Formand: Tiltræk yngre læger med et godt uddannelsesmiljø på nye forløb

DEBAT: Nye uddannelsesstillinger kan løse lægedækningsproblemet. Skab et godt uddannelsesmiljø, og se på, hvad yngre læger har af ønsker til deres lægeliv, mener Yngre Lægers formand.

Af Helga Schultz
Formand, Yngre Læger

Kolleger, god supervision og sammenhængende uddannelsesforløb, så man kan planlægge fem til seks år frem. Sådan lyder opskriften på, hvordan de nye uddannelsesstillinger i almen praksis bliver besat af yngre læger.

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes 50 nye uddannelsesstillinger i almen medicin allerede fra næste år og 50 mere året efter. Det glæder mig, for det kan løse lægedækningsproblemet.

Det afgørende er nu, at stillingerne bliver besat. Og det er jeg sikker på, at de nok skal blive, hvis blot arbejdsgiverne er opmærksomme på at skabe et godt uddannelsesmiljø for de yngre læger. Mange yngre læger er nemlig glade for arbejdet i almen praksis.

Hvis vi skal løse lægedækningsproblematikken ved at oprette flere uddannelsespladser, er det derfor afgørende at kigge på, hvad yngre læger har af ønsker til deres lægeliv.

Hvad er vigtigt for dem, når de træffer valget om, hvilket speciale de vil vælge? Og hvordan ønsker de, at deres fremtidige arbejdsliv skal være? Det ved vi heldigvis ganske meget om.

Tænk hele familier ind
I dag er langt de fleste af de yngre læger, der står og skal vælge speciale, kvinder.

Hovedparten har allerede etableret sig med en partner, og 85 procent har børn. Indbefatter valget af speciale en eller flere flytninger rundt i Danmark, er det derfor værd at være opmærksom på, at vi taler om flytning af hele familier og ikke blot af den yngre læge selv.

Jeg vil derfor anbefale, at politikerne husker på de anbefalinger, som Lægedækningsudvalget kom med for et par år siden.

Det handler blandt andet om at se på, hvordan man kan skabe sammenhængende uddannelsesforløb, så de yngre læger ikke kun kan planlægge et halvt eller et helt år ud i fremtiden, men derimod gerne fem til seks år ud i fremtiden.

Yngre læger vil gerne flytte sig – også geografisk – og er i dag en af de mest mobile grupper af akademikere i Danmark. Men en tidshorisont på fem til seks år i stedet for et halvt eller et helt år er noget lettere at forholde sig til, når man ikke kun er sig selv, men også har en familie, man rykker rundt med.

Vi ved fra undersøgelser, at flertallet af de yngre læger helst vil arbejde i en almen praksis sammen med andre læger. Lægefaglige kolleger har stor betydning.

Kun to procent af de yngre læger ønsker at arbejde i en solopraksis, mens størstedelen vurderer, at tre til fire lægefaglige kolleger er det mest optimale i en fremtidig praksis.

Risiko for at søge væk fra almen praksis
Samtidig har faglig sparring og supervision stor betydning for de yngre læger. Der er en meget klar sammenhæng mellem tilstrækkeligheden af supervision og tilfredsheden med uddannelsen.

Et godt uddannelsesmiljø med tilstrækkelig og velkvalificeret supervision er afgørende for de yngre lægers valg. Det skal der tages højde for, når uddannelsespladserne skal fordeles.

Størstedelen af de yngre læger, der uddanner sig i almen medicin, har et ønske om på sigt at være ejer af en praksis. Men ikke nødvendigvis lige med det samme, når de er færdiguddannede speciallæger.

Kun to ud af ti yngre læger, der er i gang med at uddanne sig til speciallæge i almen medicin, siger i en undersøgelse, at de i høj grad ønsker at eje deres egen praksis, lige efter at de bliver speciallæger.

Rigtig mange siger dog, at de ønsker at eje en praksis senere. Det betyder, at der skal fokus på, hvordan vi fastholder de yngre læger i almen praksis – for eksempel som ansatte – indtil de er klar til at købe deres egen praksis.

Ellers risikerer vi, at de søger væk fra almen praksis og dropper tanken om egen praksis. Og det giver ikke bedre lægedækning.

Forrige artikel Fodterapeuter: Kassetænkning får fagligheden til at forsvinde i kommuner Fodterapeuter: Kassetænkning får fagligheden til at forsvinde i kommuner Næste artikel Psykiatrifonden: Sindslidende patienter reduceres til enheder i et regneark Psykiatrifonden: Sindslidende patienter reduceres til enheder i et regneark