Alkohol & Samfund: Politikere skal rette op på slinger i alkoholbehandlingen

DEBAT: Politikerne har bestilt et servicetjek, som viser problemer med kvaliteten af alkoholbehandlingen i Danmark. Nu kan politikerne ikke længere se passivt til, skriver Alkohol & Samfunds bestyrelse.

Af Anette Søgaard Nielsen, Bjarne Stenger Elholm, med flere
Alkohol & Samfunds bestyrelse (se dokumentationsboksen)

Folketinget debatterede i januar 2019 vilkårene for de hundredetusindvis af danskere, der drikker så meget, at de selv og deres pårørende har brug for behandling. 

Det var noget af et særsyn. For selvom konsekvenserne af alkoholproblemer fylder i vores hospitalssenge, hos vores praktiserende læger og i kolonnerne med sundheds- og socialudgifter, er det ikke et emne, som det sundhedspolitiske Danmark ofte rører ved.

Debatten i Folketinget i 2019 endte ikke med, at politikerne ønskede at forbedre vilkårene for alkoholbehandlingen i Danmark. I stedet bestilte sundhedsudvalget et serviceeftersyn af alkoholbehandlingen for at få kortlagt udfordringerne og mulighederne for forbedringer på området.

Og det var vi glade for. For så ville det politiske Danmark endelig få viden om et af vores sundhedsvæsens allermest oversete områder.

Nu er servicetjekket landet. Og jo mere, vi har læst det, jo mere håber vi, at sundhedspolitikerne på Christiansborg pudser brillerne og finder en frisk understregningstusch.

For servicetjekket peger på centrale områder, som Christiansborg både kan og bør handle på, hvis vi skal hjælpe hundredetusindevis af danskere, deres familier og især deres børn ud af et liv med alkoholproblemer.

Mennesker er rettighedsløse
Servicetjekket dokumenterer de problemer, som vi i Alkohol & Samfund længe har råbt op om – nemlig at mennesker med alkoholproblemer er oversete, rettighedsløse og overladt til skiftende kommunalbestyrelsers prioriteringer.

Servicetjekket fastslår blandt andet, at kvaliteten af den alkoholbehandling, som landets kommuner tilbyder, er svingende, og at der er behov for et løft af kvaliteten på en række områder.

Vi skal have indført fælles krav til alkoholbehandlingen, så alle ved, hvad man skal tilbyde. Disse krav skal omfatte familiebehandling, støtte til pårørende og især støtte til børn i familier med alkoholafhængighed.

Flere kommunale parter er i afdækningsrapporten bag servicetjekket desuden citeret for, at opsporing bør være højere prioriteret i alkoholbehandlingen, og tallene fra Sundhedsdatastyrelsen illustrerer da også med tydelighed det behandlingsgab, som servicetjekket peger på.

Kun 17.500 mennesker er i alkoholbehandling ud af de 140.000 alkoholafhængige personer, som Sundhedsstyrelsen anslår, at der findes i Danmark. Og endelig peger Sundhedsstyrelsen i servicetjekket på, at der mangler sundhedsfaglighed i alkoholbehandlingen, og at det har konsekvenser for patientsikkerheden.

Det kan vi ikke blive ved med at se passivt på. Derfor håber vi i Alkohol & Samfund, at det enige Folketing, der bestilte servicetjekket, vil være lige så enigt om at handle på de problemer, der dokumenteres.

Stil krav til alkoholbehandlingen
Alkoholbehandling er stadig i en undtagelsestilstand i forhold til al anden behandling i sundhedsvæsenet. Sundhedsministeren stiller nemlig ingen krav til, hvad alkoholbehandling skal indeholde. 

For os er der ingen tvivl om, at vi skal begynde med at fastsætte nationale kvalitetsstandarder for både private og offentlige alkoholbehandlingssteder.

Der findes i dag masser af viden og evidens for, hvordan man driver en god og effektiv alkoholbehandling. Og det skal Folketinget og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) stille krav om, at alkoholbehandlingsstederne leverer. Og det skal kommunerne naturligvis skal have midler til.

Der er masser af andre tiltag, som kunne løfte området. Fra de helt lavpraktiske som, at personalet skal spørge alle patienter i hospitalssengene og i lægepraksis om deres alkoholvaner, og digitale henvisningsmuligheder, så læger og sygeplejersker kan handle på bekymrende svar.

Til de mere langsigtede som en autorisationsgivende alkoholbehandleruddannelse, så mennesker med alkoholproblemer kan være sikre på at møde specialuddannet personale – og dermed opnå samme rettigheder til for eksempel at klage over deres behandling, som alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Vi har mange flere forslag og idéer, som vi gerne byder ind med. Dette Folketing er det første i mange år, der har fået dugfrisk og solid diagnose af alkoholbehandlingen i Danmark. Vi håber, at de også vil være det første i mange år, der har modet til at behandle det.

Forrige artikel DH: Behandlingsråd skal forhindre post­nummerlotteri for folk med handicap DH: Behandlingsråd skal forhindre post­nummerlotteri for folk med handicap Næste artikel Medicinalvirksomheder: Sjældne patienter har også ret til en diagnose Medicinalvirksomheder: Sjældne patienter har også ret til en diagnose
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.