det fast, at en måneds opsigelse er generel praksis i alle landets kommuner. 

Og det viser, at familieplejerne bliver taberne, når der ikke er en overenskomst – eller en anden bindende aftale, der regulerer for eksempel opsigelsesfrister - og når det som nu i stedet er den enkelte familieplejer, der skal forhandle en kontrakt med den enkelte kommune.

Når arbejdsgiverne kan give ordentlige vilkår som for eksempel rimelige opsigelsesfrister uden at skulle gøre det, er det alt for fristende at lade være.

Fælles, bindende aftaler
Derfor er det vigtigt med overenskomster - eller som minimum nogle fælles, bindende aftaler.

Ikke kun fordi det er en ret og rimelig behandling af familieplejerne, men også for plejebørnenes skyld.

For det første fordi det vil medvirke til at tiltrække de bedst kvalificerede. Og for det andet fordi trygge rammer til familieplejerne er en forudsætning for, at de kan fokusere deres energi på de udsatte børn – i stedet for på økonomiske bekymringer.

Forrige artikel Det Sociale Netværk: Civilsamfundet står parat til at hjælpe udsatte børn og unge Det Sociale Netværk: Civilsamfundet står parat til at hjælpe udsatte børn og unge Næste artikel S om udsatte børn: Hvor bliver den samlede indsats af? S om udsatte børn: Hvor bliver den samlede indsats af?