Debat: Danske Regioner vil løse det forkerte problem med sundhedsapps

DEBAT: Danske Regioner undersøger mulighederne for brug af bestemte sundhedsapps til selvmåling af data, men EU og Siri-kommissionen har allerede været dette arbejde igennem, skriver Susie Wagner.

Af Susie Wagner
Ejer, Infocura

For kort tid siden blev formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), interviewet i radioen.

Hun var ude med et budskab om, at de i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Industri vil sikre valide data fra de sundhedsapps, som mange af os efterhånden anvender. 

Problemet er, at de forsøger at løse det forkerte problem, og at andre allerede er eller har været i gang.

Det er afgørende at huske på, at disse apps som udgangspunkt ikke er CE-mærket medicinsk udstyr, men udviklet til det man kalder "health and well-being". Her gælder det juridisk om at se på "intended use". 

Når det alligevel giver mening at se på, om data kan anvendes i en behandlingssammenhæng, så er det, fordi man kunne forestille sig, at der kunne ligge vigtig information til tidlig opsporing af sygdomme. 

For eksempel kan et markant forandret søvnmønster være en indikation på depression, og mikro-ekg'er (ved hjælp af en telefons kamera) kan give et tidligt tegn på blodpropper. Så langt, så godt.

Sammenlignelighed er udfordringen
Hvis disse data skal kunne anvendes, skal de være sammenlignelige på tværs af apps og gadgets som for eksempel fitnessure. 

Her begynder det at blive svært, for det kræver en helt anden grad af standardisering, som leverandørerne ikke nødvendigvis er interesserede i jævnfør "intended use" – for så kunne de lige så godt have gået efter at blive godkendt som medicinsk udstyr, og så ville priserne for anvendelsen af løsningerne være meget højere.

Der, hvor kæden for alvor hopper af, er, når Danske Regioner, Dansk Industri og Lægeforeningen nu tilsyneladende skal ud og gennemføre et stort arbejde, som bygger på en forkert præmis. Nemlig, at de skal "certificere" apps med valide data, mens det er et helt andet problem, som skal løses: sammenlignelighed, så data kan vurderes op mod et normalområde og danne basis for udredning af helbredsproblemer.

Arrogant indstilling fra regionerne
For tre år siden arbejdede jeg et helt år under overskriften "Better use of better apps for better health care" for Europa-Kommissionen på at løse netop denne opgave sammen med internationale teknologileverandører, patientforeninger, videnskabelige selskaber, standardiseringsinstitutioner, sygehusejere med videre. 

På grund af politisk "fnidder" er resultatet af arbejdet endnu ikke implementeret, men det ligger frit tilgængeligt på EU's website.

Siri-kommissionen udkom desuden sidste år med en anbefaling om, at Sundhedsstyrelsen skulle sætte sig i spidsen for at udvikle et såkaldt app-otek til netop dette formål.

At EU og Siri-kommissionen har været dette arbejde igennem og taget de første store spadestik, interesserer tilsyneladende ikke Danske Regioner med flere. 

Det virker, som om de igen er ramt af den typiske "not invented here"-arrogance og har brug for at fremstå som handlekraftige på et område, hvor de i praksis kunne spare sig besværet og blot se på foreliggende analyser og anbefalinger. 

Men det retfærdiggør selvfølgelig ikke regionernes eksistens.

Forrige artikel Plejehjemsleder: Rens medicinlisten en gang om måneden Plejehjemsleder: Rens medicinlisten en gang om måneden Næste artikel Patientforening: Vi har ikke råd til at lade eksemramte danskere i stikken Patientforening: Vi har ikke råd til at lade eksemramte danskere i stikken