Hjerteforeningen: Sundhedssystemet sender frustrerede patienter rundt under krisen

DEBAT: Hjertepatienter må selv træffe valget for genåbningen af deres eget liv. Vi savner en genåbningsplan for patienterne, skriver Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft.

Af Anne Kaltoft
Direktør, Hjerteforeningen

Efter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde om aftenen 11. marts – pressemødet, som lukkede landet ned – blev Hjerteforeningens telefonrådgivning lagt ned.

Vi modtog 200 opkald om dagen. Alle fra bekymrede hjertepatienter og pårørende, for hvem spørgsmålene hobede sig op: Er jeg i risikogruppen, og hvad betyder det?

De umiddelbare retningslinjer lød: Bliv hjemme, undgå kontakt. 

Nu er der gået en måned. Mange retningslinjer er blevet udstukket, indskærpet, justeret. I Hjerteforeningen har vi selvfølgelig forståelse for, at vi alle betræder ny grund og derfor har behov for at justere, uddybe og ændre undervejs.

Men coronakrisen har krævet en omstillingsparathed af os alle, som alt andet lige kræver overskud og ressourcer. Jeg frygter, at ikke alle har det overskud, og jeg frygter, at det kan have store konsekvenser.

Genåbning skaber utryghed
Nu er fase et af genåbningen i gang. Det har skabt yderligere bekymring.

Arbejdspladser, skoler og institutioner åbner, men kan hjertepatienter og pårørende genåbne deres liv efter i ugevis at have levet med, at sikkerheden er størst inden for hjemmets fire vægge?

Hjerteforeningen oplever i disse dage en massiv frustration og utryghed hos hjertepatienter og pårørende. De søger svar, men oplever i stedet at blive sendt rundt i sundhedssystemet.

For eksempel fremgår det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at hvorvidt personer fra risikogruppen kan gå på arbejde eller få sine børn passet, afhænger af en konkret, individuel vurdering.

Hjertepatienter får ikke vurdering
Desværre oplever mange hjertepatienter, at de ikke kan få den vurdering. De kontakter almen praksis, der sender dem videre til deres læge på hospitalerne.

I sidste ende har vi oplevet, at nogle af lægerne henviser til Hjerteforeningens rådgivning, Hjertelinjen.

Men denne sundhedsfaglige opgave kan og skal Hjerteforeningen ikke løfte. Mange hjertepatienterne sidder tilbage og må selv træffe valget for genåbningen af deres eget liv. Det er der – heldigvis – mange, der magter.

De formår at navigere i sundhedsvæsnet. De taler, reflekterer, vurderer og tager en beslutning, som for dem er den rigtige. Men jeg må også erkende, at vi i Hjerteforeningen sidder tilbage med ondt i maven.

For hvis vi står i en situation, hvor det er op til den enkelte at navigere gennem corona og genåbning af samfundet, hvem taber vi så?

Ressourcesvage mangler en sundhedsplan
Erfaringsmæssigt ved vi, at det netop er de ressourcestærke, der kan navigere i sundhedsvæsnet.

At det er de ressourcestærke, der får ringet til deres praksisende læge, hospitalet og Hjerteforeningen. Og ringer igen, hvis tvivlen nager, eller et nyt spørgsmål dukker op.

Hvem er det, der ikke magter at ringe til lægen, få genoptrænet derhjemme eller fulgt op på sin aflyste hjertekontrol? Hvem er det, der ikke kan gennemskue alle de anbefalinger og retningslinjer, der ændres og justeres løbende?

Vi frygter, at vi er i gang med at forstærke uligheden i sundhed. Derfor har vi behov for en genåbningsplan. En genåbningsplan, der giver klare svar og guidelines til, hvordan hjertepatienterne skal forholde sig til opstart i institution, skole og arbejde.

Og planen skal sikre, at vi ikke øger uligheden i sundheden. Vi skal finde måder at hjælpe dem, der ikke selv har ressourcer til at overskue situationen. Det er ikke nogen nem opgave, men Hjerteforeningen er parat til at bidrage.

Ved coronakrisens begyndelse i Danmark blev vi og andre interessenter inviteret til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsen. Her blev vi orienteret om udfordringer og tiltag. Det gav god mening, da det jo handler om vores medlemmer.

Det virker nu som længe siden, og derfor vi vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at genoptage møderne med interessenterne. Hjerteforeningen rækker hånden ud. Vi vil meget gerne bidrage og være del af løsningen, så vi sammen kan komme med klare svar og passe på dem, der ikke kan passe på sig selv.

Forrige artikel  Bioanalytikere: Styrelsens kommuni­kation om værnemidler er mangelfuld Bioanalytikere: Styrelsens kommuni­kation om værnemidler er mangelfuld Næste artikel Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og fattige? Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og fattige?