Speciallæger til Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Har du pionérånd og lyst til at deltage i udviklingen af en ny afdeling med høje ambitioner for både faglighed og arbejdsglæde? Har du blik for både social og geografisk ulighed i sundhed og et stærkt drive i forhold til at sikre, at borgere i hele landet kan få den bedste behandling?


I januar i år fusionerede Sjællands Universitetshospital med Nykøbing Falster Sygehus, og det betyder, at gynækologi og obstetrik nu er én samlet afdeling med én afdelingsledelse på tre matrikler (Roskilde, Køge og Nykøbing Falster). I øjeblikket mangler vi speciallæger indenfor almen gynækologi, obstetrik og føtalmedicin samt en ledende overlæge indenfor gynækologi.

Om afdelingen

Vi har ca. 3300 fødsler, vi varetager præterme fødsler fra uge 28 og udfører prænatal diagnostik, og vi tager os af gravide med komplicerede forløb. Afdelingen har bl.a. regionsfunktion indenfor urogynækologi, en betydende almen gynækologisk aktivitet og en højtspecialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft.

Vi har omfattende operationsaktivitet fordelt på den centrale operationsgang og vores dagskirurgiske afsnit i Roskilde samt i Nykøbing Falster. Vi råder over robotlejer flere dage om ugen.

Den nye, større afdeling giver os endnu bedre mulighed for at udvikle fagligheden og for at tage et bredere ansvar for borgerne på Sjælland. Samtidig er vi i fuld gang med at videreudvikle vores nye afdeling; vi tror på fællesskab og samarbejde som drivere for et godt og bæredygtigt arbejdsliv.

Yderligere information

Du kan læse mere om stillingerne og ansøge her:

Føtalmedicinsk overlæge og en afdelingslæge søges til Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

En ledende overlæge indenfor Gynækologi til Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital

Obstetriske overlæger og afdelingslæger til Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Overlæger og afdelingslæger i almen gynækologi til Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital

Du er velkommen til at kontakte cheflæge Mette Hvilshøj Fabricius, tlf. 2340 8255 - mail [email protected] , Hanne Kristensen, associeret partner i Genitor, på tlf. 2511 7137 eller chefrådgiver Iben Munck Adamsen på tlf. 2291 2006, hvis du vil høre mere om stillingerne.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024.  

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00