Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag

VACCINE: DF’s sundhedsordfører, Liselott Blixt, handler groft uansvarligt, når hun fortsat sår tvivl om HPV-vaccinens sikkerhed. Sådan lyder den usædvanlige kritik fra både læger, patienter og Kræftens Bekæmpelse. De frygter, at mistilliden til vaccinen kan koste liv.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt får massiv kritik fra flere sider i HPV-sagen.
Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt får massiv kritik fra flere sider i HPV-sagen.Foto: Liselottblixt.dk
Ole Nikolaj Møbjerg ToftLasse Lange

Det er alvorligt og kan få ulykkelige konsekvenser for unge kvinder, at Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, fortsat sår tvivl om HPV-vaccinens sikkerhed.

Sådan lyder den barske kritik fra Danske Patienter, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner.

”Sagen er meget alvorlig. Vi har at gøre med en effektiv vaccine, hvor antallet af vaccinerede har en direkte sammenhæng med antallet af kræfttilfælde. Falder antallet af vaccinerede, så vil flere få livmoderhalskræft, hvor vi statistisk ved, at en del dør,” siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Han har aldrig tidligere kritiseret en konkret folketingspolitiker.

Fakta
Spørgsmålet om HPV-vaccinen kan forsage POTS

Debatten, om HPV-vaccinen har ukendte bivirkninger, har i Danmark kredset om besvimelsessyndromet POTS.
EMA har indsamlet de globale bivirkningsindberetninger om POTS, der var kommet indtil marts 2015.  Danmark stod her i global sammenhæng for omkring halvdelen (40-tilfælde) af alle indrapportede mistanker om, at HPV-vaccinen skulle have forårsaget POTS på grund af den HPV-vaccine, Gardasil, der bruges i Danmark. Det har vakt opsigt, da Danmark er et af verdens mindste lande. 63 millioner mennesker er globalt vaccineret med Gardasil. Ca. 500.000 er vaccineret i Danmark. 
363 alvorlige bivirkninger,  var der rapporteret i Danmark indtil marts 2015. Det tal er steget markant siden da. Sundhedsstyrelsen vurderer, at et skyldes den større mediefokus på de mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen.

Der er ingen tvivl om, at pigerne har behov for hjælp. Derfor er det også godt, at der i regionerne er oprettet særlige klinikker, hvor de kan blive undersøgt og hjulpet videre.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

”Men det er også sjældent, at man ser en magtfuld og profileret politiker sprede usikkerhed om en vaccine, som forskelige myndigheder samstemmende har vurderet til at være sikker,” siger Andreas Rudkjøbing.

Hun har et stort ansvar
Han og de andre organisationer understreger, at de ikke på nogen måde påstår, at Liselott Blixt er eneansvarlig for, at man er i en situation, hvor dele af befolkningen er i tvivl om, hvorvidt vaccinen samlet set er sikker og har langt flere fordele end ulemper.

Det her kommer jo til at koste liv, forstået på den måde at der er kvinder, som får livmoderhalskræft, som kunne have været forhindret, hvis de var blevet vaccineret.

Dorthe Crüger, formand, Kræftens Bekæmpelse

Men Andreas Rudkjøbing og de andre organisationer pointerer, at Liselott Blixt har et stort ansvar, når hun i medierne udtaler sig som formand for Folketingets Sundhedsudvalg og som sundhedsordfører for Folketingets næststørste parti.

HPV-vaccinen har været mistænkt for at give flere og mere alvorlige bivirkninger end forventet. En gruppe piger frygter eksempelvis, at de efter at have fået vaccinen, er blevet ramt af det såkaldte POTS-syndrom, der blandt andet viser sig ved svimmelhed og besvimelse.

Men for få uger siden offentliggjorde den fælleseuropæiske lægemiddelmyndighed, EMA, en omfattende undersøgelse af HPV-vaccinens bivirkninger. EMA har indhentet oplysninger om bivirkninger fra hele verden.

EMAS bivirknings-komite kunne ikke finde dokumentation for, at vaccinen skulle øge risikoen for, at de vaccinerede bliver ramt af blandt andet POTS og en række andre alvorlige bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen, som indsamler de danske bivirkningsindberetninger, har erklæret sig enig i denne konklusion.

Men Liselott Blixt anerkender imidlertid ikke konklusionerne fra EMA, men valgte i stedet at så yderligere tvivl om vaccinen.

”Det var forventeligt, at de nåede til den konklusion. Men undersøgelsen er utroværdig. De eksperter, som har gransket vaccinerne, har været forudindtaget. Og flere af forskerne har været tilknyttet producenterne bag vaccinerne,” sagde Liselott Blixt til Altinget. Hun har også stik modsat danske og europæiske myndigheder anbefalet, at man sætter vaccinationen på pause.

Fatale konsekvenser
Sundhedsordførerens reaktion møder undren hos både patienter, læger og Kræftens Bekæmpelse. De mener, at den klare konklusion fra EMA burde få Liselott Blixt til at bakke op om de myndigheder, hun selv som folkevalgt har ansvaret for.

”Man skal være meget sikker i sin sag, hvis man går ud og anbefaler det modsatte af myndighederne og eksperterne,” siger Dorthe Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Hun peger på, at alle relevante myndigheder og faglige organisationer anbefaler, at piger tager imod vaccinen, fordi det vil redde liv. Derfor er det bekymrende, at Liselott Blixt afviser myndighedernes undersøgelse af vaccinen.

”De unge piger og alle vi andre har brug for myndigheder, der kan give klare råd. Og vi må forvente, at vores folkevalgte politikere sørger for, at vi har myndigheder, som de kan stole på,” siger Dorthe Crüger.

Kræftens Bekæmpelse har anslået, at HPV-vaccinen årligt kan forhindre 60 af de 100 dødsfald, som skyldes livmoderhalskræft. Men de seneste år er andelen af kvinder i målgruppen, der bliver vaccineret, faldet. Det skyldes ifølge Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen formentlig det store fokus på vaccinens mulige alvorlige bivirkninger.

”Det her kommer jo til at koste liv, forstået på den måde, at der er kvinder, som får livmoderhalskræft, som kunne have været forhindret, hvis de var blevet vaccineret,” siger Dorthe Crüger.

Strid om habilitet
Liselott Blixt har blandt andet afvist myndighedernes undersøgelse med den begrundelse, at eksperterne er forudindtagede, blandt andet fordi de har samarbejdet med medicinal-producenterne.

Men den kritik afvises af både Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og Danske Patienter.

Lars Engberg, formand for Danske Patienter, mener ikke, at der er dækning for Blixts mistænkeliggørelse af hverken Sundhedsstyrelsen eller EMA.

”Man kan ikke finde lægemiddelseksperter, som ikke på et eller andet tidspunkt har arbejdet med industrien. Men deres relationer til industrien er jo lagt åbent frem, og undersøgelsens konklusioner bekræftes af de danske faglige myndigheder” siger han.

Samme opfattelse har Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing:

”Både i Sundhedsstyrelsen og i EMA er der fokus på at sikre, at der ikke er problemer med habiliteten hos de fagfolk, der bidrager til undersøgelserne,” siger han.

Hvor er armslængden?
Bent Hansen (S) er som formand for Danske Regioner en af dem, der har størst politisk ansvar for sundhedsvæsnet. Han mener, at politikere skal holde sig til de politiske prioriteringer og overlade de medicinske vurderinger til fagfolk. Det armslængdeprincip mener han, at Liselott Blixt underminerer i HPV-sagen.

”Hvis ikke vi kan læne os op ad Sundhedsstyrelsen og de faglige vurderinger, så er der jo stærke interesseorganisationer og andre spillere, som kan sætte dagsordenen. Det vil så blive for tilfældigt, hvem vi beslutter, der skal behandles, og hvem der ikke skal,” siger Bent Hansen.

Han er bekymret over, at Liselott Blixt har udtalt, at vaccinen bør sættes på pause.

”Så spiller man højt spil. Vaccinen kan forhindre mange tilfælde af livsmoderhalskræft. Men hvis man sætter vaccinationen på pause, så er der jo generationer af piger, som får en større risiko for livmoderhalskræft,” siger Bent Hansen.

Blank afvisning
Liselott Blixt afviser blankt kritikken fra de fire organisationsformænd om, at hun overskrider armslængdeprincippet.

“Jeg skal da blande mig i alt det, der har med sundhedspolitik at gøre,” siger hun til Altinget.

“Jeg er bare en kritisk røst. Jeg er ikke vaccinemodstander. Men hvis jeg mener, at der er noget galt, så blander jeg mig."

Liselott Blixt vil ikke vedkende sig et ansvar for, at færre piger end tidligere i dag bliver HPV-vaccineret.

“Jeg er ikke medansvarlig for det. Det er ikke det store fokus på risikoen for bivirkninger, der bærer skylden. Det gør til gengæld de organisationer, der ikke tager bekymringerne alvorligt og sørger for, at tingene bliver undersøgt til bunds,” siger Liselott Blixt.

Lægeformand: Piger har behov hjælp
De fire formænd understreger også samstemmende, at deres kritik ikke på nogen måde er rettet mod de piger, som er blevet syge og frygter, at det skyldes bivirkninger af HPV-vaccinen.

”Der er ingen tvivl om, at pigerne har behov for hjælp. Derfor er det også godt, at der i regionerne er oprettet særlige klinikker, hvor de kan blive undersøgt og hjulpet videre,” siger Andreas Rudkjøbing.

Liselott Blixt har indkaldt sundhedsminister Sophie Løhde i samråd om HPV-sagen senere i december, ligesom hun i samme måned har arrangeret et informationsmøde og en høring om emnet – også på Christiansborg.

Dokumentation

LISELOTT BLIXT OM...
Det Fælles Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) undersøgelse, der frikender HPV-vaccinen
Altinget, 6. november 2015
”Det var forventeligt, at de nåede til den konklusion. Men undersøgelsen er utroværdig. De eksperter, som har gransket vaccinerne, har været forudindtaget. Og flere af forskerne har været tilknyttet producenterne bag vaccinerne.”

Politiken, 26. november
”Jeg stoler ikke på den gruppe, der har lavet rapporten. Simpelthen. Jeg har hele tiden ment, det var de forkerte mennesker, man satte til at undersøge det her. De fleste af dem er eller har været på lønningslisten hos vaccinationsproducenter. De er meget farvede”.

”Derfor forbavser deres konklusion mig heller ikke. For mig at se, så er det blot et eksempel på, at man vil dysse kritikken af vacciner ned, fordi man vil forsøge at sikre, at piger bliver ved med at blive vaccineret.”

Lægemiddelstyrelsens opbakning opbakning til EMAs rapport
TV2.dk, 5. november 2015
”Jeg er rigtig ked af, at Lægemiddelstyrelsen hopper med på den her galej og skynder sig at sige, at det er rigtig dejligt, og at der ikke er nogen fare.”

At stoppe med at vaccinere mod HPV
MetroXpress, 13. November 2015
"Jeg mener stadig, at vi skal sætte vaccinen i bero, så længe vi ikke kan tilbyde pigerne den behandling, som gør dem raske."

Sammenhængen mellem vaccinen og det, at en gruppe piger er blevet syge
Metroxpress, 26. november
"Ja, jeg tror, der er en sammenhæng, mellem de bivirkninger, vi ser, samt vaccinen, derfor ønsker jeg en uvildig forskning."


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Rudkjøbing

Kommende direktør (1/12-2023), Steno Diabetes Center Sjælland, formand, Den Nationale Videnskabsetiske Medicinske Komité 2
cand.med. (Københavns Uni. 2008), ph.d. i folkesundhed, M.Sc. i sundhedsøkonomi, politik og management (London School of Economics)

Bent Hansen

Bestyrelsesformand, Grenaa Havn., fhv. regionsrådsformand (S), Midtjylland og formand for Danske Regioner
cand.mag. i historie og samfundsfag (Aarhus Uni. 1976)

Liselott Blixt

1. viceborgmester, Greve Kommune
buntmager (Lollands Buntmageri, 1986), social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Greve, 2002)

0:000:00