Danske Patienter: Sæt patienterne i fokus i ny life science-strategi

DEBAT: Hvis Danmark skal være udstillingsvindue for life science, skal vi vise omverdenen, at de teknologier, vi udvikler, faktisk skaber bedre livskvalitet for patienterne, skriver Klaus Lunding.

Af Klaus Lunding
Formand, Danske Patienter

Life science-industrien har fået sit navn af en årsag.

Hele formålet med life science er dybest set at give mennesker et bedre liv. Og det er ekstremt vigtigt at holde for øje, nu hvor regeringen har lanceret en life science-strategi, som skal styrke sektoren med 70 millioner kroner om året.

Vi hilser det selvfølgelig hjerteligt velkommen, at regeringen med sin strategi vil give bedre rammer for life science-industrien her i Danmark. Ingen tvivl om, at det løft rummer et stort potentiale for de danske patienter.

Det kan ske gennem udviklingen af nye, innovative løsninger og teknologier som for eksempel kunstig intelligens, der kan sikre hurtigere og mere præcis diagnostik, som beslutningsstøtte for lægen.

Og telemedicinske løsninger, hvor patienter selv foretager test og deltager aktivt i hjemmet, så patienten dermed bliver mere uafhængig af kontakten med sundhedsvæsenet.

Eller såkaldte wearables – som smartwatches og lignende – der kan fremme ændringer i livsstil og føre til bedre sundhed i befolkningen.

Skab værdi for patienten
Men det er ekstremt vigtigt, at strategien ikke ”kun” er en vækststrategi, for så risikerer vi at potentialet ikke bliver indfriet, og tvært imod fører til en udvikling, der ikke gavner patienten og borgeren. Kernen i strategien bør være at skabe værdi for patienten.

Vi skal sikre, at patienter og borgere rent faktisk får gavn af udviklingen. Strategien bør derfor have stærkt fokus på inddragelse af patienter og borgere - og selvfølgelig sundhedsprofessionelle, som sammen med patienten og borgeren skal anvende teknologierne.

Patienter skal være med til at definere de behov, der skal være styrende for strategien. For det kan være godt med mere life science og udvikling af nye teknologier – men er det ikke nødvendigvis.

En strategi, der ikke først og fremmest er baseret på en grundig inddragelse og analyse af patienters behov, risikerer at føre til overbehandling og sygeliggørelse af patienter.

Lad mig som eksempel nævne teknologier, der på baggrund af livsstilsdata kan bidrage til at fastlægge den enkelte borgers risiko for at udvikle diabetes eller hjertesygdom. Det kan selvfølgelig gøre det gode, at patienten kommer tidligt i behandling, og at sygdommen ikke udvikler sig.

Men det kan også betyde, at man som person bliver præsenteret for en lille risiko for en sygdom, som måske aldrig ville udvikle sig. I så fald bliver man sygeliggjort af teknologien og skal leve med nedsat livskvalitet på grund af angsten for at udvikle sygdom.

Sundhedspersonale og patienter er eksperterne
Derfor er det så vigtigt, at debatten om life science tager udgangspunkt i et sundhedspolitisk perspektiv. Det er ikke it-eksperter og ingeniører, der skal afgøre, hvornår ny teknologisk udvikling er god for en patient. Det er de sundhedsprofessionelle og patienterne i samspil, der er eksperter i den diskussion.

Når det er sagt, så er det jo hævet over enhver tvivl, at life science-industrien har stor betydning for de patienter, som industriens produkter kommer til gavn.

Og da den ifølge Erhvervsministeriet udgør 19 procent af den samlede danske vareeksport, er den allerede en meget vigtig del af fundamentet under vores økonomi. En yderligere vækst kan i høj grad bidrage til at skabe værdi for samfundet og dermed i sidste ende gavne patienter.

Bedre rammer for life science i Danmark sikrer også, at endnu flere løsninger udvikles i en dansk kontekst. Det er vigtigt, fordi det betyder, at løsningerne virker i den måde, vi i Danmark har organiseret sundhedsvæsenet – i en verden, hvor der jo er lige så mange måder at organisere sundhedsvæsener på, som der er lande i FN.

Desuden har danske patienter selvfølgelig en direkte fordel af, at nye innovative behandlingsformer og løsninger bliver udviklet i Danmark; simpelthen fordi patienterne derved får bedre adgang til dem.

Danmark kan blive udstillingsvindue
Life science har god grobund her i Danmark, fordi vores samfund er godt gearet til sektoren. Vi har gode registre og data.

Vi har etableret gode samarbejdsstrukturer mellem myndigheder, virksomheder og patient- og pårørendeforeninger, som skaber stærke forudsætninger for at inddrage patienter i udvikling af løsninger og rekruttere patienter til at deltage i forsøg. Og så er patienter her til lands generelt villige til at stille deres data til rådighed for forskning og udvikling.

Den tillid skal vi værne om. Undersøgelser peger på, at tilliden blandt patienter er meget høj, når det handler om myndighedernes, hospitalernes, universiteternes og anerkendte uafhængige forskningsinstitutioners håndtering af data.

Desværre er tilliden ikke lige så stor, når det handler om, at data bliver videregivet til kommercielle virksomheder. Her frygter danskerne, at data bliver solgt vidt og bredt og bliver anvendt forkert.

Hvis life science-strategien kommer med et for stærkt fokus på vækst, kan det være med til at accelerere denne bekymring og sætte borgernes tillid over styr.

Så det er en afgørende forudsætning for strategiens succes, at regeringen sætter den ind i en sundhedspolitisk dagsorden.

Skal Danmark være udstillingsvindue for life science, skal vi kunne illustrere for omverdenen, at de teknologier, vi udvikler, rent faktisk skaber bedre livskvalitet for patienter og gavner befolkningens sundhed. ”Værdi for patienten” skal ikke stå på side 57 i life science-strategien. Den skal være selve grundlaget på side et.

Lykkes det, så bliver strategien en succes. Så bliver Danmark et udstillingsvindue for life science. Og så er der grund til glæde for både industri, samfund og patienter.

Forrige artikel Eksdirektør i Sundhedsstyrelsen: Viljen til at bruge magt står slet ikke mål med sygdommens alvorlighed Eksdirektør i Sundhedsstyrelsen: Viljen til at bruge magt står slet ikke mål med sygdommens alvorlighed Næste artikel Forening: Sådan kan vi gøre en forskel for unge, der begår skade på sig selv Forening: Sådan kan vi gøre en forskel for unge, der begår skade på sig selv