Sosu-formand til ny minister: Gør sosu-uddannelsen attraktiv for unge og gamle

DEBAT: Rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne er en af de vigtigste samfundsudfordringer for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at tage fat i. Det kan blandt andet ske ved at styrke efter- og videreuddannelsen, skriver Lisbeth Nørgaard.

Af Lisbeth Nørgaard
Formand for Danske Sosu-skoler

Manglen på faglærte i social- og sundhedsfaget har i en årrække været den helt store samfundsmæssige udfordring. Det er positivt, at der er politisk fokus på problematikken, og at der ligger mange gode input og initiativer på bordet for den nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at arbejde videre med.

Den åbenlyse og presserende opgave for undervisningsministeren er at realisere disse mange gode tanker og tiltag for øget søgning og rekruttering til uddannelserne og faget. Her er en række bud på, hvad ministeren med fordel kunne fokusere på som det første:

Implementering af EUD-aftalen
I efteråret 2018 indgik den daværende regering og en bred vifte af partier EUD-aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Aftalen indeholder flere elementer, som øger mulighederne for, at fremtidens elever kommer godt i gang med en social- og sundhedsuddannelse – og kommer sikkert igennem den.

Aftalen åbner blandt andet op for, at social- og sundhedsskolerne selvstændigt kan udbyde adgangskurser i dansk og matematik for voksne. Med det nye ti-ugersforløb forud for grundforløb 2, GF+, og udvidet adgang til grundforløb 1 er der også bedre muligheder for at give alle unge og voksne, som har brug for det, ekstra ballast til at gennemføre deres uddannelse.

Langsigtede rekrutteringsindsatser
En længerevarende dimensioneringsaftale gør det muligt for skoler og arbejdsgivere at planlægge indsatser for rekruttering længere ud i fremtiden. Som eksempel blev der tilbage i 2007 indgået en dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne gældende helt frem til 2015. Den seneste aftale blev indgået i februar 2019 og er gældende for 2020-2021. 

Fleksibilitet for personligt og fagligt udfordrede elever
Her kunne man skele til Team Danmark-modellen, som gør det lettere for elever at kombinere erhvervsuddannelse og eliteidræt. De kan tage deres uddannelse med større fleksibilitet i hverdagen og ved eksamener samt få supplerende undervisning og mere tid til at gennemføre uddannelsen.

Bedre videreudvikling – også for voksne
Arbejdsmarkedet og opgaverne for social- og sundhedsmedarbejdere er i konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at man i de politiske overvejelser og beslutninger vedrørende social- og sundhedsuddannelserne har øje for hele efter- og videreuddannelses-aspektet.

Social- og sundhedsskolerne leverer kurser og uddannelser, der videreudvikler og specialiserer faglærte i social- og sundhedsfaget og opkvalificerer ufaglærte. Det er afgørende for at imødekomme manglen på uddannede i branchen, at vi har et stærkt efter- og videreuddannelsessystem, som gør det muligt fortsat at levere kurser og uddannelser af høj kvalitet, der følger brugernes og arbejdsmarkedets behov.

I det hele taget er det en vigtig pointe, at social- og sundhedsuddannelserne er uddannelser for både unge og voksne. Gennemsnitsalderen for elever, der begynder på skolerne, er 29 år. Uddannelserne og rammerne om dem skal være attraktive for Mads, som kommer direkte fra 9. klasse, Pia med to små børn, Ida, der står over for et brancheskift, og Ali, der er ved at skabe sig et solidt fodfæste i det danske samfund.

Det er dem, som ministeren gør en forskel for med de rammer, hun lægger for uddannelserne. Det er ikke simpelt, for der er mange parametre at tage højde for. Til gengæld er opgaverne, som ministeren kan vente sig inden for sosu-uddannelserne, vigtige og spændende. Og Pernille Rosenkrantz-Theil behøver ikke at være alene om dem. Ministeren vil altid have en samarbejdspartner i Danske Sosu-skoler.

Forrige artikel Danske Seniorer: Ældre skal skoles i brugen af lægemidler Danske Seniorer: Ældre skal skoles i brugen af lægemidler Næste artikel Parkinsonforening: Danmark har desperat brug for flere neurologer Parkinsonforening: Danmark har desperat brug for flere neurologer
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.