Slutspurt: Regioner rejser nyt milliardkrav i økonomiforhandlingerne

ØKONOMI: Et stort efterslæb af vedligeholdelse og medicoteknisk udstyr får nu Danske Regioner til at kræve 5 milliarder kroner til anlæg i 2021. Dermed lægger regionerne sig i slipstrømmen på kommunerne, der vil forlænge suspenderingen af anlægsloftet. 

En lang række af landets hospitaler er nedslidte og kræver vedligeholdelse for milliarder. Samtidig vokser behovet for at opgradere it-systemer og udskifte scannere, anæstesiapparater og andet udstyr. 

Til alt dette får regionerne hvert år i forbindelse med økonomiaftalen et beløb til anlæg. De seneste år har det ligget på mellem 2,2 og 2,5 milliarder kroner.

Næste år skal beløbet imidlertid fordobles. Det foreslår Danske Regioner, som op til de afsluttende forhandlinger om næste års økonomiaftale har lavet en opgørelse, der viser et samlet behov for 5 milliarder kroner til anlæg i 2021.

Login