Kronik

Enhedschef og direktør: Her er tre indsatser, der kan reducere social ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et komplekst problem, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal opgive at ændre på det. Der er nemlig rigeligt grundlag for at handle, skriver Niels Sandø og Morten Hulvej Rod. 

En enkeltstående og endegyldig løsning på ulighed i sundhed findes ikke, men vi ved for eksempel, at tobak og alkohol tilsammen kan forklare cirka 60 procent af den sociale ulighed i dødelighed, skriver Niels Sandø og Morten Hulvej Rod.
En enkeltstående og endegyldig løsning på ulighed i sundhed findes ikke, men vi ved for eksempel, at tobak og alkohol tilsammen kan forklare cirka 60 procent af den sociale ulighed i dødelighed, skriver Niels Sandø og Morten Hulvej Rod.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Niels SandøMorten Hulvej Rod
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For otte år siden gav programserien ”En syg forskel” anledning til debat og opmærksomhed om den sociale ulighed i sundhed. Vi må desværre konstatere, at aktualiteten og problemstillingerne ikke er blevet mindre i årene, der er gået. Tværtimod. Og i denne uge har DR igen sat fokus på de store sundhedsmæssige forskelle, der eksisterer i Danmark.

I almennyttige boligområder er forekomsten af sygdomme og risikofaktorer overordnet set højere end i resten af befolkningen.

Niels Sandø og Morten Hulvej Rod
Hhv. enhedschef i Sundhedsstyrelsen og direktør i Statens Institut for Folkesundhed

Ulighed i sundhed medfører et massivt forbrug af sundhedsydelser hos både egen læge og på sygehuse. Og det betyder, at mange må forlade arbejdsmarkedet før tid på grund af sygdom.

Når vi har mangel på arbejdskraft og et presset sundhedsvæsen, bliver det kun endnu mere afgørende, at vi formår at knække uligheden, så alle har mulighed for at leve et godt og sundt liv.

Inden for de seneste måneder har Statens Institut for Folkesundhed udgivet to forskellige rapporter, som viser de vedvarende skævheder i danskernes sundhed.

Den ene rapport er udarbejdet for Boligselskabernes Landsorganisation og dokumenterer, hvor stor en forskel, der er på sundheden mellem den del af befolkningen, der bor i almennyttige boliger, og dem der ikke gør. Den anden rapport er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen og samler op på den sociale ulighed i forbindelse med covid-19-pandemien.

Tre indsatsområder

Samlet set tegner rapporterne et billede af de sociale forskelle i fordelingen af sygdomme og risikofaktorer, som efterhånden er velkendte, og som har vist sig at være ganske vanskelige at lave om på: Blandt befolkningsgrupper med lav uddannelse og lav indkomst er risikoen for at blive ramt af sygdomme højere end blandt personer med høj uddannelse og høj indkomst. 

Disse mønstre handler dog ikke kun om forskelle i uddannelse og indkomst. I almennyttige boligområder er forekomsten af sygdomme og risikofaktorer overordnet set højere end i resten af befolkningen, også når man tager højde for forskelle i for eksempel uddannelsesniveau. 

Læs også

Dette gælder både for de klassiske risikofaktorer, som for eksempel rygning og fysisk inaktivitet og for den mentale sundhed. Det gælder også i forhold til borgernes sociale relationer.

Men hvad stiller vi op? Ulighed i sundhed er et komplekst problem, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal opgive at ændre på det.

Vi ved allerede meget om de dynamikker, der kan forklare uligheden, og om nogle af de veje, vi kan forfølge for at skabe forandring. En enkeltstående og endegyldig løsning findes naturligvis ikke, men der er rigeligt grundlag for at handle.

Nej tak til alkohol og tobak

Tobaks- og alkoholproducenters kommercielle interesser har den uheldige konsekvens, at det påvirker sundheden og uligheden i sundhed negativt - vi ved, at tobak og alkohol tilsammen kan forklare cirka 60 procent af den sociale ulighed i dødelighed. 

Vi ved, at tobak og alkohol tilsammen kan forklare cirka 60 procent af den sociale ulighed i dødelighed.

Niels Sandø og Morten Hulvej Rod
Hhv. enhedschef i Sundhedsstyrelsen og direktør i Statens Institut for Folkesundhed

Hvis vi gerne vil reducere uligheden i sundhed, er det afgørende, at vi reducerer befolkningens udsathed for alkohol og tobak. I den forbindelse er det vigtigt at forstå og adressere de kommercielle drivkræfter, der ligger bag, og at sætte ind med strukturelle tiltag.

Regulering af pris og tilgængelighed er blandt de mest virksomme metoder. Men også lokalt i kommuner, i foreningslivet og på arbejdspladser kan man gøre noget. Man kan indføre røg- og nikotinfri arbejdstid, sådan som næsten halvdelen af alle kommuner har gjort, og man kan lave regler, så tobak, nikotin og alkohol ikke findes i fritidslivet eller på skoler, hvor børn er i deres hverdag. Vi ved, at sådanne rammer har effekt – også på uligheden i sundhed.

Det handler om det hele menneske

Nogle grupper er mere udsatte for at udvikle sygdom. Det gælder blandt andet borgere, som har mange samtidige risikofaktorer, fordi risikofaktorer som for eksempel rygning og fysisk inaktivitet, forstærker hinanden gensidigt. Vi ved, at der er en social ulighed i ophobningen af risikofaktorer og i forekomsten af sygdom, og at det hænger sammen med sociale forhold for den enkelte.

I tilrettelæggelsen af indsatser skelner vi ofte mellem sundheds- og socialområderne. Lovgivningen er forskellig for de to områder, de fagprofessionelle arbejder med afsæt i forskellige former for viden og faglige traditioner, og arbejdet styres og udvikles typisk i separate forvaltninger og styrelser. I det enkelte menneskes liv kan de sociale og de sundhedsmæssige forhold imidlertid ikke adskilles og håndteres hver for sig.

Hvis man lever med en kronisk sygdom og samtidig befinder sig i en socialt udsat position, vil man have behov for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der tager afsæt i ens grundlæggende livsbetingelser og i de ressourcer, man har.

Det kræver en styrket kobling mellem social- og sundhedsområderne – både nationalt, regionalt og kommunalt. Dette fælles fokus har man blandt andet i sundhedsplejen, hvor mange arbejder med differentiering af indsatser, så familier kan få hjælp og støtte på tværs af kommunens forvaltningsområder.

Vi skal differentiere i indsatser

Der er også ulighed i konsekvenser af sygdom, når den opstår. Der er forskelle i borgernes almene sundhedstilstand, og nogle opsøger hjælp senere end andre. Men uligheden opstår også, fordi nogle borgere har vanskeligt ved at navigere i vores sundhedsvæsen.

Der er brug for en differentiering og prioritering i behandlingsindsatsen, så tilgængeligheden af tilbud er lettest, hvor behovet er størst.

Niels Sandø og Morten Hulvej Rod
Hhv. enhedschef i Sundhedsstyrelsen og direktør i Statens Institut for Folkesundhed

Adgang til sundhedsydelser handler ikke kun om, at de er gratis. Det handler også om at sikre, at borgere med det største behov faktisk får adgang til sundhedsydelserne, og at de får tilstrækkelig information. Det skal vi blandt andet opnå ved hjælp af bedre og mere målrettet kommunikation.

Vi skal også rent fysisk placere sundhedstilbuddene, der hvor behovet er størst, og sikre at åbningstiderne tilpasses efter de borgere, der skal benytte dem. Under covid-19-indsatsen blev der gjort en række positive erfaringer med at sikre, at tests og vaccinationer var fysisk tilgængelige i områder med et særligt behov, så der er erfaringer at stå på. 

Vi ved, at der er brug for en differentiering og prioritering i behandlingsindsatsen, så tilgængeligheden af tilbud er lettest, hvor behovet er størst, og hvor støtten gives til dem med behov. 

Ovenstående tre områder ser vi som muligheder for at reducere uligheden i sundhed, hvor vi allerede har viden om, hvad der virker. Vi ved dog godt, at vi ikke kommer hele uligheden til livs alene ved indsatser som disse.

Den generelle udvikling – af velfærdssamfundets rammer og tilbud, af samfundsøkonomien og af befolkningens levevilkår generelt – er styrende for folkesundheden og i særdeleshed for uligheden i sundhed. Det afhænger af politiske beslutninger og prioriteringer, hvor et mål om øget lighed skal vejes op mod andre værdier og hensyn.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Hulvej Rod

Direktør, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
cand.scient.anth. (Københavns Uni. 2005), ph.d. i antropologi (Københavns Uni. 2010)

Niels Sandø

Enhedschef, Forebyggelse og Ulighed, Sundhedsstyrelsen
cand.scient.soc. (RUC), master of public governance (CBS)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024