Jordemødre: Kommunerne skal ikke oprette døgnberedskab for nybagte forældre

DEBAT: Det vidner om mangel på viden, når tre sygeplejersker foreslår, at et kommunalt beredskab skal stå til rådighed for nybagte forældre i dagene efter fødslen. Den nuværende organisering fungerer allerede, skriver Lillian Bondo fra Jordemoderforeningen.

Af Lillian Bondo
Formand, Jordemoderforeningen

Tre sundhedsplejersker skrev i indlægget ’Brug sundhedsplejen i stedet for at indlægge raske kvinder’ om nybagte førstegangsforældres behov for opbakning efter en fødsel.

Indlægget bærer desværre præg af manglende viden om førstegangsfødendes sundhedstilstand efter en fødsel, manglende viden om baggrunden for den model, som Sundhedsstyrelsen har anbefalet gennem mange år – og manglende viden om, hvad jordemødres faglighed kan byde på.

Nybagte forældre har forskellige behov
Det er ikke således, at “langt hovedparten af de godt 30.000 førstegangsfødsler årligt i Danmark foregår uden komplikationer”.

Mange sættes i gang, mange oplever mindre eller større indgreb, herunder bliver langt over 80 procent syet i mellemkødet eller i skeden efter en fødsel – måske kun et par sting, måske flere.

Det er ikke patologiske forhold, men den nybagte mor har en berettiget forventning om at blive mødt af personale i dagene efter fødslen, personale, der er uddannet i fødselshjælp og omsorg for den nybagte mor – kvinden.

Regeringen foreslår i deres udkast til en sundhedsreform – i lighed med Socialdemokraterne og SF – at førstegangsfødende sikres indlæggelse i to døgn efter fødslen.

Der vil være kvinder, der har brug for et par dage med tæt opbakning fra personale på en barselsafdeling, selvom de har været igennem en for os fagpersoner helt normal graviditet og fødsel.

Det kan være kvinder, der oplever høj grad af usikkerhed, og som har behov for at være i institutionelle rammer med meget hurtig adgang til professionel hjælp – også selv om de på det fysiske plan er at betegne som raske.

Der vil være andre kvinder, der gerne vil hjem så hurtigt som muligt.

Vi skal kunne imødekomme begge ønsker og behov med kvalificerede tilbud om opbakning vedrørende blødning, smerter, amning, søvn, fagligt kvalificeret gennemgang af fødslen – alt det, der fylder for den nybagte familie.

Systemet fungerer allerede
Når politikerne prioriterer indlæggelse i den tidlige barsel til førstegangsforældre, så vælger jeg at se det som et signal om, at de har øje for de langsigtede positive sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig indsats.

Et forhold, der er vigtigt for de nybagte forældre i den første tid efter fødslen, er muligheden for at kunne kontakte en kompetent sundhedsfaglig person – døgnet rundt.

Alle regioner og fødesteder efterlever i dag Sundhedsstyrelsens anbefalinger om åben rådgivning i ugen efter fødslen, hvor forældrene kan henvende sig telefonisk og personligt døgnet rundt ved behov for hjælp og rådgivning.

Mange fødesteder tilbyder et eller to besøg af en jordemoder i døgnene efter fødslen, når en førstegangsfødende går hjem ambulant.

Det er en hensigtsmæssig og velfungerende organisation, der allerede er gearet til at varetage opgaven, fordi personale allerede er tilstede på hospitalets føde- og barselsafdeling.

Kommunalt beredskab er en dårlig løsning
Nu foreslår de tre debattører en ny organisering, hvor 98 kommuner skal varetage opgaven og være til rådighed for de hjemsendte familier døgnet rundt.

Lad os sige, at halvdelen af alle førstegangsfødende går hjem, det er cirka 15.000 hjemvendte familier om året. Men ser vi på de 98 kommuner, vil kun et fåtal have to eller flere fødsler daglig.

Gennemsnittet per kommune er under én fødsel hver anden dag – 153 nye familier årligt.

Jeg har svært ved at se det hensigtsmæssige i et kommunalt døgnberedskab, når det døgndækkende beredskab, der allerede er gearet til opgaven, i dag findes på føde- og barselsafdelingerne, hvor sundhedsplejen allerede nu møder familier med behov i graviditeten, den ny familie på 4.-5. dag, og i øvrigt gør et fremragende stykke opsporende og sundhedsfremmende arbejde i tiden fremover med familien.

Vi stiller gerne op til at nytænke. Vi er enige i at friholde dyre hospitalssenge.

Indret i stedet gerne low-tech barselshvileenheder med fagligt forsvarlig barselsomsorg – der, hvor familien ikke vælger at gå hjem.

Forrige artikel Handicaporganisationer: Indfør specialeplanlægning på socialområdet Handicaporganisationer: Indfør specialeplanlægning på socialområdet Næste artikel FH: DA løber fra sit ansvar ved at miskreditere problemer med stress FH: DA løber fra sit ansvar ved at miskreditere problemer med stress
 • Anmeld

  Jacob Holch · Politisk konsulent i Mødrehjælpen

  Den gode overgang

  Enig i, Lilian, at vi ikke skal erstatte de gode kompetencer, der findes på landets fødeafdelinger med et kommunalt beredskab, der skal bygges op fra bunden i 98 kommuner. Men faktum er, at fødselsområdet i dag er underprioriteret, og at mange fødende udskrives for tidligt uden den nødvendige støtte. Istedet for at bekrige hinanden om opgaven bør sygehusene og kommunerne samarbejde om den gode overgang fra fødeafdeling til den kommunale sundhedspleje. Alt for mange nybagte, sårbare familier tabes i processen i dag, fordi samarbejdet ikke er optimalt. Så tænk i sammenhæng fra borgerens perspektiv frem for at slås om opgavens placering!

 • Anmeld

  Else Guldager www.god-barndom.dk · Konsulent, sundhedsplejerske ph.d.

  Barsel hjemme

  Tak Jacob, jeg er meget enig med dig i, at forældreskab er et underprioriteret område. Jeg mener ikke, der er tale om nye opgaver og uprøvede systemer i kommunalt regi, der skal bygges op fra bunden eller personalegrupper, som ikke har kompetencerne til at varetage barselsomsorgen for familier i hjemmet. Det er opgaver, der har svinget mellem det kommunale og det regionale system i årevis. Der er stærkt behov for, at vi fagfolk, som arbejder med feltet, vi samarbejder og gør os umage med at være respektfulde overfor hinanden. Og det skal være til gavn for de familier, som vi er sat i verden for at betjene. Om tilbuddene gives på et sygehus, eller i familiernes hjem, det må vel i første hånd afgøres af forældrene, og hvor de føler sig bedst tilpas.

 • Anmeld

  Johannes G · Projektleder for De små børns Bornholm

  Samarbejde fremfor modarbejde

  Jeg er helt enig med Jacob Holch, at det er borgernes perspektiv, som skal fødselssituationen skal anses ud fra. Det fordrer, at vi bryder med de samfundsopstillede rammer og nogle af de forudforståelser, vi har samt indgår samarbejde med udgangspunkt i borgernes behov - og ikke tænker i faglighed a og faglighed b. Det kræver, at vi spørger borgerne og ikke antager ud fra egne erfaringer. Og det kræver vi i højere grad tænker faglighed a, b og c som en pulje af kompetencer, der kan understøtte de nybagte familier.

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes Peder Holk Nielsen har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.