Annoncørbetalt indhold

Den danske vej til den grønne omstilling af transportsektoren bør være flersporet

Toyota Danmark A/SAnders Tystrup, pressechef, Toyota Danmark A/S

”Transportsektoren vil fortsat udgøre en betydelig belastning i det danske klimaregnskab i 2030, hvis der ikke vedtages nye virkemidler”. Sådan lød konklusionen i Klimarådets statusrapport i 2022. Og udsigterne for at nå målet om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030 ser fortsat dystre ud, når vi ser på Rådets netop offentliggjorte rapport for 2023. Ikke mindst, når det handler om transportsektoren.

I dag står transportsektoren for omkring 30 pct. af CO2-udledningerne, og i 2030 vil den indtage førstepladsen over de sektorer, som udleder allermest. På trods af de initiativer, denne og tidligere regeringer har taget til at fremme den grønne omstilling af den måde, vi transporterer os selv og vores varer på, er det ikke nok. De vedtagne initiativer som fx en ny vejafgift på den tunge transport, CO2-krav til nye biler mv. vil ifølge Klimarådet kun reducere de nationale udledninger med 0,8 mio. tons CO2 i 2030.

Hvis vi derfor skal i mål med de danske ambitiøse klimamål og ikke mindst indfri SVM-regeringens mål om klimaneutralitet allerede i 2045, så er vi nødt til at skifte gear og tage nye metoder i brug i den grønne omstilling af transporten.

Med el når vi kun noget af vejen

I Danmark har vi satset på brugen af el som drivmiddel i den grønne omstilling af både persontransporten, den kollektive transport og ikke mindst den tunge transport. Det er i mange henseender fornuftigt. Det giver fx god mening, når det handler om de af os, der kører korte afstande og har muligheden for at bruge den nødvendige tid på opladning. Men for andre, der fx pendler over længere afstande, eller som taxi’er, der dagligt skal kunne køre mange ture, og hvor opladningstid er spildtid, er el ikke en rentabel løsning. Det er det heller ikke for den tunge transport, som fortsat står for en stor del af transportsektorens samlede udledning. En typisk elektrisk lastbil skal have et batteri, der er over 10 gange så stort som batteriet i en personbil. Det vil ikke kun tage plads i lastbilen fra de varer, man ellers kunne have transporteret, men vil også medføre markant højere vægt og større slid på vejene. Samtidig vil størrelsen af batteriet betyde, at en el-lastbil, hvis man kan finde en ledig, særlig egnet lynlader til lastbiler, vil skulle holde og lade minimum 90 min for at kunne køre kun 230 km. Det vil derfor koste den danske eksport og erhvervslivet både tid og tabt omsætning at udskifte diesellastbilen med en elektrisk lastbil.

Et ensporet dansk fokus på el betyder derfor også, at vi sænker farten på den grønne omstilling af særligt transportsektoren. Hvis vi derimod, som en række andre EU-lande, samtidig satsede på og investerede i brint, ville vi kunne sætte speederen i bund, så vi ikke kun gjorde transportsektoren halvt, men derimod hel grøn.

Brint kan speede den grønne omstilling op

Brintbilen minder på mange måder om den benzin- eller dieselbil, vi kender i dag – bare helt uden udledning af CO2. Mens en elbil med en opladningstid til 80 pct. på mellem 20-60 min. kan køre 4-500 km, vil en brintbil kunne køre 600 km på en fuld tank og kun skulle bruge 3-5 min på at tanke. En brintlastbil vil tilsvarende have brinttanke, der fylder og vejer mindre end batterier, hvorfor den både kan optimere lasten samtidig med, at den kan køre de lange strækninger på ca. 1.000 km uden at stoppe for at tanke. Og når den skal tanke op, kan den nøjes med 10 min ineffektiv tid på tankstationen. I det lys vil brint kunne være den løsning, der kan gøre det let og rentabelt for både den tunge transport og bilister, som skal køre langt og ikke har mulighed for eller ønsker at gøre stop i længere tid på vejen for at lade, at skifte benzin eller dieselbilen ud med en grøn løsning.

Men hvis vi effektivt skal indfri brintteknologiens mange og grønne potentialer, så kræver det, at regeringen ikke ensporet fokuserer på el, men derimod gør vejen flersporet og også investerer i brintteknologien, lagring og en udbygget brint infrastruktur til optankning på tværs af landet. Den vej går man allerede i Tyskland. Og spørgsmålet er, om vi i Danmark har råd klimamæssigt til ikke at investere i de løsninger, som kan føre os hurtigere i mål med den grønne omstilling?

Som Klimarådet konkluderer, skal der tages nye virkemidler i brug. Brint er et af de virkemidler, som både vil gøre vejene grønnere, og som vil sætte speederen i bund på den grønne omstilling af transportsektoren, så vi ikke bliver overhalet af vores naboer.

0:000:00