Annoncørbetalt indhold

Bedre rammevilkår kan speede den grønne omstilling af transporten op

Foto: Colorbox
Af pressechef Anders Tystrup, Toyota Danmark A/S

Transportsektoren halter bagud, når det handler om at køre den grønne fremtid i møde, sammenlignet med andre brancher. Det betyder, at transportsektoren samlet set vil stå for 35% af CO2-udledningen i 2035 mod 30% i dag, hvis ikke vi i Danmark tager nye midler i brug, som kan sætte tempoet op på den grønne omstilling og føre os hurtigere i mål. Forhåbentlig kan en netop indgået bred politisk aftale om finansiering af et jysk brintrør få hjulene til at trille hurtigere i Danmarks brug af brint i den grønne omstilling. Ikke mindst, når en ny EU-forordning samtidig forpligter medlemslandene til at se i retning af brint som drivmiddel i transportsektoren. Begge tiltag bør bane vejen for, at vi også i Danmark vender blikket mod udnyttelsen af brint for at speede den grønne omstilling op.

Investeringer i el skal gå hånd-i-hånd med investeringer i brint. I Danmark har vi satset på elektrificering i forhold til den grønne omstilling af transportsektoren, og vi har investeret massivt i udbygningen af vedvarende energi. Det er både positivt og nødvendigt, at den danske regering investerer i at udvikle og skabe de rammevilkår, som skal gøre os i stand til at sikre tilstrækkelig af grøn strøm til husstande, produktion, udviklingen af PtX-produkter som grøn brint mm.

Men som jeg også har beskrevet i et tidligere indlæg, så bør vi i Danmark ikke kun satse ensporet på brugen af el som drivmiddel. Vi bør også investere i brugen af andre grønne drivmidler som fx brint, hvis vi skal i mål til tiden med den grønne omstilling af transporten. El kan nemlig ikke i tilstrækkeligt omfang løse alle de behov, som skibe, fly, lastbiler, busser og biler, der skal køre længere strækninger, nødvendigvis har. Det kan brint derimod. Brint vil være nødvendigt for at løse de store udfordringer, når det handler om den tunge transport som fly, skibe, busser og lastbiler. Men det kan også løse nogle af udfordringerne for persontransporten, hvor direkte elektrificering ikke kan. Det tager nemlig kun 3-4 minutter at tanke brintbilen. På den måde vil brintbilen minde mange om benzinbilen. Frygten for ikke at kunne køre længere distancer, eller finde en ledig ladeplads i de i forvejen trængte byer vil derfor blive mindre. Netop det kan få mange flere til at træffe et grønnere valg af bil end i dag.

Investeringer i el skal gå hånd-i-hånd med investeringer i brint

Derfor er det nødvendigt, at vi i Danmark både investerer i el, men også i udviklingen af brintteknologien, lagringen og en sammenhængende national brint-infrastruktur til tankning. Ellers taber klimaet, mens Danmark samtidig sakker bagud i den internationale grønne konkurrence.

Danmark taber den ”grønne” førertrøje

Mange brintlastbiler og brintbusser har allerede gjort deres indtog på tværs af Europa, og i bl.a. Tyskland og Schweiz investerer man massivt i udviklingen af brintteknologi, ligesom man yder støtte til drift og til at sænke priserne på brint for at stimulere markedsudviklingen og gøre det attraktivt at udskifte diesel/benzin med et brintkøretøj.

I Tyskland har regeringen sammen med industriens parter eksempelvis afsat 1,4 mia. EUR (svarende til over 10 mia. DKK) frem mod 2026, som skal anvendes dels til fortsat innovation, dels til udbredelse af en effektiv infrastruktur af brinttankstationer og dels til direkte støtte til udligningen af prisforskelle. Den østrigske regering har tilsvarende foretaget investeringer i særligt brintbusser, mens andre europæiske lande både bidrager med regional og national finansiering til udviklingen af de brintteknologier, som kan føre os hurtigere i mål med den grønne omstilling af skibe, fly, lastbiler, busser og biler. 

Danmark har med sin målsætning om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030 haft et beundringsværdigt ønske om at gå foran i den grønne omstilling. Og længe har vi haft førertrøjen. Men hvis ikke vi også satser på brint, som mange andre af vores europæiske naboer gør, så risikerer vi at tabe den grønne førertrøje i det internationale kapløb til skade ikke kun for Danmark men også for klimaet.

Flere håndtag af skrue på

Danmark bør gøre aktivt brug af brintteknologiens grønne potentialer, hvis vi skal nå klimamålene og være sikker på, at vi når i mål med den grønne omstilling af den måde, vi transporterer os selv og vores varer på. Derfor bør regeringen:

  • Øge investeringerne i PtX-produktionen af grøn brint, så vi kan fremtidssikre det voksende behov for energi.
  • Oprette en national finansieringspulje målrettet udbygningen af en sammenhængende infrastruktur af brinttankning, som sammen med el-lade-infrastrukturen kan forsyne både den lette og tunge transport effektivt både nationalt og internationalt.
  • Etablere en støtteordning, hvor der tilsvarende som i Tyskland, kan ydes støtte til udligningen af prisforskellene mellem brint og diesel/benzin, indtil markedet med en stigende produktion af brintteknologi vil gøre brint konkurrencedygtigt.
  • Tillade 100% straksafskrivning for virksomheders investeringer i køretøjer, der kører på el eller brint. Det vil tilskynde virksomheder til at investere grønt og dermed fremme den grønne omstilling.

Det er ikke et spørgsmål, OM brint er en del af løsningen, men derimod et spørgsmål om, HVORNÅR Danmark også indser det og foretager de nødvendige investeringer? De første spadestik er taget med den nylige aftale om et brintrør gennem dele af Danmark. Næste skridt bør være, at vi ikke kun transporterer den grønne brint til Tyskland, men også investerer i at udnytte det nationalt i den grønne omstilling af transportsektoren. Forhåbentlig kan EU med den nye forordning sætte udviklingen op i et nyt gear. Forordningen stiller bl.a. krav om, at medlemslandene senest i 2030 etablerer en infrastruktur, hvor der højst må være 200 kilometer mellem brinttankstationerne på det europæiske hovedvejsnetværk. Planen for dette skal fra hvert medlemsland desuden ligge klar senest 31. december 2024, altså ved udgangen af i år. Vi hilser meget gerne brinttankstationerne velkommen tilbage. Det, håber vi, den danske regering også vil gøre.  

0:000:00